Tips 2 min

Baby på väg? Föräldradagpenningarna kommer att ändras

Planerar du tillökning i familjen eller visar graviditetstestet redan positivt? Från och med början av 2020 bestäms föräldradagpenningarna utifrån årsinkomsten. Förmånsbeloppen ändras inte.

Lyssna på artikeln
text och bild Fpa 19.6.2019

Så här ändras grunderna för föräldradagpenningarna

  1. Om din rätt till föräldradagpenning börjar 1.1.2020 eller senare grundar sig dagpenningen på din årsinkomst. Årsinkomsten räknas utifrån en granskningsperiod på 12 kalendermånader som slutar 1 månad före din rätt till dagpenning börjar. Inkomsterna för månaden mellan granskningsperioden och dagpenningsstarten beaktas alltså inte.
    • Om din rätt till moderskapspenning börjar till exempel 1.3.2020, räknas årsinkomsten för tiden 1.2.2019 –31.1.2020.
    • Märk undantag till regeln i januari: om din rätt till dagpenning börjar i januari 2020, räknas årsinkomsten för tiden 1.1–31.12.2019.
  1. I årsinkomsten räknas med löneinkomster, FöPL och LFöPL-arbetsinkomst, vissa ersättningar för inkomstförlust samt vissa förmåner såsom arbetslöshetsförmån, sjukdagpenning och studiepenning. Årsinkomsten kan alltså bestå av flera inkomsttyper, såsom lön och förmåner. Vanligen får FPA nödvändig information från inkomstregistret och försäkringsbolag, du behöver alltså inte själv lämna in information till FPA.
  2. Föräldradagpenningen kan även efter ändringen grunda sig på inkomsten för den föregående föräldradagpenningen om det nya barnets beräknade nedkomst är före det föregående barnet fyller 3 år.
  3. Föräldradagpenningen kan i vissa avvikande situationer grunda sig på inkomsterna under en kortare period. Om du till exempel blir klar med din yrkesexamen under granskningsperioden på 12 kalendermånader kan du be att föräldradagpenningen bestäms enligt inkomsterna för granskningsperiodens 3 sista månader. Dessutom förutsätts att inkomsten för 3 månader gånger fyra är minst 20 % större än årsinkomsten under hela granskningsperioden på 12 månader.
  4. Om du inte har inkomster under granskningsperioden på 12 månader eller om de är väldigt små, får du dagpenningen till minimibelopp.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Bostadsbidrag för barnfamiljer • Re: Årsjustering av bostadsbidrag
Stöd till barnets pappa • Re: Pappaledig efter mammaledighetens slut
Stöd till barnets pappa • Pappaledig efter mammaledighetens slut
Fråga på FPA