Gå till innehåll

Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

HEM & FAMILJ | 1.8.2018
Det allmänna bostadsbidraget är ett stöd som låginkomsttagare kan få för att betala sina boendeutgifter. Men var går gränsen för låga inkomster och vilka inkomster beaktas?
Lyssna på artikeln
""

6 fakta om inkomster som påverkar det allmänna bostadsbidraget

 1. Bostadsbidraget påverkas alltid av den sökandes bruttoinkomster. Med bruttoinkomster avses dina inkomster innan skatten dragits av.
 2. Nästan alla dina inkomster beaktas som inkomst. Bostadsbidraget påverkas av förvärvsinkomster (bl.a. lön), kapitalinkomster (bl.a. utdelningsinkomster, hyresinkomster, överlåtelsevinster) och flera sociala förmåner (bl.a. studiepenning). Läs mer om inkomster som inverkar på bostadsbidraget.
 3. Bostadsbidragets belopp påverkas av de sammanlagda inkomsterna för alla personer som hör till hushållet. Eventuella inkomster som minderåriga barn som bor med sina föräldrar har påverkar dock inte bostadsbidragets belopp.
 • Om dina inkomster är regelbundna och förblir oförändrade i minst 3 månader från att bidraget beviljades eller justerades beräknas bostadsbidragets belopp utifrån din fortlöpande månadsinkomst.
 • Om dina inkomster däremot varierar, dvs. inte är desamma i minst 3 månader från att bostadsbidraget beviljades eller justerades, gör FPA en uppskattning av din genomsnittliga inkomst. Då beaktas alla inkomster som du uppskattas få under de följande 12 månaderna. Den uppskattade månadsinkomsten beräknas genom att inkomstbeloppet för dessa 12 månader divideras med 12.
 1. Du får emellertid ha upp till 300 euro/månad i löneinkomster utan att det inverkar på ditt bostadsbidrag. Detta tack vare förvärvsinkomstavdraget. Avdraget är personligt, det vill säga att det görs separat på varje enskild hushållsmedlems löneinkomster och inkomster av företagsverksamhet. När det gäller sociala förmåner eller kapitalinkomster görs inget avdrag.
 • Om du till exempel vid sidan av studierna tjänar 1 000 euro/månad för lönearbete, beaktas 700 euro som inkomst när bostadsbidragets belopp beräknas.
 1. Se övre gränser för inkomster i inkomsttabellen. Använd gärna räknaren för att se vad bostadsbidragets belopp kan uppgå till. (Uusi asumistuen laskuri otetaan käyttöön, joten linkki tulee korjata!)
 2. Kom ihåg att meddela FPA så fort som möjligt om dina inkomster förändras. Om de inkomster som inverkar på bostadsbidraget ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad från det senaste beslutet, måste bostadsbidraget justeras. Förändringen jämförs med de inkomster som beaktades i det senaste beslutet och i granskningen beaktas hela hushållets inkomster.
 • Observera dock att om de förändrade inkomsterna redan har beaktats i det tidigare beslutet, behöver bostadsbidraget inte nödvändigtvis justeras. Det är alltid bra att kontakta FPA om du misstänker att förändringen kan inverka på bidraget.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.