Gå till innehåll

Rösta fram Finlands viktigaste sociala förmån!

FPA betjänar | 21.11.2017
I december 2017 fyller självständiga Finland 100 år och FPA fyller 80 år. Jubileumsåret till ära letar vi efter landets genom tiderna viktigaste sociala förmån som finns än idag. Bekanta dig med kandidaterna och rösta på din favorit!
Lyssna på artikeln
""
Kandidaterna är nio ännu aktuella sociala förmåner från de senaste 80 åren. Rösta på den som du tycker är viktigast senast 6.12.! Bland dem som röstat lottar vi ut tio tygkassar med mönstret från den nya moderskapsförpackningen.

1. Folkpensionen

Folkpensionslagen stiftades våren 1937. När pensionen började betalas ut varje månad var det för många äldre kvinnor på landsbygden och äldre hemmamammor i städerna deras första regelbundna egna pengar. Folkpensionen garanterar pensionären en minimiinkomst om denna inte får arbetspension eller om arbetspensionen är mycket liten.

2. Moderskapsunderstödet

De första moderskapsunderstöden delades ut åt medellösa 1938. År 1949 började moderskapsunderstödet delas ut åt alla mödrar som besökte läkare, barnmorska eller rådgivningen, oavsett inkomstnivån. Samtidigt började hälsovården omfatta alla mödrar. FPA har tagit hand om moderskapsunderstödet sedan 1994 och idag kan mamman välja antingen moderskapsförpackningen eller 140 euro som moderskapsunderstöd.

Barnbidraget

Barnbidraget har betalats ut sedan 1948. Den har jämnat ut kostnaderna för barnen i barnfamiljer jämfört med andra hushåll samt lindrat barnfamiljernas fattigdom. Barnbidraget betalas ut för varje barn som bor i Finland.

4. Arbetslöshetsunderstödet

Staten började betala ut de första arbetslöshetsersättningarna 1959. Före det låg ansvaret för de arbetslösa främst hos familjerna själva och fattighjälpen. Lagstadgade understöd från arbetslöshetskassan började betalas ut två år senare. FPA har betalat ut arbetslöshetsunderstöd sedan 1985 och idag får arbetslösa arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd.

5. Sjukförsäkringen

Alla bosatta i Finland försäkrades 1964 för sjukdom, graviditet och förlossning. I och med förändringen började medborgarnas hälsotillstånd bli bättre och varje finländare fick ett socialskyddssignum. Från sjukförsäkringen betalas bland annat sjukdagpenningen och en del av läkemedelskostnaderna.

6. Den offentliga primärvården

År 1972 förpliktigades varje kommun att ta hand om primärvården genom att grunda en hälsovårdscentral. Ännu på 1960-talet låg Finland efter de andra nordiska länderna vad gällde ordnandet av hälsovården. Dödlighetssiffran hos män i arbetsför ålder var nästan den högsta i Europa.

7. Studiestödet

Studiestöd har betalats ut sedan 1972. Det erbjuder alla unga möjligheten att studera oavsett familjens förmögenhet.

8. Den kommunala dagvården

Kommunerna har varit skyldiga att ordna dagvård för barnen sedan 1973. Genom reformen fick barnen mer liknande uppfostringsförhållanden och jämställdheten mellan könen förbättrades i och med att det blev lättare för småbarnsmödrar att arbeta.

9. Utkomststödet

Utkomststödet är det socialskydd som betalas ut i sista hand om inkomsterna och tillgångarna inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. År 2017 flyttades utbetalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA.

Röstningen är avslutad. Vi tackar alla deltagare! Resultatet publiceras 16 december, när FPA fyller 80 år.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.