Gå till innehåll

Turvis tillsammans med babyn

Företagare Merja Mähkä och hennes make Kalle beslöt sig för att dela på skötseln av babyn så att båda även kan jobba under veckan. Partiell föräldraledighet har visat sig vara en fungerande lösning.
HEM & FAMILJ | 4.6.2021
Lyssna på artikeln

På torsdagsmorgnarna säger kommunikationsföretagare Merja Mähkä hejdå till sin man Kalle och sin sexmånaders gamla baby och går till jobbet. Det vill säga, hon går till familjens förstföddas rum, som under coronatiden även blivit Merjas arbetsrum. För det mesta är det här hon skriver, planerar kommunikationsutbildningar, avtalar om samarbeten på sociala medier och sköter ärenden kring en webbkurs som hon har tillsammans med en kollega.

Merja är föräldraledig för andra gången. När hon fick sin förstfödda för åtta år sedan använde hon föräldraledigheten själv och återvände till jobbet när barnet var 1,5 år gammalt. Då var Kalle vårdledig i sex månader.

Denna gång ville Merja göra annorlunda. Efter sin förstfödda har hon blivit företagare, och att lägga ner affärsverksamheten under babyåret kändes som ett dåligt alternativ. Även Kalle saknade egen tid tillsammans med babyn.

Merja leker med sin bebis i en fåtölj.
Merja Mähkä har partiell föräldraledighet. Föräldrarna turas om med att ta hand om babyn på så sätt att båda två arbetar under en del av veckan och är föräldralediga under den andra delen.

Båda föräldrarna skulle få tillbringa tid med babyn och samtidigt fortsätta jobba.

När paret hittade information om partiell föräldraledighet, lät det som den perfekta lösningen för deras familj: båda föräldrarna skulle få tillbringa tid med babyn och samtidigt fortsätta jobba.

Även ekonomiskt sett verkade lösningen lönsam, när båda föräldrarna utöver lönen även får inkomstrelaterad partiell föräldrapenning.

Så kom de alltså överens om att prova på att dela upp föräldraledigheten om det kändes som rätt lösning efter att babyn blivit född.

”Erfarenheten har lärt mig att bebisar kan vara av alla slag, och samma saker passar inte alltid för alla”, säger Merja.

När moderskapspenningsperioden tog slut hade Merja skrivit in en påminnelse om att ansöka om föräldrapenning i kalendern. Då beslöt sig paret för hur de skulle använda föräldraledigheten.

Delad föräldra­ledighet möjliggör deltids­arbete

Pappan och mamman kan vara partiellt föräldralediga samtidigt. Då får båda partiell föräldrapenning från FPA som är hälften av inkomstrelaterad föräldrapenning. Förmånen beräknas separat för båda föräldrarna. Förutsättningen är att båda ingår ett avtal om deltidsarbete med sin arbetsgivare under föräldrapenningsperioden för minst två månader åt gången utan avbrott.

Båda föräldrarnas arbetstid ska förkortas så att arbetstid och lön uppgår till 40–60 procent av branschens lön och arbetstid på heltid. Även företagare kan få partiell föräldraledighet när arbetstiden och lönen minskar på motsvarande sätt – däremot, om föräldern redan sedan tidigare arbetar på deltid eller motsvarande, förutsätts inte att arbetstiden förkortas eller att lönen sänks.

År 2020 fick sammanlagt 210 personer eller 105 par förmånen.

Partiell föräldrapenning har funnits med i förmånsutbudet sedan år 2003. Den har varit en mycket litet använd förmån. År 2020 fick sammanlagt 210 personer eller 105 par förmånen, medan föräldrapenning i sin helhet betalades till 68 070 personer, berättar planerare Suvi-Maaria Heinäsmäki vid FPA:s kompetenscenter för pensions-, familje- och studieförmåner.

Merja jobbar hemma.
Kalle tar hand om babyn på torsdagar och fredagar, varpå Merja kan koncentrera sig på arbetet.

Enligt Heinäsmäki får FPA ibland frågan om partiell föräldrapenning även betalas under semestern. Om avtalet om partiell föräldraledighet är i kraft under semestern, betalas partiell föräldrapenning, fastän föräldern inte har arbetstimmar under semestern, berättar Heinäsmäki.

”Om avtalet om partiell föräldraledighet däremot avbryts under semestern eller av någon annan orsak, avbryts rätten till partiell föräldrapenning när de ändrade omständigheterna inleds.”

Om den ena förälderns arbetstid ändras så att han eller hon inte längre kan få partiell föräldrapenning, upphör även den andra förälderns rätt till partiell föräldrapenning. Samma förälder kan inte få flexibel vårdpenning eller partiell vårdpenning samtidigt med partiell föräldrapenning.

