Gå till innehåll

Inte endast något som barn lider av

ADHD upplevs vanligtvis som en störning för överaktiva barn, men även 2–3 procent av vuxna har ADHD-symptom. Ofta konstateras störningen även först som vuxen, såsom i Nea Lamminmäkis fall. Efter diagnosen fick många saker i den unga mammans liv en förklaring.
Hälsa | 5.10.2020
Lyssna på artikeln

ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder, aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.

När Nea Lamminmäki fick ADHD-diagnosen som 25-åring på våren 2019 föll många saker på plats.

Koncentrationssvårigheterna i skolan och slarv med ekonomin fick sin förklaring, precis som det höga tempot som definierat den unga kvinnans liv i allt.

”Jag gick spontant med på allt möjligt. Jag bytte partner i snabb takt. Om det kändes som att det var något jag inte gillade så övergav jag förhållandet. Barnen fick jag också som ung utan desto mer planering, även om de ändå är mig otroligt kära.”

För Nea var diagnosen en lättnad, men den verkade förvåna hennes närstående.

Över- eller under­aktiv – även drömmaren längst bak i klassen kan ha ADHD

ADHD är ett neuropsykiatriskt syndrom som försämrar funktionsförmågan och där vissa områden i hjärnan och neuronnätet har nedsatt funktion. Regleringen av aktiviteten fungerar inte steglöst, utan personen är ofta överaktiv eller underaktiv. Det kan även förekomma utmaningar vid regleringen av uppmärksamheten, och personen kan agera impulsivt.

”Matematik var svårt, men det berodde inte på intelligensen, utan på koncentrationen.”

Beroende på symptomen delas ADHD in i tre olika former. Vid kombinerad form av ADHD förekommer överaktivitet, impulsivitet och svårigheter att reglera uppmärksamheten. Formen med överaktivitet och impulsivitet men utan bristande uppmärksamhet visar sig främst hos barn under skolåldern. I formen med bristande uppmärksamhet, dvs. i ADD förekommer inte överaktivitet eller impulsivitet i någon större utsträckning, utan personen kan försjunka i sina egna tankar. Såsom Nea i skolåldern.

Nea Lamminmäki utomhus. I bakgrunden finns en grön park.
Enligt Neas erfarenhet har människor såväl stereotypa uppfattningar som nedvärderande inställningar gentemot ADHD. ”ADHD är en stor del av mig och nedvärdering går under huden. Jag har emellertid lärt mig att leva med den och jag skulle inte heller ge bort den. ADHD är i många situationer utan vidare en styrka.”

”Matematik var svårt, men det berodde inte på intelligensen, utan på koncentrationen. På högstadiet när jag var i en smågrupp i matematik och läraren fanns intill steg betyget från fem till nio,” minns Nea.

Först konstaterades depression, sedan ADHD – ”Jag fick en för­klaring på så många mot­gångar”

Cirka 4–7 procent av barn och unga har symptom på ADHD, även 2–3 procent av vuxna. Ofta konstateras ADHD först i vuxen ålder, men förutsättningarna för diagnosen är att symptomen har funnits sedan barndomen.

Nea fann diagnosen genom att söka. När hon i januari 2017 konstaterades ha medelsvår depression fick samtalen med den psykiatriska sjukskötaren Nea att fundera på vad som låg bakom. Depression är inte ovanligt speciellt vid sidan av obehandlad ADHD, eftersom det utsätter för upplevelser av misslyckanden och kan försämra självkänslan och livskvaliteten.

”Någon gång för länge sedan hade jag läst om ADHD och tänkt att beskrivningen var ganska träffande. När depressionen lindrades stötte jag på ADHD igen och det klickade fortfarande.”

Genom ADHD-undersökningar fick Nea diagnosen på våren 2019.

”Jag fick en förklaring på många motgångar och svårigheter. Samtidigt var det vemodigt att få diagnosen. ADHD är en bestående sak, som man inte får bort med medicinering eller terapi, utan man måste lära sig att leva med det.”

