Gå till innehåll

arbetsträning

Behöver du individuellt stöd för att hitta ett arbete eller en studie­inriktning som lämpar sig för dig?
Ibland kan det på grund av en sjukdom eller någon annan krävande livssituation vara svårt att välja ett lämpligt utbildnings- eller yrkesområde. Inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering får du individuellt stöd av en handledare som vid behov också hjälper dig att hitta en arbetsplats eller att bli företagare.
Hälsa | 2.5.2022
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.