Gå till innehåll

Skatteåterbäringen kan minska på utkomststödet

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 8.10.2018
Får du skatteåterbäring? Notera att en skatteåterbäring på över 50 euro inverkar på utkomststödet.
Lyssna på artikeln
Mies keittää soppaa ja koira katsoo vieressä.

5 fakta om skatteåterbäring och utkomststöd

 1. I år betalas skatteåterbäringen ut mellan juli och december. Cirka 80–90 % av återbäringarna betalas ut i augusti. Återbäringen kan inverka på utkomststödet.
 2. En del av skatteåterbäringen inverkar på utkomststödet. När FPA beräknar utkomststödet beaktas den del av skatteåterbäringen som överstiger ett så kallat mindre belopp. Beloppet är 50 euro per person eller 100 euro per familj.
  • Till exempel om en kund som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring i augusti, inverkar 150 euro av återbäringen på utkomststödet för augusti.
  • En större skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet under flera månader.
 3. Har du redan  fått ett beslut om utkomststöd för en längre tid? och skatteåterbäringen inte har beaktats, justerar FPA beslutet. FPA får information om skatteåterbäringen direkt från skatteförvaltningen.
 4. Om du får mindre skatteåterbäring än väntat och återbäringen har beaktats i ditt beslut om utkomststöd till ett för stort belopp, kom ihåg att ansöka om justering från FPA! Stödet ska justeras även om utbetalningsdagen ändras. Du hittar mera instruktioner och information i beslutet om utkomststöd.
 5. Om din skatteåterbäring utmäts, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som återstår efter utsökningen. Om hela skatteåterbäringen utmäts inverkar återbäringen inte alls på utkomststödet.
  • Om du har fått ett utkomststödsbeslut, där skatteåterbäringen har beaktats som inkomst, men återbäringen sedan utmäts, meddela FPA. FPA justerar beslutet.

Tipset har uppdaterats 11.5.2022.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.