Gå till innehåll

Telefonservice eller e-tjänster?

FPA betjänar | 24.4.2017
Noora Tahvanainen
Lyssna på artikeln

Jag stötte på en överraskning mitt under arbetsdagen. I snabbgalluppen Dagsaktuellt på Mittiallt.fi ville man veta hur jag helst sköter mina FPA-ärenden: per telefon eller via e-tjänsten. Jag klickade på min egen favorit, dvs. e-tjänsten, och fick svarsfördelningen för stunden. Till min stora förvåning hade över 72 procent av gallupdeltagarna valt telefonalternativet.

Kömusiken som spelas i FPA:s telefonservice utkorades nyligen till en av de bästa i sin genre.

Visserligen är der uppenbart varför telefonservicen är så populär: det är lätt att ringa upp den kunniga och hjälpsamma personalen på kundservicen, och ofta kan ett ärende skötas genom ett enda samtal. Dessutom utkorades kömusiken som spelas i FPA:s telefonservice nyligen till en av de bästa i sin genre. Kanhända finns det de som slår en signal bara för att få en kulturupplevelse. Hur som helst hade jag väntat mig ett motsatt gallupresultat.

Bland FPA:s servicekanaler kan var och en välja den lämpligaste för en själv och situationen i fråga. Johannes, som studerar och är tjugo år gammal, sköter kanske helst sina ärenden vid disken på FPA-byrån. Mikael, som redan är pensionerad, föredrar att sköta sina FPA-ärenden hemma från gungstolen med en surfplatta som han fått av barnbarnen.

Eventuellt skulle Johannes ändra sina rutiner om han visste att bilagorna till studiestödsansökan kan sändas in via e-tjänsten. Mikael skulle i sin tur möjligen aldrig ha gått in för att anlita e-tjänsten om han inte hade sett informationsvideon om tjänsten på Facebook (svensk textning). Om Mikael för sin del skulle ha varit missnöjd med kundservicen hade han knappast återkommit.

FPA:s e-tjänst är förvånansvärt ofta ett förträffligt alternativ till telefonservicen.

En viktig uppgift för FPA är att informera om alternativa servicekanaler och deras fördelar för att underlätta kundernas val. Kanhända hjälper informationen Mikael att få upp ögonen för helt nya alternativ för att uträtta sina ärenden och Johannes att lära sig använda de redan från tidigare bekanta tjänsterna på ett nytt sätt. Att sända in bilagor via e-tjänsten är ett bra exempel. Om en bilaga sänds in elektroniskt som mobilfoto faller många mellanfaser bort.

FPA:s e-tjänst är förvånansvärt ofta ett förträffligt alternativ till telefonservicen. I e-tjänsten ser du på en och samma gång när beviljade förmåner betalas ut och till vilket belopp. Du kan kontrollera läget för dina ansökningar och tidigare beslut. I tjänsten kan du också ansöka om nästan alla FPA-förmåner eller anmäla förändringar. Tjänsten kan anlitas dygnet runt – behändigt utan något väntande.

Jag vill därför uppmana alla som valt telefonalternativet i snabbgallupen och egentligen också alla andra att sätta sig in i vad sköt dina ärenden på nätet innebär. Du kan logga in med dina egna nätbankskoder eller mobilcertifikat. Nästa gång du svarar på gallupen måhända även du väljer nätet som din egen favorit.

Och kom ihåg: om e-tjänsten föranleder frågor eller vållar problem betjänas du av FPA:s vänliga kundservice efter en liten stund med kritikerrosad kömusik.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.