Under partiell föräldra­ledighet kan arbets­tiden fördelas flexibelt

Merja och hennes man ansökte om partiell föräldraledighet i FPA:s e-tjänst. Arbetstiden hade de beslutit sig för att dela upp på samma sätt varje vecka: Kalle skulle arbeta från måndag till onsdag, Merja torsdagar och fredagar.

Föräldrapenning betalas visserligen även för lördagar. Detta hade Merja och Kalle inte noterat att anteckna i sina ansökningar, och FPA löste situationen genom att göra lördagarna till Kalles dag tillsammans med barnet.

Arbetet kan utföras flexibelt när det passar bäst, så länge som den totala arbetstiden utgör högst 60 procent av heltidsarbete.

Under partiell föräldraledighet kan arbetstiden fördelas flexibelt över veckans alla dagar. FPA kräver inte att arbetet görs som fullständiga arbetsdagar, utan arbetstimmarna kan vid behov delas upp på veckans alla dagar, om det är den bästa lösningen för att kunna arbeta och ta hand om barnet.

”Jag känner mig pigg när jag får arbeta, och jag känner mig som en nödvändig medborgare och skattebetalare i samhället. Jag kan behålla mina kunder och behöver inte oroa mig för att yrkeskompetensen försvinner.”

Speciellt för företagare är detta en flexibel lösning – när hon får chansen kan Merja också gå igenom sin e-post, sköta bokföringen eller göra bakgrundsarbete även de dagar då det är hennes tur att ta hand om barnet. Om man normalt arbetar under föräldraledigheten, skärs föräldrapenningen ner till minimibeloppet för alla de dagar som man arbetar. Med partiell föräldraledighet är situationen annorlunda – arbetet kan utföras flexibelt när det passar bäst, så länge som den totala arbetstiden utgör högst 60 procent av heltidsarbete.

Pigg och kry med delad föräldra­ledighet

Med ett par månaders erfarenhet tycker Merja att partiell föräldraledighet är en bra lösning.

”Vad gäller livskvaliteten är det här ett otroligt bra system. Jag känner mig pigg när jag får arbeta, och jag känner mig som en nödvändig medborgare och skattebetalare i samhället. Jag kan behålla mina kunder och behöver inte oroa mig för att yrkeskompetensen försvinner.”

Att arbeta hemifrån under coronatiden är tidvis utmanande när även barnet och den andra föräldern tillbringar största delen av dagen mellan samma fyra väggar. Men det har nog även sina fördelar, säger Merja.

”På detta sätt är det enkelt att amma. Jag hör när babyn är hungrig. Då ammar jag och fortsätter sedan att jobba.”

Med detta system fortsätter livet i familjen Mähkä ända tills semestern börjar. Då blir Merja föräldraledig på heltid och hennes man återgår till att jobba på heltid.

Längre än så har familjen ännu inte planerat vardagen – tiden får utvisa hur det är bäst att ordnar med allt.

Merja jobbar hemma. Bredvid ligger en mobiltelefon och en napp.
Efter den partiella föräldraledigheten tar Merja föräldraledigt på heltid.

Merjas tips för den som över­väger partiell föräldra­ledighet

  • Överväg situationen med öppet sinne. Partiell föräldraledighet är en utmärkt möjlighet för båda föräldrarna att tillbringa tid tillsammans med babyn genast under de första månaderna. I många familjer stannar pappan hemma efter föräldrapenningsperioden, när barnet är runt ett år gammalt. Dagarna kan vara mer avslappnade tillsammans med en liten baby än med en energisk tulting.
  • Fatta inga slutgiltiga beslut. Om barnet gråter mycket, sover dåligt eller om vardagen annars är utmanande, kan det vara för mycket för mamman att återvända till jobbet på deltid. Det är bäst att fatta beslutet om att dela föräldraledigheten först när barnet är fött och föräldrarna har fått erfarenhet av vardagen tillsammans med babyn.
  • Bedöm kostnaderna. Ofta motiverar man att mamman stannar hemma med att maken tjänar bättre, fastän man inte bedömt den ekonomiska effekten. Föräldradagpenning är en inkomstrelaterad förmån, vars belopp du kan räkna ut med räknaren för föräldradagpenning. Under partiell föräldraledighet betalas hälften av förmånen, och dessutom får båda föräldrarna lön för sitt deltidsarbete. Den sänkta inkomstnivån iakttas i beskattningen.

Så här ansöker du om partiell föräldrapenning

Text Anne Ventelä
Redigering Jenni Juntunen
Bilder Roope Permanto
Videor Roope Permanto
Bildredigering Satu Karppinen

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.