Siirry sisältöön

Mitä jos sairastun? Näin Kela tukee työkykyä ja työhön paluuta

Terveys | 6.2.2023
Terveenä pysyminen eläkeikään asti on toive, joka ei aina toteudu. Jos työkykysi heikkenee, on työnantajan, työterveyshuollon ja Kelan yhteinen tehtävä tukea sen palautumista. Näitä eri tukikeinoja voit hyödyntää jatkaaksesi työurallasi.
Kuuntele artikkeli
""

Työn sisältö sopivammaksi

1. Työn muokkaus

Vaikeuttaako vamma tai sairaus työntekoasi? Käänny työterveyden puoleen. On työnantajasi tehtävä kartoittaa, miten työn sisältöä voidaan muokata tai löytyykö työpaikalta korvaavaa työtä. Tämä tehdään usein yhdessä työterveyshuollon kanssa.

2. Työkokeilu

Jos työterveyshuollossa arvioidaan, että työkykysi on alentunut, voidaan työpaikalla järjestää työkokeilu. Siinä työtehtäviä muutetaan terveydentilan kannalta sopivammiksi tai kokeillaan uusia työtehtäviä. Samalla selvitetään, sopiiko uudenlainen työ vanhan tilalle. Työkokeilu voi kestää enintään 45 arkipäivää ja sen ajalle voi hakea Kelan kuntoutusrahaa. Jos olet ollut työelämässä pidempään, voidaan työkokeilu tehdä myös työeläkelaitoksen ammatillisena kuntoutuksena. 

Taloudellinen tuki toipumisen ajaksi

3. Osasairauspäiväraha

Vamma tai sairastuminen voi estää vain tiettyjen työtehtävien tekemisen. Jos olet työkyvytön, mutta pystyt työterveyslääkärin arvion mukaan tekemään osan työtehtävistäsi vaarantamatta terveyttäsi, on mahdollista sopia osa-aikaisesta työhön paluusta. Sopimus on vapaaehtoinen, ja voitte tehdä sen työnantajasi kanssa työskentelyolosuhteet tuntevan lääkärin arvion pohjalta. Kelan osasairauspäivärahaa voi saada enintään 150 päivän ajan.­

4. Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä silloin, kun sairastuminen estää työnteon kokonaan. Sitä voi saada noin vuoden ajan. Päivärahaan tarvitaan lääkärintodistus, jonka perusteella Kela arvioi, oletko työkyvytön ja voiko kuntoutuksesta olla apua.

Apua työkyvyn ylläpitoon

5. KIILA-kuntoutus

Aina työpaikan ja työterveyshuollon apu ei riitä. Jos työkykysi laskee ja olet ollut pidempään työsuhteessa, voit hakeutua KIILA-kuntoutukseen. Se auttaa ammatillisissa ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja tukee terveyttä ja elämänhallintaa.

Jos olet työtön, opiskelija tai ollut työelämässä vain vähän aikaa, voit hakea Kelan ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutus voi auttaa sopivan ammattialan valinnassa, työelämässä pysymisessä tai sinne palaamisessa.

KIILA-kuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta voi saada Kelan kuntoutusrahaa.

Lue myös: KIILA-kuntoutus toi puhtia yrittäjän työpäiviin – Riitta onnistui kohottamaan kuntoaan

6. Työeläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus

Työssä jatkamista voidaan tukea työeläkekuntoutuksella, jos olet ollut työelämässä vähintään noin viisi vuotta. Kuntoutus voi olla työkokeilua, uudelleen koulutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai vaikka elinkeinotukea. Työeläkekuntoutuksen ajalta voit hakea työeläkelaitoksen kuntoutusrahaa. Kela voi järjestää ja korvata työeläkekuntoutukseen oikeutetuille asiakkaille tarpeen mukaan myös KIILA-kuntoutuksen.

Osittain työelämässä

7. Työeläkelaitoksen osatyökyvyttömyyseläke tai osakuntoutustuki

Jos työkyky ei palaudu hoidon tai kuntoutuksen aikana, mutta osa-aikatyö tai kevyemmät työtehtävät onnistuvat, voit saada työeläkelaitokselta osakuntoutustukea tai osatyökyvyttömyyseläkettä. Näitä voit saada, jos olet ollut työelämässä vähintään noin viisi vuotta.

Lue myös: Osasairaus­päiväraha mahdollisti työhön palaamisen – töitä voimien mukaan

Työkyvyttömyyden jatkuessa

8. Kuntoutustuki
Jos työkyvyn aleneminen jatkuu sairauspäivärahakauden jälkeen, mutta sen arvioidaan vielä parantuvan kuntoutuksella tai hoidolla, voit hakea työkyvyttömyyden ajaksi kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustukea maksaa joko Kela tai työeläkelaitos tai kumpikin, riippuen siitä, oletko ollut töissä ja onko sinulle kertynyt työeläkettä. Sen edellytyksenä on kuntoutus- tai hoitosuunnitelma. Ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuksen avulla on tavoitteena kuntoutua työelämään tai vaihtaa ammattia.

9. Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä maksaa joko Kela tai työeläkelaitos tai kumpikin, riippuen siitä, oletko ollut töissä ja onko sinulle kertynyt työeläkettä. Jos työkyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan eikä palaudu kuntoutuksella tai hoidolla, voit saada työkyvyttömyyseläkettä. Kelan työkyvyttömyyseläke puolestaan alkaa usein noin vuoden mittaisen sairauspäivärahakauden jälkeen. Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään asti.

Infografiikka: 30-60-90-sääntö tutuksi. Jos työkyvyttömyys pitkittyy, on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteinen tehtävä selvittää, millä edellytyksin ja millaisin tukitoimin työntekijä voi palata töihin ja mitä se työpaikalla vaatii. 30 – Työnantajan tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon työntekijän sairauspoissaoloista, kun ne ylittävät yhteensä 30 päivää. Työkyvyn tukitoimet on hyvä käynnistää riittävän varhain. 60 – Kelan tulee selvittää etuudenhakijan kuntoutustarve viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 60 päivää. Etuudenhakija saa Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksen vaihtoehdoista ja järjestäjistä. 90 – Kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää, työntekijän tulee toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausunto, jossa on arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamisen mahdollisuudesta. Asiantuntijana vastaava suunnittelija Ismo Hiljanen, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, työkykyryhmä, Kela.
Kela selvittää kuntoutustarvetta myös ennen kuin sairauspäivärahaa on maksettu 150 ja 230 päivää. Tämä lisäys tuli voimaan 1.1.2022.

Infografiikka avautuu klikkaamalla uuteen välilehteen, jossa se on suurennettavissa. 

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.