Gå till innehåll

Hur påverkar ändringarna i FPA-ersättningarna din sjukvård?

Hälsa | 9.12.2022
De FPA-ersättningar som betalas för privat sjukvård ändras 1.1.2023. Om du anlitar privata hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. till exempel privatläkare, laboratorieundersökningar eller fysioterapi, bör du kontrollera hur ersättningen ändras. Ändringarna i FPA-ersättningarna påverkar också din rätt till reseersättningar.
Lyssna på artikeln
""

Så här ändras FPA-ersättningarna 1.1.2023

 1. Man kan inte längre få FPA-ersättning för största delen av de undersökningar och behandlingar som en privatläkare ordinerar. För mottagningsbesök hos en privatläkare kan man dock fortfarande få FPA-ersättning. Ersättningarna för kostnaderna för privat tandvård förblir också oförändrade.
 2. Från 1.1.2023 får du ersättning för
  • allmänpraktiserande läkares eller specialistläkares mottagning eller distansmottagning 8 euro
  • behandling av specialist i psykiatri (ersättningens storlek beror på längden på mottagningsbesöket) 10,50 euro–27 euro
  • distansmottagning hos en specialist i psykiatri 12 euro.
 3. Du får också ersättning för de undersökningar och åtgärder inom den privata sjukvården som ordinerats av
  • en specialist i psykiatri
  • en specialist inom mun- och käkkirurgi
  • en tandläkare eller specialisttandläkare.

   Om undersökningen eller åtgärden har ordinerats av någon annan läkare kan du inte få FPA-ersättning. Detta gäller dock inte för undersökningar som utförs av en psykolog. För dem kan du fortfarande få FPA-ersättning oberoende av vem som ordinerat undersökningen.
 4. Från 1.1.2023 kan du inte få ersättning för
  • fysioterapi, lymfterapi eller ljusbehandling av hudsjukdom
  • undersökningar och behandlingar som ordinerats av någon annan än en specialist i psykiatri, en specialist inom mun- och käkkirurgi eller en tandläkare
  • privat sjukvård som du söker med remiss från den offentliga hälso- och sjukvården.
 5. Notera att ändringarna i FPA-ersättningarna också påverkar reseersättningarna. Du kan få ersättning för resor till den privata sjukvården endast om behandlingen där är ersättningsgill. Om du emellertid har en betalningsförbindelse eller en servicesedel från välfärdsområdet, betalas ersättning för resor till den enhet där du får vård. Resorna ersätts också när det är fråga om FPA-rehabilitering.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.