Gå till innehåll

Den jämställda äktenskapslagen träder i kraft – så här ändras Terhis och Maikkis FPA-bidrag

HEM & FAMILJ | 1.3.2017
Den nya äktenskapslagen träder i kraft i mars 2017. Samtidigt börjar FPA bevilja stöd på samma grunder för sammanboende och äkta par oberoende av kön. För Maikki innebär det bättre möjligheter att delta i rehabiliteringen av sin partners barn, Terhi förlorar sitt bostadsbidrag.
Lyssna på artikeln
""
Efter att den nya äktenskapslagen träder ikraft behandlas alla äkta och sammanboende par, oavsett kön, jämlikt i lagstiftningen som gäller socialskydd.

Detta har man verkligen väntat på i regnbågsfamiljerna: i och med den nya äktenskapslagen som träder i kraft i början av mars kommer två personer av samma kön äntligen att kunna ingå äktenskap. Samtidigt blir begreppet äktenskap jämlikt: manliga och kvinnliga par som bor tillsammans är i framtiden sammanboende även i lagens ögon.

I och med lagändringen kan den inkomst maken eller makan av samma kön får påverka beviljandet av FPA:s förmåner eller förmånens belopp. Läs det påhittade exemplet om hur förmånerna för ett kvinnopar och en ensamstående pappa ändras från och med 1 mars 2017.

Efter att den nya äktenskapslagen träder ikraft behandlas alla äkta och sammanboende par, oavsett kön, jämlikt i lagstiftningen som gäller socialskydd. Reformen ökar på förutsägbarheten och jämlikheten i socialskyddet för sammanboende par av samma kön.

I fortsättningen kommer även den inkomst och de barn sambor av samma kön har att beaktas i beräkningen av flertalet förmåner. Därför kan beloppet för olika förmåner sjunka eller stiga. Dessutom kan sambor få rätt till någon förmån eller också kan rätten till en tidigare förmån försvinna.

Ändringarna i socialskyddet träder i kraft de också i början av mars 2017. Det är viktigt att sammanboende par av samma kön meddelar den som beviljar förmånen, t.ex. FPA eller arbetslöshetskassan, om sitt samboförhållande senast 1 mars 2017. Om ingen anmälan inkommer och förmåner har betalats ut utan grunder kan de tvingas återbetalas retroaktivt.

För artikeln intervjuades Regina Ollila, chef för FPA:s kompetenscenter för pensions-, studie- och familjeförmåner och Juha Jämsä, verksamhetsledare på Sateenkaariperheet ry.

Centrala ändringar och deras inverkan

 • Barnbidragets ensamförsörjartillägg försvinner om barnets vårdnadshavare har en sambo av samma kön.
 • Beloppet på stöd för hemvård av barn, stöd för privatvård och utkomststöd kan sjunka då inkomsten sambon av samma kön har tas med i beräkningarna. Även folkpensionens belopp sjunker på grund av sambon.
 • Specialvårdspenning kan sökas även för att vårda den samkönade sambons barn.
 • Personen kan få barnförhöjning på arbetsmarknadsunderstödet även för den samkönade sambons barn. Övriga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan minska på förmånen då sambons inkomster beaktas.
 • Personer av samma kön som bor tillsammans kommer i fortsättningen att anses tillhöra samma hushåll vilket kan minska på bostadsbidraget eller helt hindra utbetalningen av det.
 • Sambon påverkar även pensionstagarens bostadsbidrag.
 • Mammans kvinnliga äkta partner eller sambo har rätt till föräldra- och faderskapsdagpenning.
 • Underhållsstödet avlägsnas från barn som har två juridiska mammor med underhållsskyldighet.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.