Gå till innehåll

Arbetsgivare kan ansöka om FPA-förmåner via inkomstregistret  

FÖRETAGARE & ARBETSGIVARE | 20.2.2024
Inkomstregistret är en av de servicekanaler som arbetsgivare kan använda för att ansöka om förmåner hos FPA. Det här förutsätter att arbetsgivaren har ett löneprogram med vilket man kan meddela uppgifter om arbetstagarnas frånvaro till inkomstregistret. 
Lyssna på artikeln
Nainen katsoo tietokonetta ihmeissään.
Arbetsgivaren kan med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret ansöka om sjukdagpenning, graviditets- eller föräldrapenning, särskild graviditetspenning, rehabiliteringspenning och familjeledighetsersättning.  

1. Vad ska arbetsgivaren göra för att kunna ansöka om förmåner via inkomstregistret? 

Först behövs ett löneprogram, med vilket det är möjligt att göra ansökningar via inkomstregistret. Arbetsgivaren måste också ge FPA sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut. Efter det skickar FPA alla beslut till arbetsgivaren endast elektroniskt, oberoende av på vilket sätt ärendena har uträttats.  

Arbetsgivaren ansöker om dagpenningar via inkomstregistret genom att i anmälan om löneuppgifter ange uppgifter om den aktuella personens frånvaro och anställning. Man kan välja att göra en ansökan utifrån uppgifterna om frånvaro med lön. 

2. Vilka FPA-förmåner kan man ansöka om via inkomstregistret?

Arbetsgivaren kan med anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret ansöka om sjukdagpenning, föräldradagpenningar, rehabiliteringspenning för heldagsfrånvaro och familjeledighetsersättning.  

Dagpenningar som hänför sig till partiell frånvaro (partiell sjukdagpenning och partiell rehabiliteringspenning) kan inte sökas via inkomstregistret, eftersom det inte är möjligt att meddela arbetstidsuppgifter som hänför sig till partiell frånvaro. Via inkomstregistret är det inte heller möjligt att ansöka om ersättning för semesterkostnader eller dagpenning vid smittsam sjukdom.   

FPA rekommenderar arbetsgivare att ansöka om de förmåner som inte kan sökas via inkomstregistret i e-tjänsten för arbetsgivare. 

3. Hur ansöker man om FPA-förmåner via inkomstregistret?

Uppgifterna för ansökan meddelas till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter, som i regel överförs till inkomstregistret via ett tekniskt gränssnitt. Uppgifterna kan också meddelas via ett webbformulär i inkomstregistrets e-tjänst, men FPA rekommenderar inte detta, eftersom användargränssnittet inte kontrollerar uppgifterna lika heltäckande som löneprogrammen. Ansökningar som skickats på rätt sätt sparar allas arbetstid.  

Uppgifter som meddelats till inkomstregistret visas hos FPA följande dag. Arbetsgivare kan kontrollera de ansökningar som de skickat för enskilda arbetstagare i e-tjänsten för arbetsgivare.  

4. Hur skickas bilagor till ansökningar som görs via inkomstregistret?

Den bilaga som oftast behövs är ett läkarintyg för sjukdagpenning. Redan nu skickar många aktörer inom hälso- och sjukvården läkarintyg elektroniskt direkt till FPA. Arbetsgivaren behöver skicka ett intyg till FPA endast om det i det läkarintyg som arbetstagaren lämnat in inte nämns att intyget har förmedlats till FPA. Om intyget inte har förmedlats direkt till FPA, kan arbetsgivaren skicka det till FPA per post eller som bilaga till ett skyddat e-postmeddelande.  

Arbetstagaren kan enkelt skicka intyget via e-tjänsten MittFPA, men det är ännu inte möjligt för arbetsgivare att skicka krypterade meddelanden till FPA. 

5. Kan man fortfarande ansöka om FPA-förmåner med eSARA-filer?

I tjänsten Ilmoitin.fi kan man skicka eSARA-filer i XML-format till och med 30.9.2025.   

6. Varför lönar det sig att övergå till att ansöka om förmåner via inkomstregistret?

FPA slutar ta emot eSara-filer 30.9.2025. I fortsättningen kan arbetsgivare ansöka om förmåner via inkomstregistret och i e-tjänsten för arbetsgivare.  

FPA samarbetar med inkomstregistret för att det ska gå att ansöka om förmåner via inkomstregistret direkt från arbetsgivarens system på ett heltäckande och enkelt sätt.  

Artikeln har uppdaterats 27.2.2024.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.