Gå till innehåll

Vilka inkomster inverkar på bostadsbidraget? Brutto eller netto?

HEM & FAMILJ | 1.8.2018
Allmänt bostadsbidrag är ett stöd som låginkomsttagare kan få för att betala boendeutgifter. Men var går gränsen till låga inkomster och vilka inkomster beaktas?
Lyssna på artikeln
Nuori nainen laittaa ruokaa keittiössä.

5 fakta om inkomster som påverkar bostadsbidraget

 1. Det är bruttoinkomsterna som beaktas när bostadsbidraget beräknas. Bruttoinkomsten är din inkomst före skatten dragits av. Som inkomster beaktas förvärvsinkomst, kapitalinkomst och flera sociala förmåner, såsom studiestöd. Läs mera om inkomster som inverkar på bostadsbidraget.
 2. Bostadsbidragets belopp beräknas utifrån din månadsinkomst. Inkomster för hela hushållet inverkar på bostadsbidragets belopp. Om minderåriga som bor med sina föräldrar har inkomster påverkar de inte bostadsbidragets belopp.
  • Om dina inkomster är regelbundna och fortsätter i minst 3 månader efter att bostadsbidraget beviljats eller justerats, beräknas bostadsbidraets belopp utifrån din fortlöpande månadsinkomst.
  • Om dina inkomster varierar, alltså om de inte är lika stora i minst 3 månader efter att bostadsbidraget beviljats eller justerats, uppskattar FPA din genomsnittliga inkomst. Då tar FPA i beaktande alla inkomster som du uppskattas få under de 12 kommande månaderna. Din månadsinkomst uppskattas genom att dela hela årets inkomster med 12.
 3. Du kan ändå förtjäna 300 euro/månad utan att det påverkar ditt bostdsbidrag – tack vare förvärvsinkomstavdraget! Avdraget är personligt och görs från lönen eller intäkten för företagsverksamhet för varje medlem i hushållet. Avdraget görs inte från sociala förmåner eller kapitalinkomster.
  • Om du till exempel förtjänar 1 000 euro/månad vid sidan av dina studier, beaktas 700 euro när bostadsbidraget beräknas.
 4. I inkomsttabellen kan du kolla övre gränsen för inkomster. Du kan också uppskatta bostadsbidragets belopp utifrån beräknaren.
 5. Om dina inkomster ändras senare, kom ihåg att meddela till FPA så fort som möjligt. Om de inkomster som påverkar bostadsbidraget ökar minst 400 euro/månad eller minskar minst 200 euro/månad jämfört med det senaste beslutet ska bostadsbidraget justeras. Ändringen i inkomsterna jämförs med de inkomster som beaktats i det senaste beslutet och i justeringen beaktas inkomsterna för hela hushållet.
  • Observera att om ändringen i inkomsterna har beaktats i det senaste beslutet, behöver bidraget kanske inte justeras. Om du misstänker att ändringen i inkomsterna kan påverka bidraget, lönar det sig att kontakta FPA.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.