Gå till innehåll

Visste du att FPA bjuder på en del av din studerandemåltid?

STUDIER | 4.2.2023
Tack vare måltidsstödet kan högskolestuderande äta förmånlig, hälsosam och mångsidig mat. Studentrestaurangernas utbud styrs av en måltidsrekommendation som FPA har sammanställt tillsammans med statens näringsdelegation. Studentrestaurangerna planerar måltiderna enligt en måltidsrekommendation som är skräddarsydd för högskolestuderande.
Lyssna på artikeln
""

5 fakta om måltidsstödet

1. FPA betalar 2,55 euro av din studerandemåltid

Högskolestuderande får måltidsstöd, det vill säga 2,55 euro rabatt på en studerandemåltid genom att vid kassan visa upp sitt studiekort som berättigar till måltidsstöd eller FPA:s måltidsstödskort. Studentrestaurangen drar av stödet från måltidens pris. Stödet är oberoende av den studerandes ekonomiska situation.

FPA betalar understöd till studentrestaurangerna för att sänka måltidernas pris. Restauranger som omfattas av måltidsstödet skickar månatligen information om antalet sålda måltider med måltidsstöd till FPA, och stödet utbetalas enligt detta.

2. Måltidsstödet har funnits i mer än 40 år

Måltidsstödet är ett unikt system som i den här formen inte existerar på annat håll i världen. Den finska staten har stött högskolestuderandes måltider från hösten 1979. Studerande vid yrkeshögskolor började få måltidsstöd år 1996.

Staten stöder högskolestuderandes måltider årligen med cirka 30 miljoner euro. Det finns studentrestauranger som omfattas av måltidsstödet runtom i hela Finland, från Helsingfors till Utsjoki.

3. Studerandemåltider enligt måltidsrekommendationerna

Den måltidsrekommendation som skräddarsytts för studerande utgör en viktig del av måltidsstödet. FPA har utarbetat rekommendationen tillsammans med statens näringsdelegation till ett verktyg som hjälper studentrestauranger att planera och tillreda måltider som uppfyller kriterierna för måltidsstöd.

Syftet med rekommendationen är att främja god kost för studerande, deras hälsa och studiemotivation samt att säkerställa måltidernas höga kvalitet. Måltidsrekommendationerna grundar sig på undersökningar runtom i världen.

FPA har sammanställt måltidsrekommendationer för studerande sedan år 2003. Den senaste rekommendationen publicerades år 2021. Som ett bevis på att rekommendationen har nått framgång kan anses  en undersökning som publicerades år 2017, enligt vilken kvaliteten på den studerandes diet förbättras om hen äter sin huvudmåltid på en studentrestaurang.

4. Enkelt att plocka ihop en hälsosam måltid

FPA övervakar att måltidsrekommendationerna följs genom granskningar i de restauranger som omfattas av måltidsstödet. Den studerande har dock det slutliga ansvaret för om hen väljer en måltid enligt rekommendationerna. För att underlätta valet ser man på menyn vilka alternativ som följer rekommendationen. Dessutom visas i studentrestaurangerna en bild på modellmåltiden eller en skriftlig anvisning för hur den ska sammanställas.

I måltidsrekommendationen finns även anvisningar för hur matlinjerna ska ordnas. Enligt rekommendationen ska grönsaker och sallader placeras i början av linjen och den vegetariska varmrätten före köttalternativet. Visste du att man äter mer grönsaker och sallader om de är placerade i början av linjen?

5. Studerandemåltiderna stöder hållbar utveckling

I måltidsrekommendationen har man beaktat hållbar utveckling så att man uppmanar studentrestaurangerna att minska på det röda köttet och öka andelen vegetabilier i måltiderna samt utöka utbudet av växtprotein, fisk och vitt kött. En kost med betoning på vegetabilier och som följer rekommendationerna minskar matens belastning på miljön.

I en miljövänlig kost gynnas på ett mångsidigt sätt säsongens grönsaker, rotsaker, baljväxter, svampar och bär. Fiskrätter som följer rekommendationen ska serveras minst två gånger i veckan. I rekommendationen betonas även betydelsen av att minska matsvinnet.

Det rekommenderas att grönsaker, frukt och bär äts i större utsträckning, eftersom de har positiva effekter på hälsan. På motsvarande sätt rekommenderar man att användningen av salt och socker ytterligare ska minskas. I enlighet med rekommendationen ska vegetabiliska oljor och växtoljebaserade bredbara fetter prioriteras.

 Artikeln har uppdaterats 8.2.2023.

Vad betyder måltidsstödet för studiebudgeten? Vi frågade studerande. Läs gallupsvaren!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.