Gå till innehåll

Främja ditt välbefinnande på FPA:s rehabiliteringskurs för närståendevårdare

Hälsa | 17.6.2022
FPA ordnar rehabiliteringskurser för närståendevårdare som dagligen sköter en vuxen anhörig eller sitt barn med särskilda behov. På kursen får du stöd för att hantera din livssituation och du får även nya verktyg för att få vardagen att fungera bättre. För att söka till en kurs behöver du bara fylla i en ansökningsblankett.
Lyssna på artikeln
Kaksi iäkästä ihmistä pelaa shakkia.

6 skäl att delta i en rehabiliteringskurs för närståendevårdare

  1. Närståendevårdarna utför ett oersättligt värdefullt, ansvarsfullt och även tungt arbete. Om du upplever att arbetet belastar dig och du är rädd för att inte orka är det rätt tillfälle att söka till en rehabiliteringskurs för närståendevårdare. Kursen är utformad för att stödja ditt välbefinnande.
  2. På en rehabiliteringskurs får du helhetsinriktat stöd för din vardag som närståendevårdare samt verktyg för att främja ditt välbefinnande. Du har också möjligheten att dela erfarenheter med andra som befinner sig i samma livssituation.
  3. Din vårdbehövande anhöriga deltar inte i rehabiliteringskurserna, så du får tid för dig själv och möjlighet att ta hand om ditt välbefinnande. 
  4. Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Distansrehabiliteringen gör det möjligt att delta hemifrån. Om du inte har en apparat som passar för distansrehabilitering, till exempel dator, pekplatta eller smarttelefon, kan du få låna en apparat från serviceproducenten. Vid behov får du också hjälp och stöd med att använda apparaten.
  5. Det är enkelt att söka till en kurs. Lämna bara in ansökningsblanketten Ku132r till FPA. Du behöver inte något läkarutlåtande eller några andra bilagor.
  6. Rehabiliteringskursen är avgiftsfri för dig. FPA ersätter också kostnaderna för resor till rehabiliteringen.

FPA ordnar även parkurser där närståendevårdaren och den vårdbehövande vuxna deltar tillsammans.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.