Gå till innehåll

Förvånansvärt bra anpassningsträning

FPA betjänar | 5.2.2019
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan komma oväntat och förändrar ofta vardagen. I den nya livssituationen man få många typer av stöd från FPA, bla. anpassningsträning. Kurser ordnas för alla som – oavsett ålder – behöver information och stöd för att anpassa sig till en sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns rehabilitering i miljoner, skriver vår planerare Heli.

Kurserna erbjuder förträffligt kamratstöd samt stöd i omvårdnaden och vardagen.

Anpassningskurserna hjälper deltagarna att anpassa sig till omställningarna på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Kurserna erbjuder inte bara information om den aktuella sjukdomen eller funktionsnedsättningen utan också förträffligt kamratstöd samt stöd i omvårdnaden och vardagen. Vägen till en anpassningskurs börjar oftast hos läkaren. När läkaren skriver ut ett B-utlåtande och motiverar ditt behov av rehabilitering är det dags att fylla i ansökan om rehabilitering. En stor del av kursplatserna söks genom ansökan om rehabilitering enligt prövning, men du kan för säkerhets skull ännu kontrollera ansökningsförfarandet genom att kontakta FPA:s kundservice. Familjemedlemmar och andra anhöriga kan delta i vissa kurser; i så fall ska också uppgifterna om dem antecknas i ansökan.

Många slår en signal till FPA när de fyller i sin ansökan. De vill höra sig för vad man riktigt sysslar med under anpassningsträningen. De kurser som FPA betalar bjuder på varierande program, som vanligen består av sakkunnigmottagningar och handledning samt kamratstöd från personer i samma situation. Exempelvis Kirsi, som deltog i en anpassningskurs för astmatiker, fick under sin rehabiliteringsvecka prova på olika motionsformer, handledning av en fysioterapeut och samtal med en näringsterapeut. Det viktigaste på anpassningskursen var kamratstödet och kämpaglöden. På de populära ADHD-anpassningskurserna får hela familjer stöd för att hantera den nya livssituationen. Kursprogrammet kan därför fokusera på gemensamt görande, som gör det möjligt att stärka resurserna och ge deltagarna kamratstöd. Föräldrarna och syskonen kan ha eget program under kursen.

Vägen till en anpassningskurs börjar oftast hos läkaren.

Om anpassningskurser inte hålls precis överallt så ordnas sådana på många olika håll i landet. Kurserna i FPA:s regi är gratis för deltagarna, och det finns kurser året runt. I söktjänsten för FPA-rehabiliteringskurser kan du kontrollera om det ordnas någon lämplig anpassningskurs nära dig. En del kurser är till exempel avsedda för personer i arbetslivet, medan andra i sin tur är för personer som bor i ett visst område. Klicka i rullgardinsmenyerna fram de aktuella uppgifterna och fördjupa dig i anpassningskursernas värld. Om FPA inte tillhandahåller en sådan anpassningskurs som du efterlyser, ordnas kurser också av många föreningar.

Om du är i behov av anpassningsträning, är mitt råd att du djärvt söker dig till en kurs.

Den som antas till en anpassningskurs i FPA:s regi får per post en kallelse till kursen och förhandsinformation om programmet. En kursdeltagare som exempelvis inte får någon lön under kurstiden kan ansöka om rehabiliteringspenning. I e-tjänsten kan man också ansöka om reseersättning för kostnaderna för rehabiliteringsrelaterade resor. Många kurser ordnas i delar, varvid du träffar dina kurskompisar på nytt. Jag har hört att kurserna ofta ger ett bra stödnätverk, och att många håller kontakt även efter kursens slut. Om du är i behov av anpassningsträning, är mitt råd att du djärvt söker dig till en anpassningskurs, där du får förvånansvärt bra kunskap, tips och kamratstöd som hjälp i anpassningen till din nya livssituation.

Översättning: Kurt Kavander

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.