Siirry sisältöön

Näin käytät Omakanta-palvelua turvallisesti

Terveys | 14.3.2017
Omakanta-palvelussa kaikki potilastietosi ja lääkereseptisi pysyvät tallessa ja ovat sähköisinä käytettävissäsi kaikkialla. Kokosimme vastaukset kysymyksiin, jotka palvelun turvallisuudessa voivat askarruttaa.
Kuuntele artikkeli
Omakanta-palvelu.

Mikä on Omakanta ja mitä tietoja sinne on tallennettu minusta?

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka sisältää terveydenhuollon kirjaamat tiedot sinusta ja lääkityksestäsi. Palvelussa näkyvät julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sekä työterveyshuollon kirjaamat tiedot.

Omakanta sisältää kaikki Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen tallennetut reseptitietosi eli lääkärin sinulle kirjoittamat lääkemääräykset ja niiden toimitustiedot. Lisäksi palvelussa näkyvät potilastietosi, jotka terveydenhuolto on tallentanut Potilastiedon arkistoon. Tällaisia tietoja ovat muun muassa hoitoosi liittyvät kirjaukset, diagnoosit sekä laboratorio- ja röntgentutkimustesi tulokset.

Omakannassa voit myös tallentaa oman hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi sekä antaa suostumuksen omien tietojesi luovuttamiseen tai kieltää tietojesi luovuttamisen toiselle sinua hoitavalle terveydenhuollon organisaatiolle.

Miten käytän Omakantaa turvallisesti yhteiskäytössä olevalla tietokoneella?

Omakantaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Noudata kirjautumisessa samanlaista huolellisuutta kuin verkkopankin käytössä: varmista, että kukaan ei pääse käsiksi tunnukseesi, salasanaasi tai avainlukulistaasi.

Lopeta palvelun käyttö aina Kirjaudu ulos -painikkeella. Tällöin yhteys katkeaa eikä tietojasi saa esiin ilman uutta tunnistautumista. Tyhjennä selaimen välimuisti ja sivuhistoria ja sulje selainikkunat. Välimuistin tyhjentämällä varmistat, ettei verkkosivulle jää talteen kirjautumistietojasi. Omakanta-palvelun alareunan Tietosuoja ja -turva -osiosta löydät yksityiskohtaiset ohjeet käyttämäsi selaimen välimuistin tyhjentämiseen.

Kuka muu voi katsella resepti- ja terveystietojani ja missä tarkoituksessa?

Terveystietojasi pääsevät katsomaan vain sinua hoitavat, terveydenhuollossa työskentelevät henkilöt, joilla on vahvan sähköisen tunnistautumisen mahdollistava terveydenhuollon ammattikortti ja työtehtävän mukaiset käyttöoikeudet Potilastiedon arkistoon. Tietojen luovutus terveydenhuollon eri yksiköiden välillä edellyttää suostumustasi.

Reseptitietojasi voivat katsoa sinua hoitavat lääkärit, hammaslääkärit ja näiden alojen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet tarvittavat opinnot sekä sairaanhoitajat. Apteekissa asioidessasi reseptitietojasi voivat katsoa sinua palvelevat proviisorit, farmaseutit ja farmasia-alan opiskelijat. Reseptitietojen käsittely edellyttää terveydenhuollon ammattikorttia ja työtehtävän mukaisia käyttöoikeuksia Reseptikeskukseen.

Lääkärillä on hoitoosi liittyvissä tilanteissa oikeus katsoa itse määräämiään lääkemääräyksiäsi toimitustietoineen, ja kiireellisen hoidon yhteydessä lääkäri saa aina katsoa reseptitietojasi. Muulloin reseptien katseluun tarvitaan suostumuksesi.

Voit itse päättää, mitkä tahot voivat nähdä resepti- ja terveystietosi. Tietosi ovat aina käytettävissä siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa hoito tapahtuu ja tiedot kirjataan. On suositeltavaa, että annat suostumuksen terveystietojesi käyttöön myös kaikille muille tahoille, jotka hoitavat sinua. Silloin eri terveydenhuollon yksiköt voivat nähdä muualla kirjatut terveystietosi hoitaessaan sinua.

Miten voin hallinnoida terveystietojeni kirjaamista ja luovuttamista?

Terveydenhuolto on lain mukaan velvollinen tallentamaan terveystietosi Potilastiedon arkistoon. Terveystietojasi saa aina hyödyntää hoitoasi varten siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on tallennettu.

