Gå till innehåll

Uppdatera dina kunskaper om diabetes

Hälsa | 8.10.2021
Behöver du vägledning i hur du hanterar din diabetes genom egenvård eller vill du dela med dig av dina erfarenheter med andra? Genom att delta i en anpassningskurs får du ny kunskap om din sjukdom, hjälp med att klara av utmaningar i vardagen samt värdefullt kamratstöd.
Lyssna på artikeln
""

3 skäl att delta i en diabeteskurs

  1. Kurserna ordnas för olika målgrupper. För personer med typ 1-diabetes ordnas separata kurser för vuxna, unga och barn. Kurserna för personer med metabolt syndrom och typ 2-diabetes riktar sig till vuxna.
  1. Förändringar i levnadsvanorna lyckas bäst tillsammans. Särskilt vid behandlingen av metabolt syndrom och typ 2-diabetes är det viktigt att man förändrar sina levnadsvanor. När du vill få till stånd en livsstilsförändring kan du ha nytta av kamratstöd. När andra har liknande mål som du är det i allmänhet lättare att åstadkomma en förändring och dessutom kan goda resultat som uppnåtts tillsammans sporra till att fortsätta på samma sätt.
  2. Distansrehabilitering fungerar som stöd för rehabiliteringen. Kurserna ordnas dels vid rehabiliteringsinrättningar och dels på distans. Ett undantag är familjekurser för barn, vilka i sin helhet ordnas vid en rehabiliteringsinrättning. Det går att delta i delar av rehabiliteringen via distansförbindelse, vilket gör det lättare för deltagarna att integrera rehabiliteringen i den egna vardagen. Då är det också lättare att få till stånd förändringar som främjar hälsan.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.