Gå till innehåll

Elektroniskt läkarintyg underlättar och påskyndar ansökan om sjukdagpenning

Hälsa | 31.8.2021
Beslutet om sjukdagpenning påskyndas när läkaren förmedlar intyget direkt till FPA. SOK:s löneadministration har använt tjänsten tillsammans med företagshälsovården sedan april.
Lyssna på artikeln
Tiina Raitanen och Hannele Hippeläinen.

Allt färre konkreta papper. Så här beskriver SOK:s serviceledare Tiina Raitanen hur löneadministrationens arbete förändrats under de senaste tio åren.

– Det är en bra förändring när allt fler ärenden kan skötas behändigt och ekologiskt utan papper, säger Raitanen.

Pappersfriheten omfattar nu även läkarintyg som skickas till FPA. FPA har sedan år 2018 haft möjlighet att ta emot A- och B-intyg elektroniskt. Detta förutsätter teknisk beredskap av hälsovårdsaktörens patientdatasystem samt gemensam testning av intyg.

Tjänsten har så småningom blivit vanligare, och numera är det särskilt många privata hälsovårdsaktörer som utnyttjar den.

– För oss blev saken bekant via företagshälsovården och beslutet att ta i bruk tjänsten föddes snabbt, eftersom tjänsten underlättar vårt arbete, berättar Raitanen.

Ingen mer postning eller skanning

SOK:s löneadministration har utnyttjat möjligheten till elektroniskt läkarintyg sedan våren 2021 tillsammans med företagshälsovården.

– Om en läkare sjukskriver en arbetstagare, kan patienten ge läkaren tillstånd att förmedla sjukintyget direkt till FPA. Arbetstagaren förmedlar en kopia av intyget till arbetsgivaren som visar att det egentliga intyget redan finns hos FPA, berättar HR-sakkunnig Hannele Hippeläinen vid SOK.

Arbetsgivaren behöver alltså inte posta eller skanna läkarintyget, utan arbetsgivaren behöver bara fylla i ansökan om dagpenning elektroniskt.

– Denna nya praxis minskar löneadministrationens arbete, och FPA kan fatta beslutet snabbare, konstaterar Hippeläinen.

Beslutet om dagpenning fås snabbare

FPA:s ansvariga sakkunnigläkare Johanna Repo säger att arbetsgivarna har önskat att FPA kunde ta emot läkarintyg elektroniskt, eftersom övriga ärenden kring ansökan om dagpenning har redan tidigare gått att göra på nätet.

– Jag hoppas att både arbetsgivare och hälsovårdsaktörer aktivt utnyttjar denna möjlighet, säger Repo.

Hon säger att e-tjänsten även ökar säkerheten: dokument som skickats elektroniskt försvinner inte på grund av mänskliga misstag. Tiden går inte heller längre åt till att vänta på att postförsändelser ska anlända, utan intyget förmedlas omedelbart från patientuppgifterna till FPA.

– Tjänsten effektiviserar behandlingen av dagpenningsansökningar i realtid när kundens ärende tas upp snabbare hos FPA, konstaterar Repo.

Tiina Raitanen bläddrar bland pappren i en mapp.
Löneadministrationen behöver allt färre papper.

Enkelt att ta i bruk elektronisk överföring av läkarintyg

På SOK är man nöjd med den nya tjänsten, trots att man inom företaget bara tar de första stegen vad gäller utnyttjandet av elektroniska läkarintyg. Enligt Tiina Raitanen har tjänsten hittills använts så lite att det är svårt att bedöma dess ekonomiska eller tidsbesparande effekt.

– Det är emellertid tydligt att arbetstagarens arbete går snabbare och smidigare när inga papper behöver skickas per post, konstaterar Raitanen.

Enligt Hannele Hippeläinen var införingsprocessen enkel och innebar i huvudsak att man kom överens om saken med företagshälsovården.

– Hittills har vi inte separat informerat arbetstagarna om tjänsten, utan vi har gjort så att läkaren berättar om möjligheten för patienten när tillfälle uppstår, berättar Hippeläinen.

Man kan fråga om tjänsten vid den egna företagshälsovården

Enligt Tiina Raitanen har arbetsgivaren större nytta av elektroniska läkarintyg om både den privata och offentliga hälsovården skulle börja utnyttja tjänsten.

– För tillfället använder vår egen företagshälsovård tjänsten, men om vår arbetstagare besöker en läkare någon annanstans kan det hända att aktören ännu inte använder tjänsten.

Även Johanna Repo vid FPA önskar att hälsovårdssektorns kännedom om tjänsten skulle öka redan på grund av att ett elektroniskt läkarintyg är ekologiskt och behändigt.

– Många privata och offentliga aktörer använder redan elektroniska läkarintyg. Till exempel i maj 2021 förmedlades 37 646 elektroniska läkarintyg elektroniskt till FPA, vilket är över en tredjedel av alla intyg som anlände till FPA.

Om den egna arbetsplatsen inte använder elektroniska läkarintyg kan företaget höra sig för om möjligheten hos den egna företagshälsovården.

Ansökan om sjukdagpenning med elektroniskt läkarintyg

  • För att behandla en ansökan om sjukdagpenning behöver FPA antingen läkarintyg A eller B. Båda kan förmedlas elektroniskt direkt från hälsovården till FPA.
  • Ett A-intyg ska vanligtvis bifogas när arbetsoförmågan varat i under två månader. Senast efter detta behövs ett B-utlåtande om arbetsoförmåga och rehabiliteringsbehov.
  • Förmedlandet av elektroniska läkarintyg till FPA innebär att läkaren med patientens tillstånd kan förmedla intyget till FPA samtidigt som hen lagrar det i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. När intyget som behövs som bilaga till ansökan om dagpenning finns färdigt hos FPA för eventuell ansökan om dagpenning och förmånshandläggning, behöver det inte längre förmedlas skilt för sig.
  • Arbetsgivaren får informationen om det elektroniska A-läkarintyget när arbetstagaren levererar en kopia av läkarintyget till arbetsgivaren och på kopian står det att intyget förmedlats till FPA. Då behöver arbetsgivaren endast meddela löneuppgifterna för frånvarotiden till FPA.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.