Gå till innehåll

Studerandenas hälsovård omvandlades i början av året – vad allt har förändrats?

STUDIER | 14.1.2021
Yrkeshögskolestuderande omfattas nu av SHVS tjänster, hälsovårdsavgiften betalas i fortsättningen till FPA och SHVS servicepunkter expanderar till flera nya orter.
Lyssna på artikeln
""
Yrkeshögskolestuderande övergick i början av året från kommunernas studerandehälsovård till att omfattas av SHVS tjänster och är nu berättigade till samma tjänster som universitetsstuderande.

Flera förändringar ägde rum i SHVS tjänster i början av år 2021, när tjänsterna gjordes tillgängliga för alla högskolestuderande. Tidigare har endast universitetsstuderande kunnat använda SHVS tjänster. Hädanefter är även yrkeshögskolestuderande berättigade till att använda SHVS tjänster. Även många andra saker förändrades i högskolestuderandenas hälsovård i början av år 2021.

Vem kan i fortsättningen uträtta ärenden hos SHVS?

I regel omfattas alla studerande som avlägger en finländsk examen på en högskola och som meddelat sig som närvarande av SHVS tjänster. Vissa undantag finns: studerande vid Högskolan på Åland, studerande som avlägger en högre yrkeshögskoleexamen på Polisyrkeshögskolan och Försvarshögskolans officerare omfattas inte av SHVS tjänster.

I fortsättningen är det kommunerna och inte SHVS som ordnar hälsovården för utbytesstuderande som kommer till Finland från utlandet. Studerande vid öppna universitetet, öppna yrkeshögskolan eller olika fortbildningar omfattas inte heller av SHVS tjänster.

Om en studerande inte är säker om han eller hon omfattas av SHVS tjänster kan detta snabbt kontrolleras på FPA:s webbplats.

Vad innebär ändringen för yrkeshögskole­studerande?

Yrkeshögskolestuderande övergick från kommunernas studerandehälsovård till SHVS tjänster och är berättigade till samma tjänster som universitetsstuderande. Tack vare det utökade servicenätverket är SHVS tjänster tillgängliga för fler studerande än tidigare.

SHVS kundmängd ökade från cirka 125 000 studerande till cirka 270 000 studerande. Förändringen syns även i stora städer. Till exempel i Helsingfors öppnades i början av året en ny SHVS servicepunkt i Malm, medan servicepunkten i Tölö fortsätter sin verksamhet. SHVS öppnade nya serviceställen även i S:t Michel, Lahtis, Seinäjoki, Tavastehus, Kotka, Kajana, Kemi, Kouvola och Karleby. På mindre orter är det producenter av privata hälsovårdstjänster som ordnar SHVS tjänster.

Vad innebär ändringen för universitetsstuderande?

De centrala förändringar som berör universitetsstuderande gäller hälsovårdsavgiften och SHVS nya servicemodell. Tidigare har universitetsstuderande betalat avgiften via studentkåren. Nu ska man själv komma ihåg att betala avgiften till FPA.

Separata besöksavgifter tas emellertid inte längre ut bortsett från ett undantag: för icke annullerad tid ska man betala en ersättning på 40 euro.

I början av år 2021 tog man i bruk en ny servicemodell på SHVS, vars syfte är att garantera tillgängliga, enhetliga och likvärdiga tjänster för alla studerande. I centrum av servicemodellen är landsomfattande e-tjänster samt studerande- och studieområdesspecifika multidisciplinära ansvarsteam, som producerar tjänster på orterna.

Vilka tjänster erbjuder SHVS i fortsättningen?

SHVS erbjuder även i fortsättningen de tjänster som föreskrivs i lagen och beskrivs närmare i guiden för studerandehälsovården. Studerandehälsovården är mycket annat också än hälso- och sjukvårdstjänster: Till SHVS tjänster hör dessutom främjande av studerandenas hälsa och studieförmåga samt främjande av studiemiljöns och -gemenskapens välbefinnande.

