Gå till innehåll

Visste du att FPA bjuder på en del av din studerandemåltid? 5 fakta om måltidsstöd

STUDIER | 5.9.2017
Tack vare måltidsstödet kan högskolestuderande äta förmånlig, hälsosam och mångsidig mat. Studentrestaurangernas utbud styrs av en måltidsrekommendation som FPA har sammanställt tillsammans med Statens näringsdelegation. Studentrestaurangerna planerar måltiderna enligt en måltidsrekommendation som är skräddarsydd för högskolestuderande.
Lyssna på artikeln
""
Studentrestaurangerna planerar måltiderna enligt en måltidsrekommendation som är skräddarsydd för studerande.

1. FPA betalar 2,30 euro av din studerandemåltid

Högskolestuderande får måltidsstöd, det vill säga 2,30 euro rabatt på en studerandemåltid genom att vid kassan visa upp sitt studiekort som berättigar till måltidsstöd eller måltidsstödkort från FPA. Studentrestaurangen drar av stödet från måltidens pris. Stödet är oberoende av den studerandes ekonomiska situation.

FPA betalar understöd till studentrestaurangerna för att sänka måltidernas pris. Restauranger som omfattas av måltidsstödet skickar månatligen information om antalet sålda måltider med måltidsstöd till FPA och stödet utbetalas enligt detta.

2. Måltidsstödet har funnits i 40 år

Måltidsstödet är ett unikt system som i den här formen inte existerar annanstans i världen. Den finska staten har stött högskolestuderandes måltider från hösten 1979. Studerande vid yrkeshögskolor började få måltidsstöd år 1996.

Staten stöder högskolestuderandes måltider årligen med cirka 32 miljoner euro. Det finns studentrestauranger som omfattas av måltidsstödet runtom i hela Finland, från Helsingfors till Utsjoki.

3. Studerandemåltider enligt måltidsrekommendationerna

Den för studerande skräddarsydda måltidsrekommendationen utgör en viktig del av måltidsstödet. FPA har utarbetat rekommendationen tillsammans med Statens näringsdelegation till ett verktyg som hjälper studentrestauranger att planera och tillreda måltider som uppfyller kriterierna för måltidsstöd.

Syftet med rekommendationen är att främja god kost för studerande, deras hälsa och studieiver samt att säkerställa måltidernas höga kvalitet. Måltidsrekommendationerna grundar sig på undersökningar runtom i världen.

FPA har sammanställt måltidsrekommendationer för studerande sedan år 2003. Den senaste rekommendationen publicerades år 2016. Ett bevis på att rekommendationen har nått framgång är det faktum att enligt en färsk undersökning förbättras kvaliteten på den studerandes diet om han eller hon äter sin huvudmåltid på en studentrestaurang.

4. Enkelt att plocka ihop en hälsosam måltid

FPA övervakar att måltidsrekommendationerna följs genom att granska de restauranger som omfattas av måltidsstödet. Den studerande har dock det slutliga ansvaret för om han eller hon väljer en måltid enligt rekommendationerna. För att underlätta detta ser man på menyn vilka alternativ följer rekommendationen. Dessutom visas i studentrestaurangerna en bild på modellmåltiden och en skriftlig anvisning för hur den ska sammanställas.

I måltidsrekommendationen finns även anvisningar för hur matlinjerna ska ordnas. Visste du att man äter mer grönsaker och sallader om de är placerade i början av linjen?

5. Studerandemåltiderna stöder hållbar utveckling

I måltidsrekommendationen har man beaktat hållbar utveckling så att man uppmanar studentrestaurangerna att öka antalet vegetariskt dominerade måltider samt utöka utbudet av vegetariska rätter och fiskrätter. Fiskrätter i enlighet med rekommendationen ska serveras minst två gånger per vecka. I rekommendationen betonas även betydelsen av att minska matsvinnet.

Man rekommenderar även att användningen av grönsaker, frukt och bär ska ökas på grund av deras positiva hälsoeffekter. På motsvarande sätt rekommenderar man fortfarande att användningen av salt och socker minskas. Enligt anvisningarna bör man i ännu högre grad än tidigare fästa uppmärksamhet vid fettets kvalitet genom att prioritera vegetabiliska oljor och växtoljebaserade bredbara fetter. I rekommendationerna påminner man även om att man inte bör äta över ett halvt kilo rött kött per vecka.

Vad betyder måltidsstödet för studiebudgeten? Vi frågade studerande. Läs gallupsvaren!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.