Siirry sisältöön

Rautalankaversio keskiarvotulosta

Opiskelu | 17.4.2022
Yleisessä asumistuessa käytössä oleva keskiarvotulo on yksi sosiaaliturvan vaikeimmista käsitteistä. Avaan sitä tässä esimerkkien avulla.
Heli Aho
palveluasiantuntija
Kuuntele artikkeli

Meiltä Kelan asiakaspalvelusta kysytään silloin tällöin sitä, että miksi asumistuen määrä on laskenut, vaikka tuloissa ei ole ollut mitään muutoksia. Helpoin tapa selvittää asia on laittaa uusi ja edellinen päätös vierekkäin ja verrata niitä keskenään. Mitä tuloja päätöksissä on huomioitu? Päätöksessä olevasta laskelmasta huomaa, mitä tuloja laskennassa on käytetty ja miten lopputulokseen on päästy. Usein suurinta osaa kysyjistä ihmetyttää keskiarvotulo, jota seuraavaksi avaankin. Miksi tuloista huomioidaan keskiarvo, eikä sitä summaa, mitä kuukausittain maksetaan?

Miksi tuloista huomioidaan keskiarvo, eikä sitä summaa, mitä kuukausittain maksetaan?

Kela käyttää keskiarvotuloa asumistuen määrän laskemisen perusteena silloin, kun ruokakunnan tulot eivät jatku samoina seuraavaa kolmea kuukautta tuen hakemisen tai tarkistamisen ajankohdasta eteenpäin. Asumistuen määrä perustuu kuukausituloon, ja näin ollen yksi summa tarvitaan, vaikka tulot vaihtelisivatkin kuukausittain. Jos olet hakemuksella ilmoittanut, että sinun tai ruokakuntasi jäsenen tulot muuttuvat seuraavien 3 kuukauden aikana, niin käytännössä se tarkoittaa, että sinun tulee ilmoittaa kaikki seuraavien 12 kuukauden tulot. Tämän pohjalta lasketaan tarvittaessa keskiarvotulo.

Ajatellaan tilannetta, että sinulla on maksussa asumistuki ja tulona on otettu huomioon työmarkkinatuki. Sitten saat vaikkapa kuukauden 1. päivänä alkavan 3 kuukautta kestävän työn. Nyt pitää miettiä, täytyykö asumistuki tarkistaa. Jos tuki tarkistetaan, se tarkistetaan työn alkamista seuraavan kuukauden alusta. Tällöin keskiarvotulo lasketaan siten, että sinulle huomioidaan tuloksi kahden kuukauden ajalta palkkatulo ja kymmenen kuukauden ajalta työttömyysetuus. Jos työsuhdettasi myöhemmin jatketaan tai jos otat vastaan uuden työn, sinun pitää tietysti tehdä uusi tarkistushakemus asumistukeen.

Jos esimerkiksi olet aloittamassa uuden määräaikaisen työn, ilmoita hakemuksessa työsuhteen alku- ja loppupäivä, sillä se vaikuttaa tarkistusajankohtaan. Vastaavasti myös meneillään olevasta sairauslomasta, vanhempainvapaasta tai hoitovapaasta voit ilmoittaa hakemisvaiheessa.

Opiskelijalla tuloiksi huomioidaan yleensä opintotuki 9 kuukauden ajaksi ja kesälle palkka edellisen vuoden kesätulojen mukaisesti.

Opiskelijoilla puolestaan asumistuessa tuloina huomioidaan kesätyön arvioidut palkkatulot, vaikka kyseessä olisi tulevan kesän tulot. Asumistuessa katsotaan yleensä, että opiskelijat ovat kesätyössä sen ajan kun eivät opiskele ja nosta opintotukea toimeentulonsa turvaamiseksi. Opiskelijan tulojen arviointi riippuu kuitenkin kunkin opiskelijan kesätyötilanteesta.

Asumistuki pitää ajoittain myös tarkistaa. Tulojen muutoksen vuoksi tuki pitää tarkistaa silloin, kun tulot nousevat vähintään 400 euroa tai laskevat vähintään 200 euroa kuukaudessa. Tarkistaminen tapahtuu toimittamalla tarkistushakemus Kelaan. Hakemuksen perusteella Kelassa tutkitaan, vaikuttaako muutos asumistuen määrään. Jos muutos ei ole niin sanotusti merkittävä, tuen määrä ei muutu.

Tapahtuu muutoksia tai ei, asumistuki tarkistetaan viimeistään vuoden kuluttua hakemisesta tai edellisestä tarkistamisesta, ja Kela arvioi oikeutesi asumistukeen taas uudelleen. Vuositarkistushakemus kannattaa aina palauttaa, vaikka tulot ja asumismenot olisivat pysyneet muuttumattomina, sillä muutoin asumistuki lakkaa.

Tapahtuu muutoksia tai ei, asumistuki tarkistetaan viimeistään vuoden kuluttua hakemisesta.

Asumistukea ei ole pakko lakkauttaa heti, jos työllistyt muutaman kuukauden ajaksi vaikkapa kesätöihin. Silloin kannattaa hakea tuen tarkistusta. Asumistuki voidaan myös maksaa entisen päätöksen mukaisesti odottaessasi päätöstä. Jos tulojen noustessa huomattavasti jännittää, että tukea maksettaisiin liikaa, voit pyytää esimerkiksi Kelan asiakaspalvelusta keskeyttämään asumistuen maksamisen tarkistuksen ajaksi tai tehdä keskeytyksen itse OmaKelassa.

Kelan verkkosivuilta löydät laskurin, jonka avulla voit selvittää voisiko asumistukea tilanteessasi saada. Laskuria kannattaa hyödyntää myös, jos edessä on elämäntilanteen muutos ja mietit, miten talousasiat järjestyvät muutoksen jälkeen. Laskuri antaa suuntaa, ja arvio usein pitääkin melko hyvin paikkaansa, erityisesti, kun vilkaiset ohjeet tulojen ilmoittamiseen laskurissa olevan kysymysmerkin kohdalta. Ja jos huomioitavat tulot tai keskiarvotulo ihmetyttää, voit olla aina yhteydessä meihin.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.