Siirry sisältöön

Kun neuropsykiatrinen häiriö haastaa arjen

Terveys | 26.3.2021
Neuropsykiatriset häiriöt ovat tavallisia, ja niitä tunnistetaan aiempaa paremmin. Kela on vastannut lisääntyneeseen tuen tarpeeseen ja kehittänyt monipuolista neuropsykiatrista kuntoutusta sekä lapsille että aikuisille.
Kuuntele artikkeli
Nuoria ihmisiä kävelemässä ulkona.

5 kuntoutusta neuropsykiatrisiin vaikeuksiin

  1. Perhekursseilla lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus löytää omia vahvuuksiaan, saada tietoa ja olla vuorovaikutuksessa muiden perheiden kanssa. Kursseille osallistuminen on ajankohtaista esimerkiksi silloin, kun lapsen diagnoosi on tuore tai perhe tarvitsee keinoja lapsen neuropsykiatrisen häiriön hallintaan. Kela järjestää seuraavia perhekursseja:
  2. LAKU-perhekuntoutus on pitkäkestoista, perheterapiaan perustuvaa moniammatillista kuntoutusta. Se tarjoaa käytännönläheistä tukea 5–15-vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on ADHD, autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.
  3. Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan yleensä yksilökuntoutuksena, mutta se voi olla myös ryhmämuotoista. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai palaamista. Se on suunnattu työikäisille eli 16–67-vuotiaille nuorille ja aikuisille, joiden opiskelu- ja työkykyä heikentää esimerkiksi kehityksellisiin häiriöihin liittyvä luki- tai hahmotushäiriö tai tarkkaavuushäiriö (ADHD). Kuntoutusta saatetaan tarvita myös joidenkin sairauksien tai tapaturmien, kuten aivoverenkiertohäiriöiden ja aivovammojen, jälkeen.
  4. Moniammatillinen yksilökuntoutus voi olla vaihtoehto tilanteessa, jossa lapsi, nuori tai aikuinen tarvitsee yksilöllistä kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää arjen, työn ja opiskelun sujuvuutta häiriöstä huolimatta.
  5. Oma väylä on uusi 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunniteltu kuntoutus. Sillä tuetaan nuoren pääsyä koulutukseen ja sijoittumista työmarkkinoille. Kuntoutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka tarvitsevat tukea erityisesti sosiaalisiin taitoihin ja arjen hallintaan. Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu nuorille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) tai joilla on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD tai ADD.

Jos sinusta tuntuu, että usea vaihtoehto voisi sopia sinulle tai perheellesi, ota yhteyttä Kelaan.  Kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205 saat apua sopivan kuntoutuksen löytämiseksi.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.