Gå till innehåll

Behöver du individuellt stöd för att hitta ett arbete eller en studie­inriktning som lämpar sig för dig?

Hälsa | 2.5.2022
Ibland kan det på grund av en sjukdom eller någon annan krävande livssituation vara svårt att välja ett lämpligt utbildnings- eller yrkesområde. Inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering får du individuellt stöd av en handledare som vid behov också hjälper dig att hitta en arbetsplats eller att bli företagare.
Lyssna på artikeln

Tre alternativa tjänster

Det finns tre alternativa tjänster inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering: arbetsprövning, arbetsträning samt kombinationen arbetsprövning och arbetsträning. Vi hjälper dig att välja den tjänst som bäst lämpar sig för dina behov.

  1. Arbetsprövning kan vara ett bra alternativ om du redan har ett konkret arbetslivsmål och du behöver stöd för att göra upp en karriärplan eller välja studieinriktning. Arbetsprövning innebär att du arbetar på en arbetsplats som du själv väljer. Du får stöd av en handledare för att välja ett yrkesområde, en studieinriktning eller en arbetsuppgift som lämpar sig för dig. Arbetsprövningen pågår 3–6 månader och den kan fortsätta i form av arbetsträning.
  2. Arbetsträning kan passa dig om ditt mål är att få en arbetsplats. Arbetsträningen kan hjälpa dig att hitta en arbetsplats och få anställning på den öppna arbetsmarknaden. Du får också stöd av en handledare om du är intresserad av att bli företagare eller yrkesutövare. Arbetsträningen pågår 3–21 månader.
  3. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning kan vara ett lämpligt alternativ om du behöver mycket stöd av en handledare för att formulera dina karriärmål och hitta yrkesområden eller arbetsbeskrivningar som motsvarar din arbetsförmåga. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning börjar som arbetsprövning och fortsätter i form av arbetsträning. Du får individuellt stöd av en handledare under hela den här tiden. Kombinationen arbetsprövning och arbetsträning pågår 6–26 månader.

Rehabiliteringen är avgiftsfri för dig. Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.