Gå till innehåll

Känner du till arbetslöshetsförmånens förhöjningsdel?

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 7.9.2019
Om du får arbetslöshetsunderstöd från FPA och deltar i sysselsättningsfrämjande service, kan du få en förhöjning till stödet. Förhöjningsdelen är 4,79 euro per dag i år 2020.
Lyssna på artikeln
""

Så här kan du få förhöjningen

  1. Kom överens med TE-tjänsterna om att delta i sysselsättningsfrämjande service. Du kan till exempel studera, delta i arbetssökningsträning eller i arbetsprövning. Du hittar mera information om olika alternativ som kan passa dig på TE-tjänsternas webbplats.
  2. FPA betalar ut arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning för den tid då du deltar i sysselsättningsfrämjande service.
  3. Fyll regelbundet i anmälan om arbetslöshetstid och berätta i anmälan att du har deltagit i sysselsättningsfrämjande service som du kommit överens om med TE-tjänsterna. Du behöver inte ansöka separat om förhöjningsdelen.
  4. Förhjöningsdelen är 4,79 euro per dag i år 2020. Utan förhöjningsdelen är arbetslöshetsförmånen till fullt belopp cirka 724 euro per månad, med den cirka 827 euro. Summan innehåller inte andra eventuella förhöjningar, såsom barnförhöjning.
  5. Förhöjningsdelen betalas maximalt ut för 200 dagar. En ny 200 dagars period börjar när du uppfyller arbetsvillkoret igen d.v.s när du till exempel har varit på jobb ett år och blir arbetslös igen. En ny period på 200 dagar börjar även om du övergår från arbetslöshetsdagpenning till arbetsmarknadsstöd.

+ Läs också om kostnadsersättning! Den betalas ut för de dagar, då du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.