Gå till innehåll

Också arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom

Hälsa | 27.3.2020
Om arbetstagaren har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom betalar FPA dagpenningen till arbetsgivaren för den tid som arbetstagaren har fått lön. Dagpenningen ersätter den utbetalda lönen till fullt belopp och ingen självrisktid tillämpas. Dagpenningen ersätter inte arbetsgivarens lönebikostnader.
Lyssna på artikeln
Vakava mies katsoo kuumemittaria.

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

 1. Arbetsgivare kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom, då
  • arbetstagaren har av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar förordnats att vara borta från arbetet för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, t.ex. covid-19
  • arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden i enlighet med villkoren för ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en smittsam sjukdom.
 1. Arbetsgivare ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom på samma sätt som om sjukdagpenning:
 1. Dagpenning vid smittsam sjukdom ska sökas inom 2 månader efter att förordnandet om frånvaro från arbetet börjat gälla.
 2. Handläggningstiden för ansökan är ungefär 3 veckor.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.