Gå till innehåll

Fullmakter ska upprättas i god tid

Marika Lintala bor under samma tak som sin mamma Aino Mylläri och kommer ihåg ärenden för hennes räkning. I händelse av att Aino i fortsättningen inte längre kan uträtta sina egna ärenden har de redan gjort en intressebevakningsfullmakt. FPA:s expert berättar vad man ska beakta när man uträttar ärenden åt en annan person.
Pensionärer | 28.2.2024
Lyssna på artikeln

”Mamma, när du blir gammal så tar jag hand om dig.”

Det minns Marika Lintala, 48, att hon sade till sin mamma Aino Mylläri när hon själv var fem eller sex år gammal.

Fyra årtionden senare var det dags att infria löftet. Numera bor Aino, 74, under samma tak tillsammans med Marikas familj. Marika håller reda på allt som är kopplat till Ainos vardag.

”För mig har det alltid varit klart att jag vill hjälpa mamma när den tiden kommer. Men visst är det vemodigt att vi har nått den här punkten.”

Problemen med minnet kom som en över­raskning

Ännu för cirka fem år sedan bodde Marika och hennes familj i Vasatrakten. Hon ville emellertid ha ett hus med en gård som skulle ha plats för hennes hästar.

Då bodde Aino ensam i Seinäjoki i en egen aktielägenhet i ett flervåningshus. För Marika var det klart att Aino i framtiden skulle behöva Marikas och hennes brors hjälp i sitt dagliga liv.

Därför var ett av kriterierna för det nya hemmet att huset även skulle ha ett eget utrymme för Aino. En lämplig bondgård fanns i Lappo, där Aino kommer ifrån. I huset har Aino en egen etta med egen ingång.

På andra sidan av huset bor Marika, hennes 11- och 15-åriga barn, hennes man som arbetar på en annan ort och hans 17-åriga barn. Till familjen hör även Marikas 15-åriga dotter, som bor på ett boende för personer med funktionsnedsättning, och mannens äldre barn, som redan bor på egen hand i Rovaniemi. Och tre hästar, höns, hundar och katter samt en hamster.

”När vi flyttade hit tänkte jag att i ett hus som det här kan mamma tillbringa mera tid utomhus och pyssla med allt möjligt. Då visste jag ännu inte att mamma redan hade problem med minnet.”

Aino och Marika är utomhus tillsammans med hästarna.
”Det är fint att Marika hjälper till att sköta olika saker”, säger Aino. ”Men jag saknar också mitt eget hem och mina vänner. Vi ringer ofta, men jag ser dem mer sällan numera.”

Fullmakt krävs för att uträtta ärenden, såsom att sköta FPA-ärenden, för en annan person

I början hade Ainos dåliga minne roat Marika och barnen.

”Mamma kunde blanda ihop barnens scheman och väckte dem för att gå till skolan trots att det inte var brådskande. Då skrattade vi lite åt att mormor hade glömt ännu en gång.”

Ganska snart hade situationen emellertid slutat att roa. Ainos minnestester visade tydligt att minnet hade försämrats avsevärt.

Numera tar Marika hand om Ainos läkartider och de besöker mottagningen tillsammans. Marika sköter Ainos fakturor och skattedeklaration och skjutsar henne till matbutiken.

Om man uträttar ärenden för en åldrande förälder upprepade gånger, är det lättare att göra en skriftlig fullmakt.

Tills vidare sköter de officiella ärenden tillsammans. Om Aino har ett ärende som ska skötas på skattebyrån, kan hon identifiera sig per telefon och ge tjänstemannen tillstånd att ge hennes uppgifter till Marika.

Även FPA-ärenden kan skötas för en annan person genom att ge muntlig fullmakt, berättar servicerådgivare Tiia Samaniego på FPA:s södra kundserviceenhet.

”Muntlig fullmakt är emellertid alltid av engångskaraktär. Om man uträttar ärenden för en åldrande förälder upprepade gånger, är det lättare att göra en skriftlig fullmakt”, säger Tiia.

Fullmakten fastställer vilka uppgifter fullmaktsinnehavaren har rätt till och vilka ärenden hen får sköta. Fullmakten kan också gälla en bestämd tid. Till exempel för att uträtta FPA-ärenden kan man upprätta en fritt formulerad fullmakt eller fylla i en färdig fullmaktsblankett, som finns på FPA:s webbplats.

LÄS OCKSÅ
Vill du befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden?  
LÄS OCKSÅ
5 tips – så här hjälper du en äldre anhörig sköta FPA-ärenden

”När jag flyttade in här hos Marika hade jag tillgång till en bil, men jag körde i diket och då miste jag mitt självförtroende. Nu kör jag inte längre.”

Marika kör sin mamma till butiken, där Aino själv gör sina uppköp.

För att sköta FPA-ärenden är det bra att upprätta en skriftlig fullmakt.

Ärenden som sköts elektroniskt kräver sina egna full­makter

”Uträttande av ärenden elektroniskt kräver separata fullmakter. Till exempel för att sköta hälso- och socialvårdsärenden behöver man egna, separata Suomi.fi-fullmakter”, påminner Tiia.

Enligt lagen är nätbankskoderna personliga och får inte delas. Därför får man till exempel inte logga in på sin egen förälders MittFPA med förälderns nätbankskoder för dennes räkning.

