Gå till innehåll

Sjukvård utomlands: Med färja till tandläkaren

Hälsa | 15.12.2016
Pirkko Ulmanen har gått hos tandläkare i Tallinn i över tio år. Hon ansöker om FPA-ersättningarna i efterskott.
Lyssna på artikeln
Pirkko Ulmanen.

Minst en gång om året åker Pirkko Ulmanen och hennes man Pekka på en dagskryssning till Tallinn. Framme i Tallinn brukar de först dricka en kopp kaffe innan de besöker tandläkaren för kontroll och eventuell behandling.

Efter tandläkarbesöket hinner de ännu äta i lugn och ro innan kvällsfärjan avgår. Ibland övernattar paret i Tallinn och går då gärna på opera.

Första gången Pirkko Ulmanen beställde tandläkare i Tallinn var för drygt tio år sedan. Hennes bror som arbetade i Estland uppmuntrade sin syster att pröva de lokala tjänsterna.

– Då var det aktuellt med en tandbro bak i munnen. I Finland är sådana protetiska åtgärder dyra och berättigar inte ens till FPA-ersättning. För den som inte hör till någon specialgrupp var det redan på den tiden svårt att få kommunal tandvård, minns Pirkko.

För den som inte hör till någon specialgrupp var det svårt att få kommunal tandvård.

Besöket hos den tandläkare som brodern rekommenderade gav ett gott förstahandsintryck. Läkaren hade tidigare varit utbytesstuderande och arbetat på en hälsocentral i Östra Finland.

– Läkaren verkade pålitlig, och instrumenten var lika moderna som i Finland. Vi hade inte heller några språkproblem, berättar Pirkko.

FPA-ersättning ansökes i efterskott

Den första tandrenoveringen gick bra. Tandläkartiderna anpassades till Pirkkos andra tidtabeller. Ibland reserverade tandläkaren mer tid per besök eller passade in tiderna under på varandra följande dagar.

I dag sköter Pirkko alla sina tandingrepp från tandstensborttagning till årskontroller hos samma bekanta läkare i Tallinn. Endast i akutfall anlitar hon jouren på hemorten.

Vid ingrepp som berättigar till FPA-ersättning ger tandläkaren Pirkko de handlingar som behövs för ansökan. Hon ansöker om ersättning i efterskott. I Finland får man oftast FPA-ersättningen direkt i samband med att man betalar räkningen.

Via sitt tidigare arbete på Epilepsiförbundet kände Pirkko sedan tidigare till hur systemet med FPA-ersättningar fungerar. Hon tycker att det har varit lätt att hitta information.

– Allt har gått bra när jag har ansökt om ersättningar. Ibland känns handläggningstiden ändå lång.

I Finland får man oftast FPA-ersättningen direkt i samband med att man betalar räkningen.

Resorna kostar förstås

För tio år sedan var prisnivån i Estland betydligt lägre än i Finland. Med åren har priserna stigit också i Tallinn. Ändå tycker Pirkko att priserna alltjämt är lägre än i Finland. Å andra sidan kostar resorna förstås.

– Det här är ett riktigt bra alternativ för den som ändå åker över till Tallinn. Det är skäl att i viss mån kolla upp tandläkarens bakgrund på förhand, tipsar Pirkko.

Under tandläkarresorna har Pirkko inte råkat ut för några större motgångar. En gång stormade det visserligen så hårt att färjan anlöpte för sent och Pirkko försenade sig från jobbet.

– Den dagen hade vi en kurs och jag anlände alldeles innan kursens slut. Jag hann inte annat än äta tillsammans med de andra. Kollegerna skämtade om att somliga förstår att ta tillvara det väsentliga av en kurs, skrattar Pirkko.

Så här söker du vård utomlands

  • Du kan söka primärvård och specialiserad sjukvård utomlands.
  • FPA ersätter vård och behandling som getts i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz enligt samma principer som privat sjukvård i Finland.
  • Information om hälsovårdstjänster i Finland och utomlands finns på webbtjänsten vardenhetsval.fi. På webbplatsen finns också länkar till mer information.
  • Kontrollera att den som tillhandahåller hälsovårdstjänster har tillstånd för verksamheten.
  • Be om ett kvitto, en utredning om den vård och behandling som du fått och anvisningar för eftervård. Om det är nödvändigt måste du låta översätta kvittot och utredningen till svenska eller finska.
  • Ansök om FPA-ersättning på blankett SV 128r inom sex månader. Via e-tjänsten kan du sända in bilagorna också elektroniskt.
  • Eventuella patientskador ersätts via patientförsäkringssystemet i det vårdgivande landet.

För ytterligare information

Se FPA:s webbsidaVardenhetsval.fi

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.