Siirry sisältöön

Kelan etuustieto­palvelu on sosiaali­ohjaajan tärkeä työkalu: ”Työmme olisi monimutkaista ilman Kelmua”

Kela palvelee | 27.10.2021
Kun aikuissosiaalityössä käsitellään asiakkaiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, tarvitaan päivittäin tietoa Kelan tekemistä tukipäätöksistä. Sosiaaliohjaaja Johanna Ihme tarkastaa tiedot Kelan etuustietopalvelu Kelmusta, joka onkin yksi hänen keskeisistä työkaluistaan.
Kuuntele artikkeli
Johanna Ihme.
Sosiaaliohjaaja Johanna Ihme näkee Kelmusta Kelan toimeentulotukipäätöksen ja muut Kelan asiakkaalle myöntämät etuudet. ”Kelan päätökset ovat pohja meidän työllemme, kun keskustelemme asiakkaidemme kanssa heidän toimeentuloonsa liittyvistä asioista.”

”Odotas, kun avaan Kela-näytön.”

Tämän lauseen sosiaaliohjaaja Johanna Ihme toistaa työpäivänsä aikana useasti. Ihme työskentelee Helsingin kaupungin aikuissosiaalityössä ja keskustelee asiakkaidensa kanssa näiden toimeentuloon liittyvistä asioista sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarpeesta.

Ihmeen työ linkittyy vahvasti Kelan tekemään toimeentulotukipäätökseen, ja siihen liittyvät tiedot hän näkee Kelan Kelmu-etuustietopalvelusta. Tai Kela-näytöltä, kuten Ihme sitä asiakkailleen kutsuu. Ihme avaa Kelmun aamulla töihin tullessaan, ja se on auki omassa selainikkunassaan koko työpäivän ajan.

”Meidän työmme olisi todella monimutkaista ilman Kelmua. Kelan suuntaan pitäisi roikkua puhelinlangoilla jatkuvasti”, Ihme sanoo.

Kelan Kelmu välittää etuustietoja viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille

Kelmu on viranomaisille ja Kelan yhteistyökumppaneille tarkoitettu etuustietopalvelu. Eri käyttäjätahot näkevät Kelmussa eri asioita sen mukaan, mitä tietoja heillä lain mukaan on oikeus saada.

Kelmussa on tietoa muun muassa vireillä olevista etuuksista, etuusratkaisuista, maksuista, vakuuttamistiedoista, perintätiedoista ja lääkekatosta.

Kelmun suurin käyttäjäryhmä on kunnat. Ne saavat Kelmun kautta tietoja Kelan tekemistä perustoimeentulotuen päätöksistä.

”Kuntasektorilta tulee Kelmun kautta yli viisi miljoonaa yksittäistä tietokyselyä vuodessa”, kertoo päätuoteomistaja Arja Lemmettylä Kelan tietopalveluista.

Muita suuria käyttäjiä ovat Verohallinto ja työttömyyskassat.

Kelmua voi käyttää selaimen kautta, ja lisäksi siitä on tarjolla rajapintakäyttömahdollisuus, jolloin tiedot siirtyvät suoraan käyttäjien omiin järjestelmiin. Kelmusta on työn alla ruotsinkielinen käyttöliittymä.

Johanna Ihme tietokoneella.
Johanna Ihme käyttää Kelmua työssään päivittäin. ”Kelmu nopeuttaa työtäni ihan valtavasti. Se on aina auki aamusta iltapäivään asti.”

Kelmu auttaa hahmottamaan asiakkaan kokonaistilannetta

Kun Johanna Ihmeen puhelin soi ja asiakas haluaa keskustella toimeentulostaan, näkee Ihme Kelmusta voimassa olevan toimeentulotukipäätöksen ja muut Kelan myöntämät etuudet: asumistuen, lapsilisät, sairauspäivärahat, kuntoutustuen ja mahdollisen Kelan kautta tulevan elatustuen.

”Jos näen, että asiakas ei ole hakenut perustoimeentulotukea, vaikka hänellä voi olla siihen oikeus, voin ohjata häntä hakemaan sitä.”

Toisaalta, jos toimeentulotukipäätös on kielteinen ja asiakas pohtii tukipäätöksen perusteita tai siinä huomioituja menoja, voi Ihme avata näitä asiakkaalleen.

Myös muiden tahojen Kelaan välittämät tiedot, kuten työvoimapoliittiset lausunnot tai perintätiedot näkyvät Kelmussa.

”Vaikka asiakkaat saavat päätökset kotiin, he eivät aina ymmärrä, mitä päätökset tarkoittavat. On hyvä, että saan päätökset auki ja voin selventää asioita.”

