Gå till innehåll

Ströjobb och inkomsterna varierar? Så här beräknas bostadsbidraget

HEM & FAMILJ | 15.10.2019
Ska du ansöka om bostadsbidrag men du vet inte ännu hur mycket du kommer att förtjäna nästa år? Om du inte har samma inkomster i minst tre månader från tidpunkten då bidraget beviljats eller justerats, kan FPA uppskatta en medelinkomst åt dig.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Miestarjoilija katsoo kännykkää.

Så här påverkar inkomsterna ditt bostadsbidrag

  1. Månadsinkomsten påverkar stödbeloppet. Om du har samma inkomst i tre månader efter att bostadsbidraget beviljats eller justerats, beräknar FPA bostadsbidraget enligt den.
  2. FPA uppskattar din medelinkomst om du inte har samma inkomster i minst tre månader från tidpunkten då bidraget beviljats eller justerats. FPA beräknar medelinkomsten per månad så, att man tar i beaktande ändringar i inkomsten till exempel på grund av ströjobb, studier eller arbetslöshetsperioder. FPA räknar ihop alla dina uppskattade inkomster under 12 månader och delar summan med 12.
    • Om du efter att bostadsbidraget beviljats och justerats har ett tidsbundet arbetskontrakt på 2 månader och blir arbetslös efter det, räknar FPA ihop din lön för 2 månader med din arbetslöshetsförmån för 10 månader. Slutligen delas summan med 12. Se exempel.
  3. Kom ihåg att i ansökan meddela alla dina inkomster som du vet om. Bostadsbidraget påverkas av bruttoinkomsterna för alla medlemmar i hushållet. Som inkomst beaktas förvärvsinkomst såsom lön, kapitalinkomst, t.ex. dividender eller hyresinkomster, och många förmåner såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiestöd.
  4. Meddela till FPA om de sammanlagda inkomsterna för ditt hushåll ökar med minst 400 euro per månad eller sjunker med minst 200 euro per månad jämfört med inkomsterna som beaktats i ditt föregående beslut om bostadsbidrag. Då justeras bostadsbidraget. Om du är osäker om bostadsbidraet behöver justeras kan du ringa FPA:s servicenummer.

+ Är du fundersam över beslutet som du fått? Vill du få förstå kalkylen som FPA gjort? Via servicenumret får du svar även på de här frågorna.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.