Gå till innehåll

Få ordning på bostadsbidraget till sommaren

FPA betjänar | 28.5.2019
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

När läsåret igen börjar gå mot sitt slut kan det vara på sin plats att påminna om justeringen av bostadsbidraget, och samtidigt korrigera några av de vanligaste missförstånden och oklarheterna i samband med bostadsbidraget. För visst är det ju mycket trevligare att rusa ut på sommarbete när man slipper bry sin hjärna med frågor om bostadsbidraget.

Det allmänna bostadsbidraget beviljas i regel för ett år åt gången. Om det har beviljats eller justerats senast för ett år sedan måste en årsjustering göras. Om man håller på att glömma det här med justering påminner FPA bidragstagarna om saken genom att skicka ut ett brev cirka två månader innan det är dags för justering. Det här brevet lönar det sig att läsa mycket noga. Det är viktigt att man lämnar in ansökan om justering i tid, så att inte utbetalningen av bidraget fördröjs. Det lönar sig också att beakta den målsatta handläggningstiden för bostadsbidrag, som är tre veckor från det datum då FPA har tagit emot ansökan.

Brevet om årsjustering lönar det sig att läsa igenom mycket noga.

Studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017. Jämfört med studiestödets bostadstillägg orsakar det allmänna bostadsbidraget fortfarande begreppsförvirring och huvudbry. Och det är egentligen inte så konstigt, för i lagstiftningen finns det betydligt mer detaljerade bestämmelser om bostadsbidraget än det finns om bostadstillägget. De vanligaste frågorna som ställs om bostadsbidraget gäller främst justeringen. Studiestödets bostadstillägg justerades ju inte alls under terminen, utan i princip betalades bostadstillägget alltid till samma belopp.

Om du vill kolla upp när det krävs att det allmänna bostadsbidraget ska justeras gör du det enklast i det beslut som du fått från FPA. I beslutet finns en punktlista med de aktuella kraven. Tidigare beslut ser du om du loggar in på FPA:s e-tjänst. Du behöver alltså inte arkivera några pappersversioner av besluten i din egen bokhylla. Själva ansökan om justering är det behändigast att göra i  e-tjänsten eller på ansökningsblankett AT 1r.

Reglerna för när det allmänna bostadsbidraget ska justeras kollar du enklast upp i det senaste beslutet.

Om bostadsbidraget inte justeras i tid kan det hända att FPA betalar för mycket i bostadsbidrag på felaktiga grunder. Enligt lagen ska FPA återkräva bidrag som betalats utan grund. Även om FPA regelbundet informerar om reglerna för när en justering måste göras är det alltid kunden själv som ska lämna in en justeringsansökan. De som har bostadsbidrag är själva ansvariga för att meddela FPA allt som inverkar på bidraget, till exempel förändringar i inkomsterna. Att folk har felaktiga uppfattningar om bostadsbidraget syns tyvärr i de bidragsbelopp som återkrävs samt i antalet beslut om bostadsbidrag som måste rättas.

En annan sak som ofta kommer som en överraskning är att man ska göra en uppskattning av inkomsterna för bidragsperioden. I fråga om bostadsbidraget är det ju så att man borde kunna göra en uppskattning av sina inkomster för ett år framåt räknat från tidpunkten för beviljandet. När det gäller studerande varierar ofta inkomsterna under året, och därför är det helt förståeligt att det är besvärligt att uppskatta hur stora inkomster man kommer att ha. Det viktigaste är att man informerar FPA om den genomsnittliga lön som man har av anställningar på deltid och uppger separat vilken lönen är för ett heltidsarbete som man eventuellt har på sommaren.

När inkomsterna varierar är det förståeligt att det är svårt uppskatta hur mycket man kommer att tjäna för ett år framåt.

Det allmänna bostadsbidraget kräver mer aktivitet av den sökande jämfört med hur det var på bostadstilläggets tid. De beslut som FPA skickar ut lönar det sig att läsa igenom mycket noga. Kolla alltså att allt är okej med ditt bostadsbidrag, om du inte är helt säker på att beloppet är vad det borde vara. Jag önskar alla en trevlig sommar, oberoende av om den går i studiernas, jobbets eller semesterfirandets tecken!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.