Gå till innehåll

Om en neuropsykiatrisk funktionsstörning försvårar vardagen

Hälsa | 26.3.2021
Många lever med en neuropsykiatrisk störning och allt fler får en diagnos. FPA har svarat på det ökade behovet av stöd och utvecklat mångsidig neuropsykiatrisk rehabilitering för både barn och vuxna.
Lyssna på artikeln
Nuoria ihmisiä kävelemässä ulkona.

Fem rehabiliteringsalternativ för personer med en neuropsykiatrisk störning

  1. Under familjekurserna har barnet och barnets familj möjlighet att upptäcka sina styrkor, få information och att vara i kontakt med andra familjer. Att delta i en kurs kan vara aktuellt exempelvis när barnet nyligen har fått en diagnos och familjen behöver få verktyg att hantera barnets neuropsykiatriska störning. FPA arrangerar följande familjekurser:
  2. Familjerehabilitering (LAKU) är en långvarig multiprofessionell rehabilitering som bygger på familjeterapi. Rehabiliteringen erbjuder praktiskt stöd för barn och unga i åldern 5–15 år med ADHD, en autismspektrumstörning eller Tourettes syndrom.
  3. Neuropsykologisk rehabilitering genomförs i regel som individuell rehabilitering men den kan också genomföras i grupp. Syftet med rehabiliteringen är att stödja studieframgången och göra det lättare att stanna kvar eller komma ut i arbetslivet eller att återgå till arbetslivet. Rehabiliteringen riktar sig till personer i arbetsför ålder, dvs. unga och vuxna i åldern 16–67 år vars studie- och arbetsförmåga är nedsatt på grund av exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller gestaltningssvårigheter som har samband med utvecklingsrelaterade störningar eller en uppmärksamhetsstörning (ADHD). Rehabilitering kan också behövas efter vissa sjukdomar eller olyckor, som stroke eller hjärnskada.
  4. Multiprofessionell individuell rehabilitering kan vara ett alternativ för ett barn, en ung person eller en vuxen som behöver skräddarsydd rehabilitering. Syftet med rehabiliteringen är att förbättra eller upprätthålla förmågan att klara av vardag, arbete och studier.
  5. Min egen väg (Oma väylä) är en ny rehabilitering riktad till ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år. Rehabiliteringen stöder de ungas möjligheter att få utbildning och komma in på arbetsmarknaden. Rehabiliteringen är riktad till personer som behöver stöd särskilt vad gäller sociala färdigheter och i att hantera sin egen vardag. Rehabiliteringen Min egen väg är avsedd för unga som har diagnostiserats med en autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom) eller som har en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD).

Om du känner att flera av alternativen kan passa dig eller din familj kan du kontakta FPA.  Ring servicenumret för rehabiliteringsärenden 020 692 225 för att få hjälp att hitta den rehabilitering som passar dig bäst.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.