Gå till innehåll

Sommaren och dagvården – barnfamiljernas 5 vanligaste frågor till FPA

HEM & FAMILJ | 19.5.2017
Privatvårdsstödet, hemvårdsstödet och den partiella vårdpenningen är sådant som barnfamiljerna funderar över inför semestrarna. Följande tips hjälper dig att få stöden i tid, till rätt belopp och utan oro för att de återkrävs.
Lyssna på artikeln
""

1. Familjen får stöd för privat vård. Vad göra om vårdtiderna eller vårdavgifterna förändras under sommaren?

Om barnet är i privat dagvård och familjen får stöd för privat vård av barn ska man meddela FPA om vårdtiderna eller vårdavgifterna förändras eller om barnet får en ny daghemsplats eller skötare eller flyttas till kommunal dagvård. Förändringarna kan meddelas exempelvis per telefon eller genom ett meddelande via FPA:s e-tjänst. Skötaren ska ge en utredning om förändringarna.

Om inget privatvårdsstöd betalas under sommaren kan familjen för ett barn som är under 3 år ansöka om hemvårdsstöd.

2. Kan privatvårdsstöd beviljas för en privat skötares uppsägningstid?

Svaret beror på vårdavtalets innehåll. Om vårdrelationen är i kraft och vårdavgiften betalas under uppsägningstiden kan stödet betalas också för denna tid.

3. Familjen har ett barn som är under 3 år och som är i kommunal dagvård. Kan föräldrarna ansöka om stöd för hemvård för semestertiden?

Om barnet har en kommunal dagvårdsplats kan hemvårdsstöd inte betalas. Stödet kan betalas bara om daghemsplatsen har sagts upp.

Pappan till ett barn som är under två år kan dock ta ut föräldraledighet under sommaren och beviljas föräldradagpenning utan att daghemsplatsen behöver sägas upp. Den som meddelar FPA om föräldraledigheten i god tid får också dagpenningarna i tid. Under pappaledighet betalas varken barnavårdsstöd eller privatvårdsstöd för samma barn. Flexibel vårdpenning kan betalas till mamman samtidigt med faderskapspenning, om villkoren i övrigt uppfylls.

4. Förskolan slutar i början av juni, men någon måste ta hand om barnet också under sommaren. Får en förskoleelev i privat dagvård större privatvårdsstöd på sommaren?

Detta är möjligt. Förskolans läsår infaller 1.8–31.5. Under den tiden kan FPA inte betala privatvårdsstödets vårdpenning för förskoleelever. Alternativt är vårdpenningen, som bestäms enligt barnets rätt till småbarnspedagogik, mindre än förut.

Förskolans läsår avslutas dock i slutet av maj. Därför kan föräldrarna till en förskoleelev för vilken FPA under läsåret har betalat privatvårdsstödets vårdpenning beviljas större vårdpenning under perioden juni–juli, om barnet är i privat dagvård under den tiden. I sådana fall där FPA inte har betalat vårdpenning för barnet under läsåret kan vårdpenningen i juni–juli vara mindre.

För ett förskolebarn som är i privat dagvård under sommaren lönar det sig att ansöka om privatvårdsstöd i god tid, exempelvis via FPA:s e-tjänst.

5. I familjen finns en första- eller andraklassist. Föräldern arbetar högst 30 timmar per vecka och får partiell vårdpenning. Kan stödet beviljas också under sommaren?

Partiell vårdpenning betalas till första- och andraklassisters föräldrar också under sommaren, om avtalet om förkortad arbetstid gäller också denna tid. Efter den andra klassen kan stödet betalas fram till slutet av juli.

Familjernas vanligaste frågor avslöjades av Marketta Nevalainen, kundrådgivare vid FPA:s kundservice, som har svarat på barnfamiljernas frågor i tiotals år.

Artikeln har uppdaterats den 26 maj 2017 i fråga om de familjeförmåner som betalas under pappaledighet.

Beställ europeiska sjukvårdskort för hela familjen innan ni åker ut i Europa

  • Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård och behandling i EU- och EES-länderna samt Schweiz om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Vid behov ger kortet dig rätt till vård och behandling också vid kroniska sjukdomar, graviditet och förlossning. Med kortet får du vård och behandling till samma pris som de som bor i landet.
  • Det europeiska sjukvårdskortet ger rätt till offentlig sjukvård och kompletterar reseförsäkringen, som i sin tur tryggar privata tjänster.
  • Kortet fås gratis, och det lönar sig att beställa ett kort för varje familjemedlem. För vuxna kan kortet beställas per telefon eller via FPA:s e-tjänst och för barn endast per telefon, såvida barnet inte har egna nätbankskoder. Kortet postas till hemadressen inom ett par veckor.

Läs mer på FPA-sidorna

Barnavårdsstöd

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.