Gå till innehåll

6 myter om FPA:s telefonservice

FPA betjänar | 14.8.2018
Noora Tahvanainen
Lyssna på artikeln

På Mittiallt.fi kunde man förra veckan läsa om sega myter om FPA:s verksamhet. Också när det gäller FPA:s telefonservice cirkulerar det en mängd historier och föreställningar, av vilka en del faktiskt kan vara sanna.  Jag tyckte att det var bäst att rätta till, eller att åtminstone kommentera en del av dem i äkta Mythbusters-anda.

Mitt ärende kan redas ut bara per telefon: både rätt och fel. Det finns många förunderliga FPA-ärenden, men de flesta går att reda ut genom ett telefonsamtal. Förutom genom att ringa kan man också på egen hand underlätta behandlingen av sina FPA-ärenden genom att använda e-tjänsten. I e-tjänsten fyller du raskt i ansökningar och skickar bilagor.

Jag får svar snabbare om jag ringer till telefonservicen upprepade gånger. Genom att pröva hittar jag den kortaste väntetiden: fel. Du har bäst chans att nå fram genom att hålla dig kvar på linjen utan att avsluta samtalet. Varje nytt uppringningsförsök förpassar dig tillbaka till slutet av kön. Om du avbryter telefonsamtalet går köandet inte framåt, utom för dem förstås som befinner sig efter dig i kön.

Varje nytt uppringningsförsök förpassar dig tillbaka till slutet av kön.

Alltid måste man köa, och dessutom är det dyrt: både rätt och fel. Det stämmer att vi då och då får extra många samtal och att ett samtal kostar lika mycket som ett normalt samtal. Man måste ändå inte nödvändigtvis köa för att sköta ärenden hos FPA utan du kan boka en tid på adressen www.fpa.fi/tidsbokning. Vi ringer upp dig! Vilketdera alternativet du än väljer, så betalar FPA kostnaderna för företagssamtalet. Om du ringer oss betalar du alltså endast normal mobilsamtalsavgift för samtalet. Samtalet ingår ändå sällan i t.ex. priset för ett samtalspaket, men du kan få närmare information om det här av din telefonoperatör.

Jag kan sköta ärenden för mina familjemedlemmars räkning: både rätt och fel. Man kan sköta ärenden för ett minderårigt barn genom att ringa, och det är till allas fördel. Det är möjligt att sköta ärenden för sin myndiga sons eller t.ex. sin grannes räkning om man har fått fullmakt att göra det. Utan samtycke (det vill säga fullmakt) lämnar FPA inte ut sekretessbelagda uppgifter, och det skulle säkert ingen heller vilja för sin egen del. Det går enklast att befullmäktiga någon genom att fylla i en fullmaktsblankett och lämna in den till FPA.

Utan fullmakt lämnar FPA inte ut sekretessbelagda uppgifter, och det skulle säkert ingen heller vilja för sin egen del.

Min ansökan kan avgöras per telefon om jag ber om det tillräckligt ihärdigt: fel. Ärenden avgörs inte i samband med kundbetjäning. En kundrådgivare kan inte koppla samtalet till en handläggare. Brådskande fall och fall där man behöver kontakta en handläggare förmedlas naturligtvis vidare och man gör allt man kan för att främja ärendet. I regel avgörs ansökningar som kommer in till FPA ändå i den ordning de lämnas in, vilket egentligen är det mest rättvisa.

Via FPA:s telefonservice får man också råd i frågor som hänför sig till beskattning och arbetslöshetsärenden: både rätt och fel. FPA:s telefonservice är till för att hjälpa och handleda dig i FPA-ärenden. Då och då kan skötseln av ärendena också kräva kontakt med andra myndigheter. Även om vi inte kan ge rådgivning för andra myndigheters räkning hjälper våra kundrådgivare dig vidare. Vi utnyttjar flitigt Google och nummerupplysningen för att kunna hänvisa dig till rätt ställe för ditt ärende.

Ja, det här var rättelser till en del föreställningar som finns. Om du hör rykten på gator och torg om att det finns vänlig telefonservicepersonal som dagligen gör sitt bästa för att hjälpa till i alla slags situationer som kunderna befinner sig i, så kan du bra tro på dem. Sådana som vi finns.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.