Gå till innehåll

En vanlig dag som förmånshandläggare

FPA betjänar | 31.10.2017
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Att vara förmånshandläggare på FPA kan låta som rena rama pappersgörat, där man bara matar in data i systemet och datorn sköter resten. Verkligheten är dock till största delen en annan. Jag handlägger ansökningar om bostadsbidrag, men hälften av arbetstiden går åt till annat.

Arbetet som förmånshandläggare är långt ifrån bara pappersgöra.

De som ansöker om bostadsbidrag sänder FPA många slags handlingar från anmälningar om hyresförhöjningar till lönespecifikationer. Bilagorna kommer in över nätet och per post. Pappersbilagorna skannas in i datasystemet och indexeras i respektive förmåns arbetskö.

När jag i arbetskön öppnar en bilaga som gäller bostadsbidraget tar jag först reda på bilagans syfte. Om det är fråga om till exempel en lönespecifikation, kollar jag om sökandens inkomster har förändrats så att det påverkar bidraget. Om det i stället rör sig om en tilläggsutredning i ett besvärsärende, reder jag ut om det överklagade beslutet kan rättas.

Allt fler bilagor sänds in till FPA över webben. Av bostadsbidragsbilagorna sänds över 70 procent in elektroniskt. Det är lätt att med en smarttelefon fotografera bilagorna och sända in dem via e-tjänsten. Också elektroniska lönespecifikationer kan sändas in direkt till FPA via e-tjänsten. Självbetjäningen på nätet, via e-tjänsten blir allt vanligare och har även underlättat dokumenthandläggningen i och med att de elektroniska bilagorna lätt kan fogas till respektive ansökan. Dessutom är handlingarna lätta att hitta om så behövs.

Över 70 procent av bilagorna till bostadsbidragsansökningar sänds in elektroniskt.

När en kund ringer telefontjänsten eller besöker FPA-byrån svarar kundrådgivarna på de vanligaste frågorna efter bästa förmåga. Om en förmånsfråga kräver fördjupad kompetens, låter kundrådgivaren frågan gå vidare till en förmånshandläggare. Vi förmånshandläggare öppnar frågan i arbetskön och ger kunden ett uttömmande svar.

Vi besvarar också frågor som kunderna sänder oss via meddelandefunktionen i e-tjänsten. Vanligen gäller frågorna grunderna till ett beslut eller förändringar i livssituationen, såsom att inkomsterna förändrats eller man flyttar ihop med sin partner. Vissa frågor kan vara hårda nötter att knäcka till och med för en erfaren förmånshandläggare.

Vissa frågor kan vara hårda nötter att knäcka till och med för en erfaren förmånshandläggare.

Om ett hushåll flyttar, får FPA ett meddelande om det direkt från befolkningsregistersystemet. Om en bidragstagare till exempel flyttar till en ny adress eller får tillökning i familjen, ber vi kunden om en justeringsansökan eller sköter justeringen per telefon, om kunden själv inte har sänt in någon ansökan.

Ibland kan ett FPA-beslut vara felaktigt, och då måste beslutet rättas. Ett bostadsbidragsbeslut är felaktigt, om man i beslutet har beaktat hyran men inte till exempel vattenavgifterna. När felet uppdagas rättar vi i så fall till felet till kundens fördel från och med datumet för det felaktiga beslutet. Ett beslut kan också rättas till nackdel för den sökande och kräver då mera arbete. Ett beslut måste rättas till förmånstagarens nackdel exempelvis om sökanden inte har uppgett inkomster som han eller hon de facto har.

I fråga om bostadsbidraget betraktas många FPA-förmåner som inkomster. Om ett hushålls eventuella andra förmåner förändras, får vi på bostadsbidragssidan information om detta. Om en förändring medför att också bostadsbidraget måste justeras, ber vi förmånstagaren sända in en ny ansökan.

Förutom allt det som jag nämnt ovan innefattar arbetet mycket annat: vi drar in bidrag, sköter besvär, övervakar inkomster och fattar beslut om återkrav. En del av oss arbetar dessutom med andra förmåner, såsom utkomststöd. Vi förmånshandläggare har alltså ett förvånansvärt mångsidigt arbete, och det är just det som gör det så intressant!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.