Gå till innehåll

Konkursen vände upp och ner på Panus liv – ”Jag skulle inte ha klarat mig utan min hustru”

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 4.4.2018
Efter att ha varit företagare i ett och ett halvt år var Panu tvungen att lägga ner sitt företag och börja ett nytt liv från grunden. När han kommit över sin utmattning beslöt han utbilda sig inom en helt ny bransch.
Lyssna på artikeln
Panu Kekäle talvisessa maisemassa.
Panu Kekäle började efter konkursen studera landskapsplanering vid yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu i Lepaa. Med arbetslöshetsförmånen kan han studera två år, vilket innebär att han ska avlägga en fyra års examen snabbare än vanligt.

”Utan min hustrus stöd hade jag aldrig klarat av detta. Många parförhållanden kraschar i en sådana här situationer, men vi kom varandra närmare”, berättar Panu Kekäle, 48, från Tavastehus.

De två senaste åren har vänt upp och ner på Panus liv och värderingar.

Företagsverksamheten som startat år 2014 slutade på hösten 2015 med att företaget lades ner och efter detta har livet minsann inte varit en dans på rosor.

När ett företag försätts i konkurs är det både psykiskt och ekonomiskt tungt. Företagaren måste såväl anpassa sig till den nya situationen som ta ansvar för obetalda löner och andra skulder.

Mitt i allt kaos, den psykiska pressen och utmattningen har Panu hittat en ny riktning i sitt liv. Nu studerar han med hjälp av grunddagpenning landskapsplanering och siktar på att vara tillbaka i arbetslivet om ett år.

Företagsverksamhetens börda kommer dock att finnas kvar länge: framför honom finns en lång väg kantad av återbetalningar.

Företaget lämnade efter sig en skuld på 50 000 euro. ”Det tar ännu en lång tid innan min egen ekonomi förbättras. Men jag klagar inte. Det finns de som har det ännu värre, de har kanske skulder på flera hundratusentals euro”, säger Panu.

”Ett företag är som ett barn, du ger ditt allt för det”

När Panu blev företagare år 2014 hade han över 20 års erfarenhet inom turism. Han saknade något nytt i sitt arbetsliv.

Till en början fungerade Panu som företagare i Hattula Golfs restaurang och därefter köpte han ett café i Tavastehus.

”Vid köptillfället var caféets situation helt ok, men omsättningen hade minskat något. Jag var dock övertygad om att jag skulle få det att fungera”, säger Panu.

Han arbetade dag och natt för sitt företag och han satsade allt.

”Ett företag är som ett barn, du ger ditt allt för det”, säger Panu.

”Det finns sådana som anser att företagare också borde få coachning i att misslyckas.”

Hårt arbete var ändå inte tillräckligt. Efter de tre första månaderna visade caféet ett bättre resultat, men verksamheten hade ingen stabil grund. Till råga på allt öppnade ett helt nytt köpcenter sina dörrar och lockade människorna bort från Tavastehus centrum.

I slutet av sommaren 2015 stod Panu inför det faktum att det inte längre fanns några kassamedel för att fortsätta med företaget. Han var tvungen att fatta ett svårt beslut om att lägga ner företaget.

Samtidigt hade han också kört slut sig själv och led av svår utmattning.

”Du uppmuntras till att bli företagare och du får även rådgivning. Men när det inte går så bra finns det inga råd att få”, säger Panu.

”Det finns sådana som anser att företagare också borde få coachning i att misslyckas. I Finland är misslyckande ändå inte möjligt – det är tabubelagt.”

Konkursen fick Panu att ändra sina värderingar. ”När man förlorar mycket ser man inte längre världen endast i svart och vitt, utan man upptäcker också fler grå nyanser.”

Konkursen ledde till skulder och förlorade kredit­uppgifter

Enligt Panu var de första månaderna efter konkursen minst sagt kaotiska. I ett totalt förlamat tillstånd hade han inte några krafter kvar att ens öppna enskilda fakturor eller kuvert – vilket gjorde bördan ännu tyngre.

Att gå från företagare till arbetslös var en ekonomisk krasch. Plötsligt sjönk inkomsterna för en medelklassfamilj på två personer till grunddagpenning och en persons lön. Företagets skulder uppgick till 50 000 euro, varav en del gick till utmätning. Då förlorade han också sin kreditvärdighet.

”Samtidigt som jag hade dåligt samvete och var deprimerad över alla skulder och hela situationen svingade de andra företagarna bredvid mig dessutom piskan.”

Panu fick uppleva att man fortfarande i Finland talar tyst om en företagares konkurs och att den ger dig en stämpel som är svår att radera. När han, samtidigt som han lade ner företaget, tog en specialyrkesexamen i företagsledning hörde han hur de andra kursdeltagarna och även kursledarna i en negativ ton talade om företagare som hade försatts i konkurs.

”De visste inte vad jag då gick igenom. Samtidigt som jag hade dåligt samvete och var deprimerad över alla skulder och hela situationen svingade de andra företagarna bredvid mig dessutom piskan”, beskriver Panu.

”I Finland är misslyckande som företagare inte något acceptabelt. Om en företagare i USA misslyckas uppmuntras han av andra till att resa sig upp på nytt. När någon här går omkull står andra bredvid och ger extra fart.”