Kun Ihme käsittelee asiakkaidensa täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarvetta, ovat toimeentulotukipäätös ja tuessa huomioidut menot hänen työnsä lähtökohta. Lisäksi Ihmeen työssä on hyötyä siitä, että hän näkee Kelmusta asiakkaidensa etuuspäätöksiä pitkälle taaksepäin. Myös muiden tahojen Kelaan välittämät tiedot, kuten työvoimapoliittiset lausunnot tai perintätiedot näkyvät Kelmussa, mikä auttaa hahmottamaan asiakkaan tilannetta paremmin.

Kaikkineen Kelmu on Ihmeen mukaan selkeä, helppokäyttöinen ja helposti omaksuttava työkalu. Kuitenkin Ihmeellä on kehitystoiveitakin. Näitä Kelassa kuunnellaan tarkalla korvalla.

Kelmu-etuustietopalvelu tietokoneen näytöllä.
Kelmussa on tietoa muun muassa asiakkaan vireillä olevista Kelan etuuksista, etuusratkaisuista, maksuista, vakuuttamistiedoista, perintätiedoista ja lääkekatosta. Johanna Ihmeellä on Kelmulle lempinimi: Kela-näyttö.

Palvelun kehitystyötä tehdään tietoturva edellä

Kelmun tietosisältöä ja käyttöliittymää kehitetään aktiivisesti, ja kehitystyössä huomioidaan käyttäjien tarpeita, kertoo Arja Lemmettylä.

Parhaillaan Kelmussa on käynnissä iso kehitystyö, jossa keskitytään kahdensuuntaiseen tietojenvaihtoon Kelan ja sen kumppaneiden välillä. Näin myös Kela saa jatkossa Kelmun kautta kumppaneidensa tuottamaa tietoa.

Kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa työstetään toimeentulotukeen liittyvää tiedonvälitystä Kelan ja kunnan välillä. Kunnista on kerätty palautetta, jonka toteutusmahdollisuudet analysoidaan juridisesta näkökulmasta.

”Aikakatkaisu johtuu palvelun tietoturvasta. Siitä meidän täytyy pitää huolta.”

Tältä kehityslistalta löytyy myös Johanna Ihmeen keskeinen toive: se, että palvelussa näkyisi laajemmin asiakkaiden tietoja. Ihme esimerkiksi näkee listan toimeentulotukihakemuksen liitteistä, mutta liitteitä ei pysty avaamaan. Jos tietoja tarvitaan, ne tule pyytää Kelasta erikseen, mikä pitkittää asioiden käsittelyä ja turhauttaa asiakkaita.

”Asiakkaat sanovat, että ovat jo toimittaneet liitteet Kelaan eivätkä ymmärrä, miksi niitä tarvitaan nyt uudelleen.”

Siitäkin olisi etua, että Ihme näkisi Kelmusta muiden Kelaan tehtyjen etuushakemuksien päätökset.

Kelassa toiveita käsitellään tiedonsaantioikeuden ja tietoturvan puitteissa. Kelmun kautta välitetään vain välttämätöntä tietoa niille tahoille, joilla on tietoihin oikeus. Tämä tehdään hyvän tietoturvan ehdoilla.

Siksi on yksi toistuva kehitystoive, johon Lemmettylä ei toistaiseksi lupaa muutosta: Kelmussa on aikakatkaisu, eli palvelu sulkeutuu itsestään 30 minuutin välein. Ihme toivoisi, että palvelu pysyisi kertakirjautumisella auki siihen asti, että siitä kirjaudutaan ulos – käytännössä siis työpäivän päättymiseen saakka.

”Tätä olemme käsitelleet ihan hiljattainkin, mutta aikakatkaisu johtuu palvelun tietoturvasta. Siitä meidän täytyy pitää huolta”, sanoo Lemmettylä.

Kelan Etuustietopalvelu Kelmu

  • Etuustietopalvelu Kelmu kokoaa yhteen asiakkaan etuustiedot.
  • Eri käyttäjätahot näkevät Kelmusta eri tietoja sen mukaan, mihin tietoihin heillä on oikeus.
  • Kelmuun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Käyttöä varten tarvitaan vähintään valtuus etuustietojen katseluun ja maksuvaatimusten rekisteröintiin. Kunnan käsittelijä voi tarvita valtuuden työmarkkinatukiaineistojen tarkasteluun ja/tai lastenhoidon tuen aineistojen tarkasteluun.
  • Kelmu pysyy edelleen käytössä, vaikka Kela on vuoden 2021 alusta ilmoittanut tiedot maksetuista etuuksista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta.Asiantuntijana kansallisen tiedonvaihdon päätuoteomistaja Arja Lemmettylä, Kelan tietopalvelut
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.