ARBETE & FÖRSÖRJNING 2 min

Jobbar du på deltid? Du kan samtidigt få jämkad arbetslöshetsförmån

Deltidsarbete, tillfälligt heltidsarbete eller arbete som företagare behöver inte hindra att man får arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetsförmånen jämkas med lönen. Du kan nu förtjäna upp till 500 euro utan att det minskar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 30.6.2020
Kuvituskuva. Mies ja kukkaro.

Viktigt att veta om jämkad arbetslöshetsförmån

  1. Man kan få jämkad arbetslöshetsförmån i många olika arbetssituationer. Lönen och förmånen kan jämkas ihop till exempel om du har ett deltidsarbete eller tillfälligt heltidsarbete, är permitterad på heltid, du får arbete via ditt företag i högst två veckor eller börjar med företagsverksamheten när du är arbetslös. Läs mera om vem som kan få jämkad arbetslöshetsförmån.
  2. Arbetslöshetsförmånen har en skyddsdel. Med skyddsdel avses den bruttosumma som du kan förtjäna utan att det minskar på arbetslöshetsförmånen. Brutto betyder före skatten har dragits av. På grund av coronaepidemin har skyddsdelen höjts till 500 euro och ändringen är i kraft till slutet av juni 2021. Så mycket kan du alltså förtjäna och samtidigt få full arbetslöshetsförmån.
  3. Varje euro över skyddsdelen minskar förmånen med 50 cent. Exempel: Om du förtjänar 600 euro, minskar arbetslöshetsförmånen med 50 euro. Uppskatta med en räknare hur mycket lönen du får minskar på förmånen.
  4. Det är enkelt att ansöka eftersom du inte behöver veta arbetsdagarna på förhand. Du kan anmäla arbetsdagarna efteråt till FPA med en anmälan om arbetstid. Du behöver inte heller skicka löneintyg eftersom FPA får löneuppgifterna direkt från inkomstregistret. Vid behov ber FPA dig om tilläggsuppgifter.
  5. Lönen inverkar på arbetslöshetsförmånen för den månad då den utbetalas. Exempel: om du har jobbat i juni och får lönen i juli, jämkas lönen med arbetslöshetsförmånen för juli.
  6. Håll arbetssökandet i kraft hos TE-tjänsterna också då när du har deltidsjobb eller andra ströjobb. Jämkad arbetslöshetsförmån kan bara utbetalas om arbetssökningen är i kraft.

+ Får du dessutom allmänt bostadsbidrag? Bostadsbidragets belopp påverkas av inkomsterna för alla som hör till samma hushåll och dessutom av många förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner. Ta kontakt med FPA:s kundservice om du vill kolla upp ifall bostadsbidraget ska justeras till exempel på grund av att dina inkomster har ökat eller minskat.