Siirry sisältöön

Puhutaanko eläkettä saavan hoitotuesta

Kela palvelee | 1.9.2020
Jaana Martikainen
palveluasiantuntija
Kuuntele artikkeli

Eläkettä saavan hoitotuki on ollut aina yksi minun lemppareistani Kelan etuusvalikoimassa. Olen miettinyt miksi näin on ja löysin tähän kaksi syytä. Ensinnäkin, näiden palvelutilanteiden aikana asiakkaan kanssa puhutaan astetta syvällisemmin kuin vaikkapa pelkästä eläkkeen tai asumistuen määräytymisestä keskustellessa. Toinen syy on varmastikin se, että usein eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta tai tarkistamisesta keskustellaan asioita hoitavan omaisen kanssa, kun asiakas ei itse pysty asioitaan enää hoitamaan. Näissä asiakaspalvelutilanteissa korostuu erityisesti aina huolenpito ja läheisestä välittäminen. Se kolahtaa minuun aina, joka kerta ja yhtä lempeällä iskulla.

Läheisestä välittäminen kolahtaa minuun aina, joka kerta ja yhtä lempeällä iskulla.

Eläkettä saavan hoitotukea kannattaa hakea, jos on kokopäiväisesti eläkkeellä ja toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Tätä vuoden määräaikaa arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös tuleva aika, jos nähtävissä on, ettei toimintakyky ole lähitulevaisuudessa parantumassa.

Toimintakyvyn heikentymistä voi olla se, ettei pysty huolehtimaan itsestään eikä selviydy enää itsenäisesti arkiaskareista. Jotta eläkettä saavan hoitotuki voitaisiin myöntää, täytyy olla avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta myös henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa muiden kanssa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lähtökohtaisesti korkeintaan puoli vuotta vanha C-lääkärinlausunto, mutta muukin lausunto voi käydä, jos siitä selviää tarvittavat tiedot. Lisäksi hakemukseen voi selvittää kustannuksia, joita toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuu. Päätöstä tehdessä arvioidaan kokonaistilannetta, joten jos emmit, että voitaisiinko toimintakyvyn alentumiseen liittyvät kustannukset ottaa huomioon, ne kannattaa ilman muuta ilmoittaa hakemuslomakkeessa. Sinulta kyllä pyydetään tarvittaessa lisätietoa tai tositteita kustannuksista sitten kun hakemuksesi otetaan käsiteltäväksi.

Vain asiakas itse tai asiakasta hoitavat henkilöt osaavat kuvata arjen tilanteita siten, että todellisuus tulee kerrottua juuri niin kuin se on.

Olen usein kuullut tuskailua hakemuslomakkeen pituudesta ja kysymysten määrästä. Jokainen kysymys ja lomakkeen kohta on kuitenkin merkityksellinen, jotta sinulle tehtäisiin oikea päätös. Mitään ei kysytä huvin tai kiusan vuoksi. Siksi asiakaspalvelussa ohjaammekin aina vastaamaan huolellisesti kaikkiin hakemuslomakkeen kysymyksiin. Vain asiakas itse tai asiakasta hoitavat henkilöt osaavat kuvata arjen tilanteita hakemukseen siten, että todellisuus tulee kerrottua juuri niin kuin se on. Ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija.

Joskus palvelutilanteissa käy ilmi, että eläkettä saavan hoitotuki sekoitetaan omaishoidon tuen kanssa. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa Kelan sijaan hoidettavan kotikunta. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet voivat vaihdella kuntien välillä ja hakemisen suhteen kannattaakin kääntyä oman kunnan sosiaalitoimiston puoleen.

Toimintakyky voi heikentyä monesta syystä, ja arjesta selviytyminen voi hankaloitua joskus nopeastikin.

Toimintakyky voi heikentyä monesta syystä, ja arjesta selviytyminen voi hankaloitua joskus nopeastikin. Asiakaspalvelussa emme pysty kertomaan sinulle, olisitko juuri sinä oikeutettu eläkettä saavan hoitotukeen, mutta voimme neuvoa sinua hakemisessa ja kertoa yleisisistä myöntämisedellytyksistä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat neuvoja Kelan eläkettä saavan hoitotuen tai jonkun muun etuuden hakemisessa.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.