Gå till innehåll

Barnbidrag från Belgien? Kolla om du kan få familjeförmåner från två länder!

HEM & FAMILJ | 12.2.2018
Om du arbetar utomlands kan du ha rätt till familjeförmåner i landet där du arbetar. Läs och ta reda på, om din familj kan få förmåner utomlands.
Lyssna på artikeln
""

3 + 1 fakta om utländska familjeförmåner

  1. När du jobbar i ett EU– eller EES-land eller Schweiz omfattas du vanligtvis av den sociala tryggheten i arbetslandet. Därför har du rätt till familjeförmåner också i arbetslandet även om ditt barn skulle bo i Finland. Varje land definierar sina familjeförmåner själv. I Finland räknas barnbidrag och stöd för vård av barn till familjeförmåner.
  2. Om barnets båda föräldrar jobbar i olika länder betalas familjeförmåner från båda länderna. Landet där barnet bor betalar alltid ut förmånen till fullt belopp. Om förmånen i det andra landet är större, drar man av beloppet som utbetalas i barnets bosättningsland och betalar mellanskillnaden till dig. Barnbidraget kan alltså bli större!
  3. Familjeförmåner betalas från två länder även om den ena föräldern arbetar i ett land och resten av familjen bor i ett annat land. Arbetslandet betalar ut bidraget till fullt belopp, och barnets bosättningsland betalar mellanskillnaden, om förmånen är större i bosättningslandet.

+ Om du har rätt till familjeförmåner från utlandet, ska du själv ansöka om dem. Det lönar sig att göra det eftersom bland annat barnbidraget är större i en del EU eller EES-länder än i Finland!

 

Läs mera om familjeförmåner i internationella situationer på FPA:s webbplats.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.