Gå till innehåll

Har du hört om ändringarna i studiestödet och stödet för boende?

STUDIER | 3.5.2017
Ändringar både i studiestödet och i boendestödet för studerande kommer att göras 1.8.2017. Ta i god tid reda på vad det innebär för dig.
Lyssna på artikeln
""
  1. Beloppet av ditt studiestöd kan förändras. Från den 1 augusti är studiepenningens belopp för både högskolestuderande och studerande på andra stadiet högst 250,28 euro/månad. Å andra sidan kan man få högre studielån än nu och betalningsanmärkningar är inte längre ett hinder för att få studielån.
  2. Ditt bostadstillägg slopas sannolikt. Bostadstillägg kan från den 1 augusti beviljas endast dem som studerar och bor utomlands eller t.ex. vid en folkhögskola. Andra studerande kan få allmänt bostadsbidrag om villkoren för det uppfylls. Du kan uppskatta bostadsbidragets belopp med en räknare.
  3. Kom ihåg att ansöka om allmänt bostadsbidrag. FPA drar automatiskt in bostadstillägget för dem som börjar omfattas av bostadsbidraget. Om du känner till höstens inkomster, boendeutgifter och andra omständigheter som påverkar möjligheterna att få stöd, kan du ansöka om bostadsbidrag redan i slutet av maj. Det gör du enklast i FPA:s e-tjänst. Glöm inte att bifoga hyresavtalet också då du bor i en studentbostad!
  4. Ett hushåll ska ansöka om gemensamt bostadsbidrag. Observera att det allmänna bostadsbidraget inte är personligt på samma sätt som bostadstillägget, utan bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt. Därför ska endast en person i hushållet ansöka om allmänt bostadsbidrag för hela hushållet. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på bidraget. Notera också att om någon i hushållet redan får allmänt bostadsbidrag måste han eller hon ansöka om att det justeras.
  5. Hushåll, vad är det? Makar och andra nära släktingar samt personer som hyr en bostad och har ett gemensamt hyresavtal för bostaden hör alltid till samma hushåll . Inkomsterna för de rumskompisar som du delar bostad med kan inverka på bostadsbidraget. Deras inkomster kan också inverka trots att ni har separata hyresavtal, om ni enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.