Gå till innehåll

Handläggarens skärpa sätts på prov

FPA betjänar | 16.10.2018
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Allt emellanåt råkar vi som handlägger bostadsbidrag ut för de mest besynnerliga boendearrangemang. Merparten av ansökningarna utgör så kallade standardfall, men ibland sätts handläggarens yrkeskunnighet och skärpa verkligen på prov. Som förmånshandläggare måste jag efter bästa förmåga klargöra sökandens rätt till bidrag även i knepiga fall.

En ansökan om bostadsbidrag för en lagerbyggnad måste avslås.

Bostadsbidrag kan fås endast för en bostad som duger som bostad och året runt-bruk. För några månader sedan skulle jag avgöra en ansökan om bidrag för boendeutgifterna i ett egnahemshus. Något bidrag kunde dock inte beviljas, eftersom bostaden enligt byggnads- och lägenhetsregistret var avsedd för tillfälligt bostadsbruk. Utifrån en tilläggsutredning från sökanden var det i själva verket fråga om en sommarstuga. Enligt sökanden var stugan visserligen vinterbonad, men i lagen om allmänt bostadsbidrag betraktas sommarstugor som tillfälliga bostäder, som det inte går att bevilja bostadsbidrag för. Om man misstänker att en bostad inte fyller bostadsbidragskriterierna, lönar det sig att hos FPA försäkra sig om rätten till bidrag innan man flyttar in.

Ibland kan utredningsarbetet utfalla till sökandens fördel. En gång hände det att ansökan först avslogs av den orsaken att bostadsbidrag – enligt de uppgifter som FPA hade – söktes för en lagerbyggnad. Sådana ansökningar dyker upp då och då, eftersom man under de senaste åren har byggt bostäder i många industrifastigheter.

När sökanden fick kännedom om avslaget, sände sökanden FPA en begäran om omprövning tillsammans med byggnadstillsynens utredning om att fastighetens användningsändamål ändrats. Av utredningen framgick det att fastigheten alldeles nyligen hade ändrats till bostadsbyggnad. Denna uppgift hade dock inte ännu uppdaterats i byggnadstillsynens register. Efter att allt inklusive hyresavtalet för bostaden var klappat och klart kunde bidraget beviljas.

En sökande ansökte om bostadsbidrag, men enligt befolkningsdatasystemet var ytterligare fem personer skrivna på samma adress.

Definitionen av ett hushåll torde av tradition ha hört till de kvistigaste bostadsbidragsrelaterade frågorna. Enligt lagen hör personer som varaktigt bor i samma bostad till samma hushåll. Ändå kan en person som bor i samma bostad höra till ett annat hushåll, exempelvis om personen har ett underhyresavtal. Framför allt på landsbygden kan flera bostadsbyggnader ha samma postadress.

Jag kommer bra ihåg en person i glesbygden som ansökte om bostadsbidrag för sin egen del. Enligt befolkningsdatasystemet var dock ytterligare fem personer skrivna på samma adress. Utifrån en utredning från hyresvärden framgick det emellertid att det på samma gårdsområde fanns flera separata bostadsbyggnader som lämpade sig som bostäder och hyrdes ut. När allt kom omkring uppfyllde samtliga byggnader kraven på att en bostad ska vara separat och duga för ändamålet. Bostäderna hade egna toaletter, kokmöjligheter och entréer.

Bostadsbidrag kan sökas för många slags bostäder och diverse livssituationer, men rätten till bidrag bygger på en och samma lag. Därför kan ansökningshandläggningen ibland bjuda på stora utmaningar, men även de till synes mest komplicerade fallen kan lösa sig till och med mycket snabbt. Det viktigaste är att man som handläggare omsorgsfullt sätter sig in i alla ansökningar och ber om nödvändiga tilläggsutredningar. I handläggningen av bostadsbidrag vet man aldrig på förhand hurdana livssituationer eller bostäder som dyker upp.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.