Gå till innehåll

Ont om tid och allt en enda röra

FPA betjänar | 1.5.2019
Noora Tahvanainen
Lyssna på artikeln

Jag lever ett ganska hektiskt liv just nu. Förutom att jag arbetar heltid så studerar jag och har ett socialt liv på två olika orter. Ibland har jag så mycket på gång att jag inte ens själv hänger med eller lyckas ta allt i beaktande. När man till den här ekvationen dessutom lägger till olika förpliktelser man har som medborgare i samhället får man ångest av blotta tanken på att behöva ta itu med allt som är ogjort.

När man står inför stora förändringar kan det vara bra att mer ingående gå igenom sin aktuella livssituation.

När jag sköter mina egna ärenden använder jag mig av elektroniska servicekanaler alltid när det är möjligt. Jag tycker det är enklast att fylla i skattedeklarationen, uppdatera reseförsäkringen och kontrollera telefonräkningen på nätet på min smarttelefon. Gäller det däremot mer komplicerade saker eller stora förändringar som i hög grad påverkar mitt liv, vill jag i allmänhet ha en människa som stöd. I omfattande bank- eller försäkringsärenden bokar jag alltid på förhand in ett möte med en servicerådgivare. Om jag ska köpa en hushållsmaskin tar jag gärna god tid på mig när jag tillsammans med min partner styr kosan mot affären.

Jag litar på att företag och organisationer som erbjuder olika tjänster är experter på sitt produktsortiment och att många saker klarnar när jag diskuterar med personalen. På motsvarande sätt är jag expert på mitt eget liv och kan bäst redogöra för min situation och mina önskemål ansikte mot ansikte.

Om du bokar tid kan FPA:s kundservicesakkunniga sätta sig in i din situation redan på förhand.

De flesta FPA-ärenden kan man sköta snabbt och enkelt på nätet och man behöver ofta inte ens besöka ett serviceställe. Många FPA-ärenden kan också redas ut genom att man slår en signal. Det kan ändå vara bra att gå igenom sin livssituation grundligare om man står inför stora förändringar eller mer komplicerade situationer. Då kan det vara en god idé att boka tid till ett av FPA:s serviceställen eller till telefonservicen. Fördelen med tidsbokning är att FPA:s kundrådgivare kan sätta sig in i din situation redan på förhand.

Livet är sällan okomplicerat, och förändringar i livssituationen kan också inverka på flera olika FPA-ärenden. Det lönar sig att boka tid till ett serviceställe eller till telefonservicen exempelvis om familjens livssituation förändras och det är mycket som man borde komma ihåg:

Om du och din partner separerar. När vården av barn och familjens boende förändras kan det finnas många förmåner som måste justeras. Om man flyttar isär kan det inverka på till exempel barnbidraget eller ett eventuellt barnavårdsstöd. Dessutom kan det bli aktuellt med bostadsbidrag eller underhållsstöd. I ett virrvarr av känslor kan man på bokad tid få hjälp med att reda ut FPA-ärenden, och kanske också skapa klarhet i tankarna.

Om din partner eller en närståendes partner går bort. När någon avlider kan det påverka de pensioner eller stöd för boende som betalas ut. Dessutom kan det bli aktuellt med bostadsbidrag eller familjepension. Om partnern som dog var den som vanligtvis skötte familjens ärenden, kan allt det här kännas främmande. Då behöver man ofta stöd och hjälp för att klara av att sköta allt som borde skötas.

Om du plötsligt blir arbetslös eller arbetsoförmögen. Samtidigt studerar din partner och familjen ska snart få sitt första barn. Att du inte är med i arbetslivet kan inverka på både dina egna och din partners förmåner, så det är bra att titta närmare på er situationen vid en bokad tid.

Det lönar sig att boka tid om ditt liv tar en ny vändning och vägen är kantad av stötestenar.

Om du alltså har en hektisk vardag eller är tyngd av bekymmer och blotta tanken på FPA-ärenden ger dig kalla kårar, då är det dags att gå in på adressen www.fpa.fi/tidsbokning. Välj en tid som passar dig, berätta om bakgrunden till ditt ärende och skriv själv upp den bokade tiden. Kom till servicestället eller var beredd att ta emot samtalet den överenskomna tidpunkten. Efter att du bokat en tid kan du dra en lättnadens suck eftersom du nu kan bocka av en sak till på din att göra-lista.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.