Siirry sisältöön

Ná Kela ovddut nuppástuvvet jagi 2022

Saame | 11.1.2022
Jagi álggus fápmui bohtet láhkanuppástusat, mat váikkuhit Kela ovdduide. Loga dás, man láhkai mánnábearrašiid, studeanttaid, bargguhemiid ja ealáhatolbmuid doarjagat rivdet. Maiddái doarjagiidda, mat laktásit buohcamii, bohtet nuppástusat.
Kuuntele artikkeli
""

Luuvâ mainâs anarâškielân
Looǥǥ mainnâz nuõrttsääʹmǩiõʹlle
Lue teksti suomeksi

Dárkkis, gusketgo Kela ovdonuppástusat du

 1. Mánnábearrašat. Bearašfriddjaođastus boahtá fápmui borgemánus. Vánhemiidbeaiveruđaid bistu, áigi ja juohkáseapmi vánhemiid gaskkas rivdet. Ođđa bearašfriddjavuođat gusket bearrašiid, main máná rehkenaston áigi lea 4.9.2022 dahje das maŋŋá. Mánáiddikšuma doarjagiidda boahtá bajideapmi jagi álggus. Ovtta vuollái 3-jahkásaš mánás máksojuvvon dikšunruđa ođđa mearri lea 350,27 e/mb. Loga lassi mánnábearrašiid ovdduid birra.
  Sámegielat vuosttasgirjjiid sáhttá diŋgot jagi 2022 álggu rájes. Jagiid 2020 ja 2021 áigge etniidpáhka ožžon vánhemat sáhttet diŋgot sámegielat vuosttasgirjji spiehkkaseaddji láhkai maiddái maŋálgihtii. Loga lasi sámegielat vuosttasgirjji birra.
 2. Studeanttat. Oahppodoarjaga boahtoráját loktanit jagi 2022 áigái njealjádasain. Studeanta sáhttá dinet 15 630 euro, juos son váldá vuostá oahppodoarjaga 9 mánotbaji áiggis. Oahpporuđaide boahtá 2,1 %:a bajideapmi 1.8.2022. Loga lasi studeanttaid ovdduid birra.
 3. Bargguheamit. Miessemánu álggus boahtá fápmui ođđa bargoohcanmálle. Bargoohcci ja BE-bálvalusaid dahje gieldda áššedovdi deaivvadit dalán bargguhisvuođa álggus ja dahket bargooažžunplána. Vuođđonjuolggadus lea, ahte bargoohcci galgá ohcat njeallje bargosaji mánotbajis. Karenssiid bistu oatnu. Vuođđobeaiveruđa ja bargomárkandoarjaga mearri bajiduvvo 72 snt/bv. Ođđa mearri lea 35,40 e/bv. Loga lasi bargguhemiid ovdduid birra.
 4. Leaskkat. Jagi 2022 rájes maiddái rabasbeallelaččas lea vuoigatvuohta leaskkaealáhahkii, juos son lea ássan jápmán rabasbeallelaččain boatkkaheamet uhcimustá vihtta jagi ja sudnos lea oktasaš, agivuloš mánná. Leaskkaealáhat rievdá mearreáigásažžan nuorra leaskkain. Leaskkaealáhagaid ođastus guoská diliid, main beallelaš jápmá jagi 2022 dahje das maŋŋá. Loga lasi bearašealáhagaid birra.
 5. Ealáhatolbmot. Álbmotealáhahkii ja dáhkádusealáhahkii boahtá 2,1 %:a indeaksabajideapmi. Dievas álbmotealáhat okto ássái lea 1.1.2022 rájes 679,50 e/mb ja dáhkádusealáhat 855,48 e/mb. Kela dárkkista ealáhagaid euromeari almmá sierra ohcamuša haga. Loga lasi ealáhatolbmuid ovdduid birra.
 6. Doarjagat, mat laktásit buohcamii. Dálkkasgoluid jahkeiežasvástu (ng. dálkkasgáhttu)badjána12,38 euro. Jagi 2022 dat lea 592,16 euro. Buohcanbeaiveruđa guhká ožžon olbmuid veajuiduhttindárbu čielggaduvvo beaktilabbot. Kela čielggada veajuiduhttindárbbu, go buohcanbeaiveruhta lea mákson 60, 150 ja 230 beaivve. Buohcanbeaiveruđa sihke veajuiduhttin- ja sierradikšunruđa uhcimus mearit bajiduvvojit 62 snt/bv. Loga lasi doarjagiin, mat laktásit buohcamii.
 7. Dearvvasvuođafuolahusa bálvalusaide dahkkon mátkkit. Kela-táksse diŋgonnummirat rivdet. 1.1.2022 rájes juohke eanangottis leat guokte bálvalanbuvttadeaddji, geain Kela buhtten táksemátkkit diŋgojuvvojit. Áššehas sáhttá ieš válljet, goappás son diŋgo mátkki. Sámeguovllus ássi sámegielat áššehasaid vuoigatvuohta iežasgielat Kela-táksse geavaheapmái joatkašuvvá ain. Ná diŋgot sámegielat Kela-táksse.
  Kela joatká koronaboahkuheami váldimis boahtán mátkegoluid buhttema 30.6.2022 rádjai. Maiddái koronatestii bargon mátkkis oažžu buhtadusa. Loga lasi mátkebuhtadusaid birra.
 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.