Gå till innehåll

Full fräs mot det nya året

FPA betjänar | 1.12.2019
Laura Lahtikivi
Lyssna på artikeln

Julgubbens telefonlinje går het på julafton, men FPA:s telefonservice har ruljans redan nu. Den här tiden på året är det nämligen många som funderar över sina förmåner för nästa år. Hur stort är exempelvis bostadsbidraget nästa år? Kommer pensionen att höjas, vilket det har spekulerats kring i medierna, och vad är egentligen ett elektroniskt beslut? Och ska aktiveringsmodellen avskaffas?

År 2020 stiger beloppet av många FPA-förmåner en aning, eftersom folkpensionsindexet höjs med en procent. I praktiken betyder det att till exempel barnbidraget och garantipensionen justeras uppåt på motsvarande sätt. Höjningen av folkpensionsindexet, som följer levnadskostnadsindexet, säkerställer på det sättet att de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet är uppdaterade, det vill säga att de bibehåller sin köpkraft.

Den här tiden på året funderar många över sina förmåner för nästa år. Hur stort är exempelvis bostadsbidraget nästa år?

Slantarna som rasslar in på kontot kan också bli fler ifall regeringens planer på nivåhöjningar av vissa förmåner blir verklighet. Om aktiveringsmodellen för arbetslösa å sin sida avskaffas, i enlighet med regeringspropositionen, kommer aktiveringsmodellen inte längre att sänka arbetslöshetsförmånerna nästa år. Då skulle de sänkta förmånerna automatiskt återgå till sin vanliga nivå 1.1.2020.

Vi på FPA:s telefonservice får redan nu frågor av kunder som undrar om de själva ska göra något ifall förmånsbeloppet stiger på grund av en sådan här förändring. Någon ny ansökan behövs oftast inte i sådana här situationer. Men om en ordentlig nivåhöjning av förmånen görs och du i samma veva skulle få löneförhöjning, kan det vara skäl att fylla i en ansökan om justering av bostadsbidraget.

Du kan kolla redan nu hur dina bidrag kan påverkas om dina inkomster ökar. Det är ett utmärkt alternativ att boka tid till telefonservicen eller till ett serviceställe om du behöver hjälp med att fylla i en eventuell justeringsansökan.

Julhelgen inverkar på handläggningstiderna, så det lönar sig att ansöka om till exempel utkomststöd för januari i god tid.

Det är också bra att hålla i minnet att helgerna i slutet av året inverkar på handläggningstiderna, så arbetslöshetsförmånerna betalas ut tidigare i vissa fall. Det lönar sig också att beakta hur julhelgen inverkar när man ansöker om utkomststöd för januari.

Många som ringer oss nu frågar också om handläggningen av vissa ansökningar som gäller nästa år. Till exempel kommer det vid årsskiftet att ske förändringar i föräldradagpenningarnas grunder, och därför kan FPA tidigast i januari meddela beslut om de första dagpenningarna år 2020. Vänta alltså i lugn och ro på beslutet, det är på väg.

Det nya året för med sig förutom ändrade stödbelopp också andra förändringar i FPA:s tjänster. Det är många som önskar att besluten från FPA bara skulle synas i e-tjänsten i stället för att samma beslut också senare kommer hem med pappersposten. FPA skickar tills vidare alla beslut till kunder både per post och elektroniskt i e-tjänsten, men snart kan de som vill välja att få besluten endast i elektronisk form. Visste du att det redan nu är möjligt att under Ändring av personuppgifter i e-tjänsten ange att du vill få dina beslut endast elektroniskt? Det elektroniska beslutet tas stegvis i bruk för olika förmåner från början av år 2020.

Det nya året kan alltså föra med sig några euro mer i bidrag – och de som vill kan få lite mindre papperspost. Jag vill dessutom passa på att ge ett tips till FPA:s arbetsgivarkunder. Det är möjligt att ta i bruk Suomi.fi-identifikation redan före årsskiftet, så att ärendena kan skötas smidigt på nätet. Det står ännu inte helt klart vad det resterande året för med sig, men man kan följa med nyheter som gäller FPA-ärenden exempelvis på FPA:s konto på Twitter. Jag önskar er alla en riktigt skön väntan på det nya året!

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.