Serviceutbudet förblir i huvudsak oförändrat. Små förändringar är att tjänster för sexuell hälsa i fortsättningen produceras av allmänläkare och att besök hos en gynekolog kräver en remiss. Dermatologerna fortsätter i konsultativ roll på SHVS.

Hur betalas hälsovårds­avgiften i fortsättningen och hur stor är den?

Studerande som omfattas av SHVS tjänster betalar i fortsättningen hälsovårdsavgiften till FPA varje termin. Ingen faktura skickas för avgiften, utan man ska själv komma ihåg att betala den. Avgiften kan betalas i FPA:s e-tjänst eller som kontoöverföring. Avgiften är av skattenatur och obligatorisk. För obetald hälsovårdsavgift tas ut en fördröjningsavgift.

Beloppet fastställs årligen. År 2021 är beloppet 71,60 euro, dvs. 35,80 euro per termin. Instruktioner för hur du betalar hälsovårdsavgiften finns på FPA:s webbplats.

FPA ansvarar i fortsättningen för SHVS tjänster. Vad innebär det?

FPA spelar i fortsättningen en stor roll som anordnare av studerandehälsovård för högskolestuderande. FPA har som uppgift att se till tjänsternas tillräckliga tillgång och tillgänglighet i hela landet. FPA följer bland annat upp hälsovårdstjänsternas kvalitet och effekt till exempel genom att utföra granskningar hos SHVS.

Hur förändras SHVS finansiering och hur påverkar det studerande?

FPA betalar i fortsättningen fyra gånger om året en ersättning till SHVS för utgifterna som orsakas av produktionen av hälsovårdstjänster. Tidigare har FPA betalat ersättningen till SHVS varje månad. Den ändrade finansieringen påverkar studerande främst på så sätt att olika besöksavgifter försvinner och att studerande i fortsättningen betalar hälsovårdsavgiften direkt till FPA istället för till studentkåren.

Hur påverkar studerandehälsovårdens reform ditt liv?

Sami Luukela.

Sami Luukela, Oulun ammattikorkeakoulu

”För min egen del är jag tacksam för SHVS-reformen, eftersom den gör det enklare att söka sig till hälsovården och förbättrar klart jämställdheten bland högskolestuderande. Användningen av tjänsterna verkar också vara enkel, eftersom avgiften täcker alla tjänster. Eftersom avgiften i varje fall ska betalas, tror jag också att tjänsterna kommer i

användning. Till exempel till tandvården kommer säkert fler att söka sig med lägre tröskel än tidigare.

Hos oss i Uleåborg kommer SHVS serviceställe att ha ett bra läge på vårt campus, så det ska i fortsättningen inte heller vara en orsak för att inte söka sig till hälsovården.”

 

Sauli Sarjus.

Sauli Sarjus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

”SHVS-reformen hinner inte ha så stor inverkan på mig, eftersom jag blir färdig i början av år 2021 och hinner inte ha tillgång till tjänsterna särskilt länge. Jag hade absolut önskat en reform redan tidigare, men det är bra att arbetet för att få SHVS även för yrkeshögskolestuderande äntligen är klart. I Kouvola har det inte tidigare funnits något SHVS serviceställe, så många kommer att ha fördel av reformen – själv hinner jag säkert också använda till exempel tandvårdstjänsterna. SHVS serviceställe kommer att vara i samma byggnad där jag studerar, så det är lätt att hitta dit i fortsättningen.”

Emma Jolkkonen.

Emma Jolkkonen, Jyväskylä universitet

”Det är bra att SHVS hälsovårdstjänster i fortsättningen även erbjuds yrkeshögskolestuderanden. Detta ökar jämlikheten eftersom högskolornas hälsotjänster blir tillgängliga för flera studeranden. Däremot kan den plötsligt fördubblade kundmängden orsaka rusning och på så sätt även belasta personalen. Jag hoppas att man ser till att det finns tillräcklig personal och värnar om deras förmåga att orka i arbetet, så att väntetiderna inte förlängs avsevärt och tjänsternas kvalitet förblir hög. Förändringen har ingen desto större inverkan på mitt liv, eftersom jag har försäkring och företagshälsovård, och får vid behov tjänster även från den privata sidan.”

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.