Siirry sisältöön

Tasa-arvoinen avioliittolaki voimaan – näin avopari Terhin ja Maikin Kelan tuet muuttuvat

Koti & Perhe | 1.3.2017
Uusi avioliittolaki tulee voimaan maaliskuussa 2017. Samalla Kelan alkaa myöntää tukia samoin perustein avo- ja aviopareille sukupuolesta riippumatta. Maikille se tarkoittaa parempaa mahdollisuutta osallistua puolisonsa lapsen kuntoutukseen, Terhi menettää asumistukensa.
Kuuntele artikkeli
""
Uuden avioliittolain voimaantulon jälkeen kaikkia avio- ja avopareja, sukupuolesta riippumatta, kohdellaan sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti.

Tätä on todella odotettu sateenkaariperheissä: maaliskuun alussa voimaan tulevan uuden avioliittolain myötä kaksi samaa sukupuolta olevaa voi viimein solmia avioliiton. Samalla avoliiton käsite muuttuu tasa-arvoiseksi: yhdessä asuvat mies- ja naisparit ovat jatkossa avopareja myös lain silmissä.

Lakimuutosten myötä samaa sukupuolta olevan puolison tulot voivat vaikuttaa Kelan etuuksien myöntämiseen tai määrään. Katso kuvitteellisista esimerkeistä, miten naisparin ja yksinhuoltajaisän etuudet muuttuvat 1.3.2017 alkaen.

Infograafi naisparin etuuksista.

Infograafi yksinhuoltajaisän etuuksista.

Uuden avioliittolain voimaantulon jälkeen kaikkia avio- ja avopareja, sukupuolesta riippumatta, kohdellaan siis sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä yhdenvertaisesti. Uudistukset lisäävät samaa sukupuolta olevien avoparien sosiaaliturvan ennustettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Jatkossa myös samaa sukupuolta olevien avopuolisoiden tulot ja lapset huomioidaan useiden etuuksien laskennassa. Tästä johtuen eri etuudet saattavat laskea – tai nousta. Lisäksi avopuolisot saattavat saada oikeuden johonkin etuuteen tai aiempi oikeus saattaa poistua.

Sosiaaliturvaan liittyvät muutokset tulevat voimaan niin ikään maaliskuun 2017 alussa. Samaa sukupuolta olevien avoparien on tärkeä ilmoittaa avosuhteestaan etuuden myöntäjälle, esimerkiksi Kelaan tai työttömyyskassaan, 1.3.2017 mennessä. Jos ilmoitusta ei tee ja etuuksia on maksettu perusteettomasti, ne voidaan joutua perimään takaisin takautuvasti.

Artikkelia varten on haastateltu Kelan eläke-, opinto- ja perhe-etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Regina Ollilaa ja Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsää.

Keskeisimmät muutokset ja niiden vaikutukset

 • Lapsilisän yksinhuoltajakorotus poistuu, jos lapsen huoltajalla on samaa sukupuolta oleva avopuoliso.
 • Lapsen kotihoidontuen, yksityisen hoidon tuen ja toimeentulotuen määrä saattaa laskea, kun samaa sukupuolta olevan avopuolison tulot otetaan huomioon. Myös kansaneläkkeen määrä laskee puolison vuoksi.
 • Myös samaa sukupuolta olevan avopuolison lapsen hoitamiseen voi hakea erityishoitorahaa.
 • Työttömyysetuuteen voi saada lapsikorotuksen myös samaa sukupuolta olevan avoparin lapsesta. Muut työttömyysturvalain muutokset voivat pienentää etuutta, kun avopuolison tulot huomioidaan.
 • Yleisessä asumistuessa samaa sukupuolta olevat avopuolisot katsotaan jatkossa samaan ruokakuntaan kuuluviksi, mikä saattaa alentaa asumistukea tai estää sen saamisen.
 • Avopuoliso vaikuttaa myös eläkkeensaajan asumistukeen.
 • Äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan.
 • Elatustuki poistuu lapsilta, joilla on kaksi elatusvelvollista, juridista äitiä.
 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.