LÄS OCKSÅ
LAKU-rehabilitering underlättade nepsy-familjens vardag – ”Det kommer helt annorlunda Wilma-meddelanden från skolan än för fyra år sedan”

”Att få vardagen att fungera kräver mycket koncentration, och barnen är väldigt krävande. ADHD ger saker och ting sin egen twist.”

Var­dagen blev lättare när ADD-­diagnosen hjälpte Nea att förstå sig själv

Vardagen i en barnfamilj kräver alltid fixande och planerande, men speciellt utmanande kan den vara när en förälder har en neuropsykiatrisk störning.

”ADHD medför sin egen twist i moderskapet,” säger Nea.

Hur ska man till exempel göra med barnen när höga ljud är störande? Hur ska man utföra något som kräver koncentration, såsom att fara hemifrån, när två små munnar hela tiden avbryter? Det finns massor man ska komma ihåg men minimalt med lugn och ro att koncentrera sig.

”Jag har också alltid varit mycket försiktig och beskyddande gentemot mina barn. Kanske det beror på att jag själv har haft så full fart.

Våra familjeregler tagg på väggen.
En lapp på väggen påminner om familjens regler.

Vardagen har nog blivit lättare efter diagnosen. När Nea förstår sig själv bättre kan hon även ta bättre hänsyn till sina egna behov. Medicineringen har ökat Neas funktionsförmåga och för praktiska sysslor har hon fått konkreta tips av en neuropsykologisk tränare. Nea skulle emellertid ännu behöva hjälp med just familjelivets vändningar.

”Att jag skulle få min partner att förstå vad ADHD är och hurudana utmaningar det medför i livet,” säger Nea.

”Jag har också alltid varit mycket försiktig och beskyddande gentemot mina barn. Kanske det beror på att jag själv har haft så full fart. Mina barn har varit i ganska strama tyglar, även om de är självständiga och klyftiga.”

LÄS OCKSÅ
Förvånansvärt bra anpassningsträning

ADHD kan också vara en resurs

Fastän ADHD oundvikligen medför ytterligare belastning i vardagen ser Nea även något gott i det. Till exempel att hon är en spontan person som alltid är i farten och som tiden inte blir lång med.

Dessutom kan ADHD lite överraskande betyda även ovanligt bra koncentrationsförmåga. När något intresserar kan Nea fördjupa sig i det helt.

”Jag har fått bra respons från de arbeten där jag har trivts,” säger hon.

Styrkorna som ADHD medför kommer Nea att utnyttja i arbetslivet även i framtiden. Hon studerar till agrolog genom flexibla studier och är intresserad av rådgivningsuppgifter.

”När bönderna har utmaningar ber de rådgivare om hjälp. Jag har i mitt liv blivit tvungen att hitta på metoder för att klara mig i många vanliga situationer. Därför har jag en bra problemlösningsförmåga och kan se saker och ting på olika sätt än andra.”

Nea Lamminmäki kramar hårt om sin dotter.

FPA:s ADHD-rehabiliteringar

Nea sitter i en stol och hennes barn leker på golvet i en leksaksbil.

Registreringsförfarandet ger rehabiliteringsklienterna fler valmöjligheter

  • FPA använder ett nytt registreringsförfarande för ordnandet av en ny rehabiliteringstjänst som inleds år 2021. Registreringsförfarandet är ett nytt sätt att ordna tjänsterna och det kommer att testas åren 2020–2022.
  • I registreringsförfarandet fastställer FPA kriterierna och priset för rehabiliteringstjänsten. En tjänsteproducent som uppfyller kriterierna kan registrera sig som tjänsteleverantör och få ett avtal om produktion av tjänsten.
  • I samband med testet förnyas tjänsteproducentsökningen, som i fortsättningen erbjuder kunder mer information än tidigare om både tjänsteproducenter och tjänstens innehåll. På så sätt har kunden lättare att välja en lämplig tjänsteproducent.
  • I samband med testet bedömer man om registreringsförfarandet i fortsättningen kan ersätta förvärv av rehabiliteringstjänster genom konkurrensutsättning.

Text Anne Ventelä
Redigering Jenni Juntunen
Bilder Sara Eleni Miinin
Videor Veli Lesell

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.