Gå till innehåll

FPA träffar invandrare på café – ”Vänligt och smidigt”

FPA betjänar | 13.8.2019
I Heinola började man erbjuda FPA:s tjänster till invandrare i samband med integrationsverksamheten. Pop up-servicen besparar alla tid och besvär.
Lyssna på artikeln
Virpi Valkjärvi palvelee Michael Westonia.

Servicerådgivare Virpi Valkjärvi hjälpte invandraren Michael Weston att fylla i en ansökan om arbetslöshetsförmåner.

På fredagen under lunchtid är stämningen i  småstaden avslappnad. Men när man öppnar dörren till kafé HeiMo är vimlet som i en annan värld.

Här talas finska med många accenter. Ibland hörs thailändska, ryska, kinesiska, tyska.

HeiMo, dvs. Heinolas center för mångkulturellt arbete, har verkat i stadens centrum under ett par års tid. Förra våren inleddes Kotouttamo-verksamheten som olika aktörer driver tillsammans: det sociala företaget Jyränkölän Setlementti, TE-tjänsterna, socialförvaltningen, FPA samt den regionala integrationsservicepunkten Alipi.

Att dricka kaffe är bara en av orsakerna till att besöka HeiMo. Majoriteten av besökarna kommer för att delta i kurser i det finska språket och kulturen. Utbud som är öppet för alla är till exempel karaoke och stickkafé. I lokalen samlas också andra språkkurser vid Heinolas medborgarinstitut som alla är en del av Jyränköläs verksamhet.

Människor på kaféet.
Kafé HeiMo uppstod från behovet av att integrera invandrare. Så småningom är det meningen att göra det till en mötesplats för alla Heinolabor.

Vid Kotouttamos pop up kan man sköta alla sina FPA-ärenden på en gång

Under våren blev fredagseftermiddagarna i HeiMo en riktig hit när FPA började erbjuda pop up-tjänster i lokalen en gång i månaden.

Idag är temat för föreläsningen allmänt bostadsbidrag. På tidigare evenemang har man gått igenom arbetslöshetsförmåner och utkomststöd.

”Förmiddagarna med FPA har varit mycket omtyckta. Invandrarna vet när och vart de ska komma.”

Servicerådgivare Virpi Valkjärvi vid FPA i Heinola ger även personlig service efter den gemensamma delen.

”Förmiddagarna med FPA har varit mycket omtyckta. Invandrarna vet när och vart de ska komma. Om ärendet inte är brådskande kan de vänta på pop up-träffen och sköta allt på en gång”, summerar Jyränköläs koordinator för invandrararbete, Birgitta Ylilehto, belåtet.

Virpi Valkjärvi föreläser.
Virpi Valkjärvi vid FPA i Heinola berättade om allmänt bostadsbidrag i HeiMos utbildningslokal. Hon har besökt pop up-träffar även på andra ställen, bland annat hos seniorer i Gustav Adolfs.

TE-tjänsterna hänvisade invandraren till språkkurs

När Virpi anländer infinner den första kunden sig genast. Norrmannen Michael Weston hoppas få hjälp med att fylla i en ansökan om arbetslöshetsförmåner.

Michael talar äkta brittisk engelska, eftersom han växte upp i ett tvåspråkigt hem. Till Heinola kom han för drygt ett år sedan för att jobba.. Det utlovade jobbet annullerades emellertid och nu söker han en ny riktning.

”Jag trivs mycket bra i Heinola och vill stanna här. Nu måste jag satsa på språkinlärningen.”

”Jag började nyligen en grundkurs i finska som TE-tjänsterna hänvisade mig till”, berättar han.

”Jag trivs mycket bra i Heinola och vill stanna här. Nu måste jag satsa på språkinlärningen.”

Michael har en bakgrund som mångsysslare eller arbetstagare utan yrkesutbildning – potato på engelska. Han har kört långtradare, lagt tak och sysslat med frivilligarbete bland djur.

”FPA:s pop ups har varit mycket informativa. Vänligt och smidigt”, berömmer han när han har fått ordning på ansökan.

Michael Weston.
Michael Weston som flyttat till Heinola från Norje studerar finska och söker jobb. Han sköter gärna myndighetsärenden på webben, men ibland är det till stor hjälp att prata ansikte mot ansikte.

Idéen med Kotouttamo är att föra samman tjänster som invandrare behöver

I föreläsningssalen lyssnar ett tjugotal personer koncentrerat på Virpi. En är från Somalia, en annan från Estland, en tredje från Ryssland, en fjärde från Sydostasien. Största delen av Kotouttamos kundkrets är för tillfället thailändare och kineser som har kommit till Finland för kärlekens eller arbetets skull.

En del av åhörarna har bara påbörjat studierna i finska, andra har hunnit längre. Eftersom förmånsärendena är komplicerade och ordförrådet krävande upprepas innehållet under de kommande språklektionerna.

Häri ligger en av HeiMos grundläggande principer: tjänsterna förs samman och svåra saker förenklas för att göra dem begripliga för invandrarna.

”Vi gjorde något motsvarande redan tidigare tillsammans med socialförvaltningen och TE-tjänsterna. I fortsättningen är det meningen att utveckla pop ups i riktning mot till exempel Marthorna och arbetsgivare”, berättar Birgitta.

Undervisning i finska har varit en del av Heinola medborgarinstituts utbud redan under en längre tid. Den egentliga integrationsutbildningen startade för drygt två år sedan.

Virpi Valkjärvi ja Birgitta
”Pop up-inslagen i kafé HeiMo har nått invandrarna framgångsrikt”, glädjas medborgarinstitutets rektor Sirkka Suomi (t.v.) och koordinator för invandrararbete vid Jyränkölän Setlementti Birgitta Ylilehto.

Telefontolkning gör det lättare att sköta ärenden hos FPA i småstaden

Pop up-verksamheten underlättar även myndigheternas arbete när folk inte behöver nås i sina hem. Till FPA i Heinola kan man boka tid endast på fredagar. Då är telefontolkning tillgängligt om ett gemensamt språk saknas. Telefontolkning är distanstolkning där tolken lyssnar och översätter diskussionen per telefon.

”Förutom språket medför även förmånssystemets komplexitet utmaningar i arbetet med invandrarkunder”, summerar Virpi.

Flest arbetstimmar går åt till ärenden om utkomststöd som kontrolleras varje månad. Den mest efterfrågade förmånen är arbetslöshetsförmåner.

”I en småstad är det till stor fördel att alla aktörer känner varandra. Invandrare kommer ofta med färdiga papper till FPA”, säger Virpi tacksamt.

FPA:s lättlästa tjänst

  • Grundläggande uppgifter om FPA:s förmåner och tjänster publiceras varje år som lättlästa broschyrer på finska, svenska och samiska. Broschyrerna kan hämtas i pappersformat från FPA eller laddas ner i pdf-format.
  • Vartannat år publiceras broschyrerna även på engelska, ryska och estniska.
  • Det finns åtta broschyrer: grundläggande utkomststöd, stöd vid arbetslöshet, allmänt bostadsbidrag, stöd för barnfamiljer, sjukdomstid och rehabilitering, stöd för pensionärer, studier och värnplikt samt flytta till Finland eller utomlands.
  • Lättläst betyder att texten är lätt att läsa. Broschyrerna utarbetas i samarbete med Selkokeskus.
  • Lättlästa texter är till nytta speciellt för personer som talar främmande språk, minnessjuka, utvecklingsstörda och personer med inlärnings- och lässvårigheter. År 2017 bodde redan över 370 000 personer som talar främmande språk i Finland (källa: Selkokeskus).
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.