Suostumuksellasi terveystiedot voidaan luovuttaa myös muille terveydenhuollon yksiköille, esimerkiksi työterveydestä julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon. Ilman suostumustasi tietojasi ei luovuteta. Halutessasi voit kieltää tietojesi luovuttamisen myös yksittäisten käyntien tai hoitojaksojen tai tiettyjen terveydenhuollon palvelujen tarjoajien osalta.

Miten voin hallinnoida reseptitietojeni kirjaamista ja luovuttamista?

Vuoden 2017 alusta lähtien laki on edellyttänyt lääkemääräysten kirjaamista sähköiseen muotoon. Reseptit tallennetaan aina Reseptikeskukseen, ja näet ne Omakanta-palvelussa. Lääkkeen määräämisen yhteydessä voit halutessasi kieltää reseptitietojen luovuttamisen terveydenhuollon yksiköille ja muille lääkkeenmäärääjille.

Jos olet kieltänyt reseptitietojesi luovuttamisen, apteekki ei näe tämän lääkkeen reseptitietojasi Reseptikeskuksesta, vaan sinun täytyy lääkkeen saadaksesi esittää apteekissa potilasohjeesi tai reseptiesi yhteenveto. Myöskään toinen lääkäri ei näe uutta lääkettä määrätessään kieltämäsi lääkkeen reseptitietoja, ellei kyse ole huumausainelääkkeestä tai pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavasta PKV-lääkkeestä.

Reseptitietojen luovuttamisen salliminen on suositeltavaa potilasturvallisuutesi vuoksi. Kun lääkityksesi on sinua hoitavan lääkärin tai sinua palvelevan farmasistin tiedossa, hän voi esimerkiksi arvioida määräämiensä tai luovuttamiensa lääkkeiden yhteisvaikutuksia muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa.

Miten tietojeni käsittelyä valvotaan terveydenhuollossa ja apteekissa?

Kela ja terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit valvovat omalta osaltaan, että tietosuoja toteutuu ja tietoja käsitellään lainmukaisesti.

Jälkivalvonnan mahdollistamiseksi tietojen käytöstä ja luovutuksista kerätään lokitietoa. Potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla ja terveydenhuollon ammattihenkilön varmennekorttia käyttämällä. Tarvittaessa, väärinkäyttöä epäiltäessä, on mahdollista selvittää, kuka tietoja on käsitellyt ja millä perusteella.

Terveydenhuollossa ja apteekissa on nimitettävä tietosuojavastaava seuranta- ja valvontatehtävää varten sekä huolehdittava, että henkilökunta saa riittävän tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksen eli tietää, kuinka henkilötietoja saa käsitellä ja missä tilanteessa.

Miten voin tarkistaa, kuka on katsellut resepti- ja potilastietojani?

Omakannassa näet, missä terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa reseptitietojasi on käsitelty. Jos epäilet väärinkäyttöä, voit pyytää selvitystä tietojesi käytöstä ja sen perusteista ensisijaisesti siitä terveydenhuollon yksiköstä tai apteekista, jossa tietojasi on käsitelty. Voit pyytää myös Kelalta kirjallisesti tiedon siitä, ketkä ovat katselleet reseptitietojasi.

Voit seurata Omakannassa, mihin terveydenhuollon yksikköön terveystietojasi on luovutettu. Kirjallisella lokitietopyynnöllä saat tiedot henkilöistä, jotka ovat katsoneet tietojasi. Pyyntö osoitetaan sille terveydenhuollon yksikölle, joka tietosi on kirjannut tai johon tietojasi on luovutettu.

Artikkelia varten on haastateltu Omakannan asiakkuusvastaava Sari Ahosta Kelasta.

Mitä ovat Kanta-palvelut?

  • Resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu sekä Omakanta ovat suomalaisia julkisia palveluja, jotka ovat kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käytössä. Palveluja kutsutaan Kanta-palveluiksi.
  • Sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajat käyttävät reseptiä ja Potilastiedon arkistoa.
  • Voit antaa Kantaan koottua potilastietoa sinua hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön haluamassasi laajuudessa ja käyttää tietoja myös itse. Reseptisi ovat sinun ja terveydenhuollon lisäksi myös apteekkien käytössä.
  • Tietojen käsittely tai katselu perustuu hoito- tai asiakassuhteeseen. Kun Kantaan tallennetut terveys- ja reseptitietosi ovat hoitavan lääkärin käytettävissä, hoitosi jatkuvuus ja suunnitelmallisuus paranevat. Sinä ja lääkärisi näette molemmat, mitä lääkkeitä sinulle on aiemmin määrätty, ja miten paljon niitä on apteekista haettu.
  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.