Tips 2 min

3 tips om pappaledighet till den blivande pappan

Ska du bli pappa? Grattis! Kom ihåg dessa 3 + 1 tips om faderskapsledigheten och -penningen.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 9.11.2018

Ska du bli pappa? Kolla 3 tips inför pappaledigheten.

  1. Hur lång är pappaledigheten och när kan man vara ledig? Pappaledigheten, eller faderskapsledigheten, är högst 54 vardagar, alltså ungefär 9 veckor. Pappa kan vara samtidigt hemma med mamman enligt eget val mellan 1–18 vardagar under den tid då mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Resten av pappaledigheten kan pappan ta ut när mamman inte längre får föräldrapenning. Man kan alltså vara pappaledig i ett sträck eller i delar.
  2. För vilka dagar betalas faderskapspenning? Faderskapspenning betalas för alla vardagar. Som vardagar räknas veckodagar från måndag till lördag med undantag för söckenhelger, alltså helgdagar som infaller på en vardag. Dagpenning betalas inte ut för söckenhelger, alltså räknas de inte heller som faderskapslediga dagar. Söckenhelger avbryter heller inte faderskapsledigheten. Till exempel julhelgerna är söckenhelger och faderskapspenning betalas inte ut för dem.
  3. Hur mycket pengar får jag under pappaledigheten? Under pappaledigheten betalas faderskapspenning som fastställs på basis av din inkomst i den senaste beskattningen eller under de senaste 6 månaderna. I FPA:s e-tjänst ser du din senast fastställda inkomst och hur stor inkomsten ska vara för att du ska kunna söka faderskapspenning på basis av inkomsten under de senaste 6 månaderna.
    Om du håller pappaledigheten i delar, kan du ansöka om faderskapspenning på basis av de senaste 6 månaderna bara för den första perioden. När du är pappaledig senare beräknas faderskapspenningen på basis av samma inkomster som för den första perioden.
    Om du får lön under pappaledigheten, kom ihåg att meddela om det i din ansökan! Smidigast ansöker du om faderskapspenning via FPA:s e-tjänst.

+ bonustips: Barnets mamma kan inte få stöd för hemvård av barn för samma tid som pappa får faderskapspenning.

Läs mer från Fpa.fi

Faderskapsledighet och -penning

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Barnavårdsstöd • Re: Barnavårdsstöd
Barnavårdsstöd • Barnavårdsstöd
Barnavårdsstöd • Re: Vårdledighet
Fråga på FPA