När en fullmakt har upprättats kan fullmaktsinnehavaren se sin närståendes uppgifter i sin egen webbtjänst – det vill säga i MittFPA eller Mina Kanta-sidorna.

Det är bra att upprätta fullmakter till exempel för en åldrande förälder i god tid, eftersom en tjänsteman inte kan överlämna uppgifter om personen ens till närstående om man inte har fullmakt”, påminner Tiia.

”Vissa FPA-förmåner, såsom pensionsförmåner, handikapp- eller rehabiliteringsstöd eller bostadsbidrag för pensionstagare kan en närstående ansöka för en annan person, men utan fullmakt kan FPA inte vidarebefordra uppgifterna i ansökningarna.”

LÄS OCKSÅ
Klart och tydligt med fullmakt

En intresse­bevaknings­fullmakt är redan upprättad

Borde man installera någon form av rörelsesensor hemma? Bland annat detta har Marika tänkt på den senaste tiden. Hon har funderat på om sensorer kunde förebygga att mamma ger sig ut och försvinner.

”Ainos minne har försämrats ytterligare, och trots att hon inte har fått en diagnos av minnessjukdom, har situationen redan en tydlig inverkan på hennes funktionsförmåga”, berättar Marika.

”Ibland försvinner saker, det droppar ur kranarna och hundarna rymmer genom en dörr som lämnats öppen. Jag försöker lämna instruktioner åt mamma på lappar, men de har egentligen inte varit till någon hjälp.”

”Då och då irriterar också mammas dåliga minne”, säger Marika.

”Ibland säger jag till alltför strängt om saker som konstaterats många gånger, och då ångrar jag mig”, beskriver hon.

Framtiden väcker också oro bland alla.

”Min farmor hade demens, och jag kommer ihåg hur det var med henne när minnet började bli dåligt. Ibland funderar jag på hur länge det kommer att ta innan vi också befinner oss i den situationen.”

För den skull har Aino och Marika redan upprättat en intressebevakningsfullmakt för Aino.

Vem som helst över 18 års ålder kan göra en sådan färdigt till exempel i fall av en olycka eller sjukdom. I den utses en viss närstående som personens lagliga intressebevakare. Därtill anges i fullmakten vilka ärenden fullmaktsinnehavaren kan sköta och hur, och hur fullmaktsinnehavarens verksamhet ska övervakas.

”När fullmakten ska tas i bruk, ska en bekräftelse ansökas separat vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Därefter överförs informationen om befullmäktigandet till registret över förmyndarskapsärenden, där även FPA får kännedom om saken”, berättar Tiia.

Marika häller mjölk i Ainos kaffemugg. På muggen står texten mom, det vill säga mamma.
Aino tycker att det är bra att Marika kan hjälpa till med ärenden som ska skötas på datorn. ”Själv har jag inte använt dator, då jag är ganska rädd för att göra det. När det gäller pengar är jag rädd för att klicka fel och göra misstag.”

Att sköta en åldrande förälders ange­lägenheter går, men är mycket krävande

”Vardagen i ett hushåll med tre generationer är fullspäckad, men inte för mycket, i alla fall inte än”, säger Marika.

”Jag är van vid att även ta hand om andras angelägenheter, för min personlighet är det här för det mesta enkelt. Men till exempel för mammas ärenden kunde jag kanske ha en kalender, då allting nu finns i mitt huvud och belastar säkert där i bakgrunden.”

närbild av en mugg med texten mom, det vill säga mamma.

Marikas barn är hemma varannan vecka. De veckorna när barnen är hos sin pappa kan Marika lägga större fokus på sina egna angelägenheter.

”Jag har också gallrat bland mina egna aktiviteter. Tidigare deltog jag mer i frivillig- och föreningsverksamhet och under några år ledde jag gymnastikträningar, men dem har jag redan slutat med. Om situationen ändras blir jag tvungen att fundera över vad jag ännu kan gallra bort.”

”Trots att Ainos svårigheter med minnet väcker oro, finns det också mycket gott i vardagen”, påminner Marika. ”Att mamma finns nära till är positivt för alla.”

Uträttande av ärenden för andra

  • Om man själv inte kan eller vill sköta sina officiella angelägenheter, ska man ge en annan person fullmakt för att uträtta ärenden. Fullmakt av engångskaraktär kan ges muntligt till exempel genom att identifiera sig per telefon.
  • För upprepat uträttande av ärenden är det bra att upprätta en skriftlig fullmakt. För elektroniskt uträttande av ärenden krävs separata Suomi.fi-fullmakter – social- och hälsovården kräver båda egna fullmakter.
  • Det kan hända att man till exempel på grund av en olycka eller sjukdom inte alls kan ta hand om sina egna officiella ärenden. För den skull kan man göra en färdig intressebevakningsfullmakt. Om fullmakten ska tas i bruk, ska den bekräftas separat vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • En långvarigt sjuk eller funktionshindrad pensionstagare kan också vara berättigad till vårdbidrag för pensionstagare. Det ger stöd för kostnaderna som uppstår av behovet av hjälp och övervakning.

Text Anne Ventelä Bilder, video och redigering Tuukka Kiviranta

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.