Som tur var hade han flera skyddsnät. Det viktigaste av dem hade Panu hemma.

”Jag skulle inte ha klarat mig utan min hustru” Tack vare henne fungerade vardagen.”

På skolgården växer den blivande landskapsplanerarens favoritträd.

Studier med arbetslöshets­förmåner gjorde en ny början möjlig

Panu riktar också ett tack till samhällets olika skyddsnät.

”Under mer än 20 år betalade jag min del av skatterna till samhället. Det är viktigt att vi har ett skyddsnät i samhället den dag kraschen kommer”, säger Panu.

Han önskar ändå att man skulle uppmärksamma företagare mer, särskilt när misslyckandet är ett faktum: att man inte skulle låta dem falla till botten, utan hjälpa dem att resa sig snabbare och i ett tidigare skede.

När Panu stod inför en konkurs ökade han först arbetstakten ännu mer. Han började ett nytt arbete och utåt såg allt bra ut: knappt någon lade märke till att han var helt slutkörd.

Först när Panu hade börjat sitt nya arbete lade han själv märke till att han inte var arbetsför. Å andra sidan var endast grunddagpenning inget alternativ för honom.

Studerande vid HAMK hade framgång i en tävling i landskapsplanering. Panu blir klar med sina studier 2019.

När det nya arbetet upphörde funderade Panu på sin situation och beslöt sig slutligen för att börja om från början. Han började studera.

”Jag blev företagare för att jag var trött på turistbranschen. Med hjälp av studier kunde jag få en ny start. På TE-byrån hänvisades jag till en yrkesvalspsykolog och man berättade för mig att med hjälp av den grunddagpenning som FPA beviljar skulle det vara möjligt att studera några år”, berättar Panu.

När Panu fick ett positivt beslut om både studieplatsen och FPA:s förmån inledde han målmedvetet sina studier. Grunddagpenningen från FPA berättigade till två års studier, vilket betydde att han var tvungen att genomföra fyra års studier till yrkesexamen inom landskapsplanering dubbelt så snabbt som normalt.

”Men motivationen hos en vuxenstuderande är helt annorlunda än hos en ung studerande”, påpekar Panu.

När det stod klart att man med hjälp av FPA:s förmån även kan genomföra utbytesstudier tillbringade Panu sex månader som utbytesstuderande.

Han beslöt sig för att få ut allt av studierna och när det stod klart att man med hjälp av FPA:s förmån även kan genomföra utbytesstudier tillbringade Panu sex månader som utbytesstuderande i Tartu i Estland.

Det var en viktig vändning även med tanke på den psykiska återhämtningen.

”Jag kom för en tid bort från de här cirklarna och den här situationen. Det kändes helt fantastiskt att jag fick den här möjligheten”, säger Panu.

Efter examen börjar en återbetalning av skulderna

Panus framtid ser relativt ljus ut. Han tänker ta sin examen år 2019 och skaffa sig ett arbete inom den nya branschen.

Sedan börjar återbetalningen av skulderna.

”Det kommer ännu att ta lång tid innan min egen ekonomi förbättras. Men jag klagar inte. Det finns de som har det ännu värre, de har kanske skulder på flera hundratusentals euro”, säger Panu.

Man kommer långt genom att rikta blicken mot framtiden, men visst förekommer det ännu stunder av utmattning. Då är det bara att bita ihop tänderna, orka sträva vidare, våga erkänna sina egna begränsningar och svagheter och be om hjälp, sammanfattar Panu.

Och visst har allt detta även fört med sig något positivt i Panus liv.

”Jag har kanske återhämtat mig till 90 procent om man jämför med tiden innan jag blev företagare. Men samtidigt är jag märkbart starkare i vissa frågor. På något sätt har mina värderingar förändrats helt”, säger han.

”När man förlorar mycket ser man inte längre världen endast i svart och vitt, utan man upptäcker också fler grå nyanser.”

En tidsbokning hos FPA hjälper när livet förändras

När din livssituation plötsligt förändras och du behöver råd för att ansöka om FPA:s förmåner kan du boka tid till FPA:s telefontjänst eller en byrå.

Vid servicetillfället får du instruktioner enligt din situation, information om vilka förmåner du kan ansöka om samt anvisningar om hur du ska gå vidare. Du kan också fylla i din ansökan när du sköter dina ärenden per telefon eftersom man vid servicetillfället kan lämna in en muntlig ansökan.

Om du bokar tid till telefontjänsten ringer FPA:s kundrådgivare upp dig vid en på förhand överenskommen tidpunkt. När du bokar tid lönar det sig att i fältet för mer information skriva i vilken situation du befinner dig och vilken hjälp du behöver. Ta fram alla handlingar som rör ditt ärende innan du bokar tid.

Om du sköter dina ärenden vid en av FPA:s servicepunkter ska du ta med dig ett identitetsbevis och de handlingar som rör din situation. Du kan även ta med dig dina bankkoder så att kundrådgivaren samtidigt kan lära dig använda FPA:s e-tjänst.

Du kan antingen boka tid via tidsbokningstjänsten på FPA:s webbplats eller per telefon genom att ringa det servicenummer som rör din livssituation.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.