Siirry sisältöön

Äänestä Suomen tärkeintä sosiaalietuutta!

Kela palvelee | 21.11.2017
Joulukuussa 2017 Suomi täyttää 100 ja Kela 80 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi etsimme maamme kautta aikojen merkittävintä, edelleen voimassa olevaa sosiaalietuutta. Tutustu ehdokkaisiin ja äänestä suosikkiasi!
Kuuntele artikkeli
""
Asetimme äänestykseen ehdolle yhdeksän edelleen voimassa olevaa sosiaalietuutta 80 vuoden ajalta. Anna äänesi mielestäsi tärkeimmälle 6.12. mennessä! Arvomme vastaajien kesken kymmenen uuden äitiyspakkauksen kuosilla varustettua kangaskassia.

1. Kansaneläke

Kansaneläkelaista säädettiin keväällä 1937. Kun eläkkeitä alettiin maksaa kuukausittain, moni iäkäs nainen maaseudulla ja iäkäs kotiäiti kaupungissa sai ensimmäistä kertaa säännöllisesti omaa rahaa. Kansaneläke turvaa osaltaan eläkeläiselle vähimmäistoimeentulon, jos hän ei saa työeläkettä tai se on hyvin pieni.

2. Äitiysavustus

Ensimmäiset äitiysavustukset jaettiin vähävaraisille vuonna 1938. Vuonna 1949 äitiysavustusta ryhdyttiin jakamaan tulotasosta riippumatta kaikille äideille, jotka kävivät lääkärin, kätilön tai neuvolan vastaanotolla. Samalla kaikki äidit saatiin terveydenhuollon piiriin. Kelan hoidettavaksi äitiysavustus tuli vuonna 1994, ja nykyisin äitiysavustukseksi voi valita joko äitiyspakkauksen tai 140 euroa.

3. Lapsilisä

Lapsilisää on maksettu vuodesta 1948. Se on tasannut lapsista aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä sekä lievittänyt lapsiperheiden köyhyyttä. Lapsilisää maksetaan jokaisesta Suomessa asuvasta lapsesta.

4. Työttömyysturva

Valtio ryhtyi maksamaan ensimmäisiä työttömyyskorvauksia vuonna 1959. Ennen sitä työttömien toimeentulo oli enimmäkseen perheiden ja köyhäinavun varassa. Lakisääteisiä työttömyyskassa-avustuksia alettiin maksaa kaksi vuotta myöhemmin. Kela on maksanut työttömyyskorvauksia vuodesta 1985, ja nykyisin se maksaa työttömille työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

5. Sairausvakuutus

Kaikki Suomessa asuvat vakuutettiin vuonna 1964 sairauden, raskauden ja synnytyksen varalta. Uudistuksen myötä kansalaisten terveydentila alkoi kohentua ja jokainen suomalainen sai oman sosiaaliturvatunnuksen. Sairausvakuutuksesta maksetaan muun muassa sairauspäivärahat ja osa lääkekuluista.

6. Julkinen perusterveydenhuolto

Vuonna 1972 jokainen kunta velvoitettiin huolehtimaan perusterveydenhuollosta perustamalla terveyskeskus. Vielä 1960-luvulla Suomi oli reilusti muita Pohjoismaita jäljessä terveydenhuollon järjestämisessä. Työikäisten miesten kuolleisuusluvut olivat lähes Euroopan huippua.

7. Opintotuki

Opintotukea on maksettu vuodesta 1972. Se tarjoaa kaikille nuorille mahdollisuuden opiskella riippumatta perheen varallisuudesta.

8. Kunnallinen päivähoito

Kuntien on pitänyt järjestää päivähoitoa lapsille vuodesta 1973. Uudistuksen myötä lasten kasvatusolosuhteet yhtenäistyivät ja sukupuolten välinen tasa-arvo parani, kun pienten lasten äitien työssäkäynti helpottui.

9. Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvan muoto, jos tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotuen perusosa siirtyi vuonna 2017 kunnilta Kelan maksettavaksi.

Äänestys on päättynyt. Kiitos kaikille äänestäjille! Tulos julkistetaan 16. joulukuuta, jolloin Kelan perustamisesta tulee 80 vuotta.

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.