Gå till innehåll

FPA-anställda är positivt överraskade över antalet ansökningar om utkomststöd som gjorts elektroniskt

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 21.2.2017
Ansvaret för det grundläggande utkomststödet flyttades från socialkontoret till FPA från och med början av 2017. Teamchefen för utkomststödet Chris-Marie Hyden-Sorsa gläds över att förmånshandläggarna även mitt i brådskan upplever att de gör ett betydelsefullt arbete.
Lyssna på artikeln
""
Chris-Marie Hyden-Sorsa, teamchef för utkomststödet, berättar att hennes team arbetat långa dagar för att kunderna ska få stödet i tid.

Sedan början av 2017 ska utkomststödet sökas från FPA. Hur märks detta vid FPA?

Hösten 2016 höll vi det största utbildningstillfället i FPA:s historia. Handläggningen av ansökningarna inleddes i mitten av december, och de första grundläggande utkomststöden betalades ut 2 januari.

Som teamchef för utkomststödet ansvarar jag för förmånshandläggningen i mitt eget team. Vi har upplevt arbetsglädje i teamet, och vårt arbete känns betydelsefullt. Visst har det blivit en del övertidsarbete för att kunna betala ut stödet i tid. Särskilt minns jag en kunds glada kommentar i telefon på nyårsafton: ”Oj, så ni jobbar på lördagen?”

Hur handläggs ansökningarna om utkomststöd?

Kundernas ansökningar kommer till FPA i elektronisk form eller pappersform. I det senare fallet skannas ansökningen in och konverteras till elektroniskt format. Därefter handläggs ansökningarna i den elektroniska kön en åt gången. Vid behov ombeds kunden lämna in tilläggsutredningar, vilket vanligtvis sker via telefon eller e-post. När alla tilläggsutredningar har kommit in kan man bedöma ansökningen och delge kunden ett beslut.

Förmånshandläggarna handlägger ansökningar om grundläggande utkomststöd. En del av handläggarna har tidigare arbetat med uppgifter som berör det grundläggande utkomstödet från kommunerna, för en del är handläggningen av utkomststödet en ny bekantskap, och en del har tidigare arbetat med andra uppgifter på FPA.

”Jag tror att flytten till FPA gör det enklare för kunderna att söka utkomststöd”, säger
Chris-Marie Hyden-Sorsa.

Hur påverkas kunden av att ansvaret för det grundläggande utkomstödet flyttat till FPA?

Jag tror att flytten till FPA gör det enklare för kunderna att ansöka om utkomststöd. Kunden kan samtidigt söka andra förmåner han/hon är berättigad till. FPA:s rådgivning ger också råd om vilka andra förmåner kunden kan ansöka om i sin livssituation. Förebyggande och kompletterande utkomststöd ansöker man om hos kommunen även i fortsättningen, men FPA kan på elektronisk väg föra över ansökningen till kommunen när man ansöker om stöden samtidigt med grundläggande utkomststöd, om kunden så önskar.

Kan kunden påverka handläggningen av ansökningen?

Det lönar sig att fylla i ansökan noggrant och bifoga nödvändiga bilagor. Det lönar sig även att fylla i ansökningen på nätet närhelst det är möjligt. Dessutom lönar det sig för kunden att ta i bruk meddelandetjänsten i FPA:s e-tjänst, så kan vi via den snabbt be om tilläggsutredningar. Den stora mängden ansökningar som redan kommit in via nätet har överraskat oss positivt!

Anställd på FPA: Chris-Marie Hyden-Sorsa

  • Anställd på FPA sedan 2002.
  • Arbetar sedan början av 2016 som teamchef för utkomststödet.
  • Arbetar i Kouvolas team, Södra utkomststödsgruppen.
  • Utkomstödet handläggs på åtta orter.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.