Gå till innehåll

Vill du veta om du kan få grundläggande utkomststöd från FPA?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 12.2.2018
Med vår räknare kan du snabbt och enkelt kolla, ifall du kan ha rätt att få utkomststöd. Läs våra tips för hur det lönar sig att använda räknaren.
Lyssna på artikeln
""

5 tips för att använda räknaren

  1. Innan du söker utkomststöd lönar det sig att kolla med hjälp av räknaren, om du eller din familj kan ha rätt till utkomststöd och hur mycket ni i så fall kan få. Fyll i uppgifter om dina inkomster, utgifter och vilka som hör till familjen.
  2. Får du andra förmåner såsom arbetslöshetsunderstöd eller bostadsbidrag? Om du matar in förmånsbeloppen i räknaren, tar räknaren i beaktande deras inverkan på utkomststödet.
  3. Kom ihåg att räknarens slutresultat alltid är en uppskattning av förmånsbeloppet och motsvarar inte nödvändigtvis det slutgiltiga beslutet.
  4. Om du tror att du kan ha rätt till utkomststöd, kan du söka det via webben. Du kan också skicka bilagorna behändigt via webben.
  5. FPA fattar beslut om utkomststöd inom 7 vardagar efter att din ansökan lämnats in. Detta förutsätter att FPA har fått alla nödvändiga bilagor till ansökan.

Läs också: Ansöker du om utkomststöd? Skicka räkningar så här

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.