Gå till innehåll

anställd på FPA

FPA-anställda är positivt överraskade över antalet ansökningar om utkomststöd som gjorts elektroniskt
Ansvaret för det grundläggande utkomststödet flyttades från socialkontoret till FPA från och med början av 2017. Teamchefen för utkomststödet Chris-Marie Hyden-Sorsa gläds över att förmånshandläggarna även mitt i brådskan upplever att de gör ett betydelsefullt arbete.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.