Gå till innehåll

När barnets födelse närmar sig: svar på vanliga frågor

HEM & FAMILJ | 15.7.2019
FPA stöder barnfamiljer med många olika förmåner. Nedan finns de vanligaste frågorna som föräldrar brukar ställa samt svar på dem.
Lyssna på artikeln

Varför har jag inte fått något beslut om barnbidrag trots att jag ansökte om barnbidrag före barnets födelse?

I allmänhet ansöker föräldrar om barnbidrag samtidigt som de ansöker om moderskaps- och föräldrapenning. FPA kan dock fatta ett beslut om barnbidrag först när barnet har fötts. Beslutet meddelas månaden efter den då barnet föddes. Exempelvis får barn som fötts i februari ett beslut om barnbidrag i mitten av mars. Läs mer om hur man ansöker om barnbidrag. 

Måste man meddela FPA att barnet har fötts?

Nej. FPA får uppgift om barnets födelse direkt från magistraten eller från befolkningsdatasystemet.

Vad händer om barnet föds före den beräknade tiden?

Moderskapsledigheten kan börja tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Om barnet föds i förtid innan moderskapsledigheten börjat, börjar rätten till moderskapspenning den följande vardagen efter att barnet fötts. Moderskapspennings- och föräldrapenningsperioden förkortas inte av att moderskapsledigheten börjar tidigare. I ett sådant fall betalas föräldrapenning för så många fler vardagar som moderskapspenningen tidigarelades. Läs mer om moderskapspenning.

När får barnet ett FPA-kort och måste man ansöka om det separat?

FPA-kortet skickas hem till dig automatiskt när barnet har fått en personbeteckning och ett namn. Du behöver inte meddela barnets namn till FPA eftersom uppgiften fås direkt från befolkningsdatasystemet. Kortet är i allmänhet färdigt att postas inom 5 dagar från det att FPA fått de uppgifter som behövs.

När kan pappan ansöka om faderskapspenning?

Pappan kan ansöka om faderskapspenning först efter barnets födelse. Ansök om faderskapspenning då du vet när du tänker ta ut faderskapsledighet. Ta reda på om din arbetsgivare betalar lön för den tid du är faderskapsledig. Du behöver veta detta när du ansöker om faderskapspenning. Faderskapspenning kan också sökas retroaktivt. Faderskapspenning ska sökas senast inom två månader från det att barnet fyllde 2 år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård. Läs mer om faderskapspenning.

Påverkas bostadsbidraget av att ett barns föds i familjen?

I allmänhet sjunker inkomsterna under moderskapsledigheten, vilket innebär att bostadsbidraget stiger. Bostadsbidraget justeras om inkomsterna stiger med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet. Bidraget justeras från början av månaden efter den månad från vars första dag inkomstförändringen gäller. Om till exempel dina inkomster förändras 15.6.2019 justeras bostadsbidraget 1.8.2019. I och med att ett barn har fötts finns det en person mer än tidigare i hushållet. Barnet inräknas i hushållet från början av månaden efter den då barnet föddes.

Vi har som mål att en handläggare ska ringa till familjen när ett barn har fötts och att bostadsbidraget justeras i samband med samtalet. Tyvärr hinner vi inte alltid ringa, så därför är det säkrast om du själv gör en ansökan om justering av bostadsbidraget senast inom en månad från barnets födelse. Läs mer om justering av bostadsbidrag.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.